Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Stori Sydyn: Cymru Howard Marks
Howard Marks, Alun Gibbard
ISBN: 9781847711748 (184771174X)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2010
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 198x129 mm, 112 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £1.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Teitl yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Ganed Howard Marks ym Mynydd Cynffig ond doedd fawr o gariad ganddo at Gymru na'r Gymraeg. Ac yn sicr, pan gafodd ei garcharu yn yr Unol Daleithiau, ac yntau'n brif smyglwr cyffuriau'r byd, doedd Cymru ddim yn rhy awyddus i'w arddel yntau chwaith. Ond mae ei berthynas â gwlad ei febyd wedi newid ers iddo gael ei ryddhau.

A title in the short and fast-paced series Quick Reads. Howard Marks was born in Kenfig Hill but did not have much symnpathy for Wales and the Welsh language. When he was imprisoned in the USA, as one of the world's most prominent drug smugglers, his country was not too keen to embrace him either. His relationship with his native country has, however, changed since his release.
O Harri Morgan a Twm Sin Cati i John Jenkins a Cayo Evans yn ein cyfnod ni, mae pobl yr ymylon wedi deffro dychymyg y Cymry. Ydyn, rydyn nin dueddol o hoffi adar brith, syn byw ar ymylon y gyfraith. A dyna pam mae Howard Marks, un o brif smyglwyr cyffuriaur byd yn cael ei ystyried yn rhyw fath ar ddihiryn hoff.

Ar l blynyddoedd o fyw fel myfyriwr yn Rhydychen, yn athro ysgol, yn smyglwr hashis, yn berson oedd yn cael ei gysylltu r CIA, MI6, yr IRA ar Maffia, ac wedi treulio saith mlynedd yng Ngharchar Terre Haute, Indiana, daeth y bachan lliwgar o Fynydd Cynffig yn l i fod yn awdur, yn ddarpar ymgeisydd seneddol ac yn destun ffilm.

Nawr, am y tro cyntaf, cawn ei hanes o lygad y ffynnon, yn Gymraeg iaith a siaradai yn rhugl pan oedd yn blentyn. Dawn amlwg mai un rheswm dros ei fywyd lliwgar rhyngwladol oedd ei awydd i godi ei wreiddiau a ffoi. Ond, fel y gwna gyfaddef, ni fedrai ddianc rhag hon.

Er cymaint ei deithio o gwmpas y byd, taith fer yn ddaearyddol yw honno a geir yn y gyfrol. Ond mae hi wedi bod yn daith hir yn ymenyddol ac yn emosiynol. Taith o un Gymru i Gymru arall a geir yma. Ailddeffrowyd ei ddiddordeb yn ei genedl wedi i lofrudd yn y carchar yn Indiana ei gywilyddio drwy ddangos ei fod yn gwybod mwy am Gymru nag y gwyddai Marks ei hun.

Yr hyn syn gwneud Marks yn wahanol ir rhelyw o droseddwyr, elfen a amlygir yn glir yn y gyfrol, yw ei ddeallusrwydd. Mae en feddyliwr ac yn ddadansoddwr.

Maer daith erbyn hyn yn gyflawn. Dywed ei fod e bellach yn gaeth ir brwdfrydedd Cymreig mwyaf heintus. Wedi crwydror byd i gyd, cafodd ei hun yn l ble dechreuodd y daith. Ond wedi ei gyfoethogi or herwydd.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Daeth Howard Marks yn adnabyddus fel smyglwr cyffuriau enwocaf y byd. Gwerthwyd miliynau o gopau oi lyfr Mr Nice ledled y byd, ai wneud yn seleb rhyngwladol.

Cafodd Howard ei eni ym Mynydd Cynffig ond doedd fawr ddim o gariad ganddo tuag at bopeth Cymraeg a Chymreig. Ac, yn sicr, pan gafodd ei garcharu yn yr Unol Daleithiau, ac yntaun brif smyglwr cyffuriaur byd, doedd Cymru ddim yn rhy awyddus iw arddel yntau chwaith.

Ond ers iddo adael y carchar yn 1995 mae ei berthynas gyda gwlad ei febyd wedi newid. Mae wedi olrhain ei goeden deulu ac maen ymhyfrydu yn y cysylltiadau sydd ganddo phobl mor rhyfedd ac annisgwyl Iolo Morgannwg a Billy the Kid! Mae hefyd yn ymhyfrydu yn hanes dylanwad Cymru ar y byd oi arwr Harry Morgan, i Madog yn darganfod America, ar Super Furry Animals.

Maen cyfeirio at ddwy Gymru yn ei hanes y Gymru yr oedd am ffoi oddi wrthi ar Gymru y mae am geisio dod yn l i mewn iddi. Hanes y frwydr honno gydag ambell stori antur ar hyd y ffordd ywr llyfr hwn.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 6. Neb
R.S Thomas
£4.25
 
Prynwch
Tinboeth
 
£5.95
 
Prynwch
Stori Sydyn: Y Stelciwr
Manon Steffan Ros
£1.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch