Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Stori Sydyn: Ali Yassine – Llais yr Adar Gleision
Ali Yassine, Alun Gibbard
ISBN: 9781847711731 (1847711731)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2010
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £1.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Teitl yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Dyma hunangofiant un o gefnogwyr enwocaf tim pêl-droed Caerdydd. Llyfr am bêl-droed yw hwn, ond hefyd llyfr am gymeriad diddorol iawn o gefndir Arabaidd. Ali Yassine oedd y llais ar feic yr hen Barc Ninian, ac ef hefyd sy'n diddanu'r dorf yn y stadiwm newydd.

A title in the short and fast-paced series Quick Reads. The autobiography of one of Cardiff City's most prominent fans. A book about football, but also about an interesting character with an Arab background. Ali Yassine was the voice behind the microphone at Ninian Park, and now entertains the fans at the new Cardiff City stadium.
Mae Ali Yassine yn un or bobl hynny sydd bob amser rhywbeth syn werth ei ddweud. Ac mae ganddo swydd y byddai unrhyw gefnogwr pl-droed yn fodlon rhoi ei droed chwith am ei chael. Ef, yn llythrennol, yw Llais yr Adar Gleision. Ef fydd yn cyfarch cefnogwyr tm pl-droed Caerdydd ar ymwelwyr pan fydd y Gleision yn chwarae gartref.

Pan ddaeth swydd y rheolwr yn rhydd yn 2002, fe wnaeth Ali gais amdani. Am ei hyfdra, haeddain llwyr y cynnig a ddilynodd. Na, nid bod yn ddirprwy reolwr, ond cael bod yn gyhoeddwr dros yr uchelseinydd.

Difyr yw cael hanes Ali, yn ddeg oed, yn mynd i Barc Ninian am y tro cyntaf a chlywed rhegfeydd a straeon, sylwadau a barn oedolion ar y gm. Cawn ddarllen hefyd am yr adeg pan wnaeth e sylweddoli mai ef oedd yr unig wyneb du ymhlith y criw. Yn ei sgidiau Doc Martens 15 twll ar fws y cefnogwyr, clywodd y geiriau annisgwyl gan gyd-gefnogwr, We aint takin no niggers!

Nid ywn rhy hunangyfiawn i nodi nifer oi gamau gwag. Yn ei gm gyntaf fel cyhoeddwr roedd gan yr ymwelwyr chwaraewr or Ffindir, Aki Riihilatti. Galwodd Ali ef yn Acky Racky Lacky.

Mae rhai o sylwadaur llanc o Eifftiwr, a fun un o ffyddloniaid y Grange End, yn rhan o hanes y clwb bellach. Ailwampiodd Weddir Arglwydd, er enghraifft, gan gyfnewid enw Duw am Sam Hammam. Aralleiriodd Kum ba Yah i Sam Hammam my lord, Sam Hammam . . . Ac maen datgelu hanes dechrau'r ddefod Do the Ayatolla.

Cawn sawl hanesyn difyr - a dwys - ganddo. Cawn hanes ei benderfyniad i ddysgu Cymraeg. Cawn hanesyn amdanon ymddiswyddo oi waith gydar Weinyddiaeth Amddiffyn am y gallair arfau a gynhyrchid gael eu defnyddio yn erbyn Mwslemiaid.

Dyma gyfrol hynod ddiddorol a chynnes gan bersonoliaeth sydd yn ddiddorol a chynnes ei hun. A gonest.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Hunangofiant un o ffans enwocaf tm pl-droed Dinas Caerdydd.

Ali oedd y llais ar y meic yn yr hen Barc Ninian, ac ef hefyd syn diddori'r dorf yn y stadiwm newydd mae wedi bod yn gwneud hyn ers 2001 gan ddatblygu ei arddull unigryw ei hun y tu l ir meic.

Cyrhaeddodd ei sylwadau yn ystod gm yn erbyn West Ham bapur newydd y Sun hyd yn oed! Pan oedd bwriad i gael gwared ar Ali, arwyddwyd deiseb gan 600 o gefnogwyr ac fe gafodd gadw ei swydd.

Mae ganddo lwyth o straeon lliwgar a doniol, ar cyfan yn cael eu hadrodd gydar un angerdd ag sydd ganddo tuag at yr Adar Gleision.

Llyfr am bl-droed yw hwn, ond mae hefyd yn trafod cymeriad diddorol iawn o gefndir Arabaidd daeth ei dad o Somalia, cyn symud ir Aifft ac yna i Lerpwl. Maer teulu bellach yn byw yng Nghaerdydd ac mae Ali yn siarad Cymraeg yn rhugl. Mae Ali yn gymeriad poblogaidd ac adnabyddus yn y cyfryngau yng Nghymru fel cyflwynydd a sylwebydd.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Activity Pack Series: ...
D.C. Perkins &
£0.77
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 20. C'mon ...
Gwyn Pierce Owen
£6.95
 
Prynwch
Tinboethach
 
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch