Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Stori Sydyn: Jamie – Y Llew yn Ne Affrica
Jamie Roberts, Lynn Davies
ISBN: 9781847711724 (1847711723)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2010
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £1.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Teitl yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Dyma gyfrol sy'n dilyn gyrfa ddisglair un o chwaraewyr gorau Cymru a'r Llewod yn 2009, Jamie Roberts. Mae Jamie hefyd â'i fryd ar fod yn feddyg; mae'r gyfrol yn edrych ar y modd mae'n cyfuno ei addysg gyda'i statws fel un o arwyr pennaf rygbi Cymru.

A title in the short and fast-paced series Quick Reads. Follow Jamie Roberts's remarkable year with the Wales rubgy team and with the Lions in 2009. Jamie is also studying to become a doctor; the book looks at the way Jamie combines his studies with his status as one of Wales's chief rugby heroes.
Ydy chwaraewr dwy ar hugain oed sydd ond wedi bod yn chwarae ar y lefel uchaf am dymor yn haeddu llyfr yn cloriannui hanes? Ac a oes modd mynd o dan yr wyneb a dod i adnabod rhywun yn iawn mewn wyth deg tudalen? Yr ateb ir ddau gwestiwn, maen debyg, yw na ond wedyn, nid dyna bwrpas cyfres Stori Sydyn. Tamaid i aros pryd ywr llyfr cipolwg ar y Cymro a ddyfarnwyd yn seren y gyfres ac ar y gyfres ei hun oedd mor agos at fod yn un hanesyddol ir Llewod.

Yn addas ddigon maer llyfr yn agor gyda diwrnod cyhoeddi carfan y Llewod sy'n teithio i Dde Affrica a heblaw am un naid fach yn l i orffennol Jamie, maen hanes cronolegol or daith. Ar y cyfan mae ysbryd ac agwedd bositif, frwdfrydig Jamie yn cael eu hadlewyrchu drwy gydol y llyfr - yr emosiynau syn brigo i'r wyneb yn sgil llwyddiant a siom ar lefel bersonol ac fel tm. Ar un peth sydd i'w weld drwyr gyfrol dro ar l tro ywr agosatrwydd a'r gwir gyfeillgarwch a'r brawdgarwch oedd ymhlith y Llewod yn 2009.

Os rydych yn chwilio am gyfrol sy'n datgelu nifer o gyfrinachau am yr hyn ddigwyddodd y tu l ir llenni nid dymar llyfr i chi. Ond os oes rhywun am fynd ar Mastermind yn y dyfodol i ateb cwestiynau am Jamie Roberts, fe fyddan nhwn gwybod pa gn mae Jamien gwrando arni cyn pob gm ac ym mha safle maen hoffi rhedeg ar y maes ar ddechrau pob gm. Neu os rydych chi am wybod pa un or Llewod anafodd ei glun yn ceisio dawnsio mewn clwb nos, does dim rhaid pori gormod yn y llyfr!

Wrth siarad o safbwynt rhywun oedd ar y daith maen fodd i ail-fyw rhai or profiadau ac ysgogi ambell atgof. Sgwn i yn y dyfodol a ddaw cyfle i Jamie Roberts roi ar gof a chadw dipyn mwy o atgofion a llawer mwy o fanylion amdano fe ai gyd-chwaraewyr ar hyd taith ei yrfa?

Gareth Charles

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 14. Glaw ...
Alan Llwyd
£9.50
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 16. Hogyn ...
John Ogwen
£6.95
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 17. Fi ...
Dai Jones
£6.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch