Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Mr Blaidd
Llwyd Owen
ISBN: 9781847711762 (1847711766)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2009
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 288 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel dditectif gyffrous wedi'i lleoli yn nhref ddychmygol Gerddi Hwyan, ger Caerdydd. Ar ôl cael ei hebrwng am noson o waith gan Mr Blaidd daw diwedd sydyn i fywyd putain ifanc yn y dref. Wrth i'w hefaill ddod draw i ymchwilio i'r dirgelwch daw i adnabod yr heddlu llwgr, darpar gariad a nifer o gymeriadau rhyfeddol a chwedlonol eraill sy'n ei harwain at y llofrudd.

A thrilling detective novel set in the imaginary town of Gerddi Hwyan, near Cardiff. After having a lift by Mr Blaidd to do a night's work, a young prostitute's life suddenly comes to an end. Her twin sister comes to investigate, and in her quest to find the murderer, she comes across the corrupt policemen, a prospective lover and many other interesting and fictional characters.
Ie, dyna chi, Mr Blaidd. Hwnnw sy'n chwythu tai'r moch bach i lawr, yn bwyta Mam-gu a'r Hugan Goch Fach, yn llowcio'r dyn bach toes. Yn y stori hon, yn ninas Gerddi Hwyan mae e'n llercian.

Ac fel yr Hugan Goch Fach yn mentro i'r coed, mae'r ddiniwed Fflur (un o'r prif gymeriadau) yn mentro o gefn gwlad i Erddi Hwyan. Chwilio am ei hefaill, Ffion, mae hi, wedi i hithau ddiflannu fis ynghynt, ac mae'r daith yn arwain Fflur i fyd tywyll treiswyr, puteiniaid, gwerthwyr cyffuriau a heddlu llwgr.

Nid digwyddiadau o hwiangerddi a geir yn y nofel yma. Ar sawl ystyr, mae'n bortread real o'r isfyd tywyll mewn dinasoedd ar hyd a lled y byd. Fe ddilynwn ni Fflur wrth iddi gamu'n ddewr i ganol y peryglon er mwyn dysgu'r gwirionedd am ei chwaer. Ond gydag enwau fel y Blaidd a'r Ceffyl ar rai o'r cymeriadau, fe gawn ein cadw yn y tywyllwch ynglŷn phwy yn union ydyn nhw. Dim ond wedi sawl tro yng nghynffon y stori y down ni i ddeall pwy yw'r dihirod, a beth yw eu tynged.

Cyn darllen Mr Blaidd, dim ond un o nofelau Llwyd Owen roeddwn i wedi ei darllen, sef Ffawd, Cywilydd a Chelwyddau. Bu honno'n agoriad llygad, ac yn chwa o awyr iach roedd hi mor wahanol i unrhyw beth arall i mi erioed ei ddarllen yn Gymraeg. Mae yn Mr Blaidd lawer o'r un arddull a'r un atynfa at ryw isfyd tywyll, a chymeriadau deuol (ddim i'r un graddau Jekyll a Hyde efallai!). Cyhyd 'ch bod chi'n barod am iaith a disgrifiadau cignoeth mae gwledd o stori o'ch blaen.

Gwenllian Grigg

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Stori dditectif o ddyfnderoedd tywyll dychymyg Llwyd Owen, awdur Ffydd Gobaith Cariad (a enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn 2007) a dwy nofel feiddgar ac unigryw arall, Ffawd Cywilydd a Chelwyddau a'r Ergyd Olaf.

Yn y dyfodol agos mewn gwlad debyg iawn i'r Gymru gyfoes, mae'r Hugan Fach Goch wedi diflannu a'i hefaill yn penderfynu mynd i chwilio amdani ... yn y Coed. Mae'r Ddau Gi Bach yn archwilio'r achos ar ran adran dditectifs Gerddi Hwyan, ond mae'r partneriaid yn ceisio claddu cyfrinachau cythryblus personol sy'n gwneud dim i hwyluso'u gwaith. Ac yng nghanol yr holl helbul, mae Gee Geffyl Bach, Hen Fenyw Fach Cydweli, Y Badell Ffrio a Mr Blaidd.

Adolygiadau

"Stori ddirdynnol am chwaergarwch a difrawder, caethiwed a breuddwydion maluriedig. Aiff Mr Blaidd a chi am dro i'r coed, a chwantau mwyaf anllad ochr dywyll y natur ddynol yn eich dilyn pob cam o'r ffordd." - Dewi Prysor

"Croniclo cymdeithas gyfoes ddinesig a wna Llwyd Owen yn null y nofelwyr mawr. Trwy ddarllen Mr Blaidd, dysgwn fwy am y Gymru gyfoes nag o unrhyw bapur newydd." - Llion Iwan

********************************
Llwyd Owen yn Plymio Eto i Isfyd Tywyll

Mr Blaidd yw pedwaredd nofel Llwyd Owen. Y tro hwn mae wedi lleolir stori mewn tref ddirwasgedig ddychmygol yn Ne Cymru yn 2015, ond fel ei nofelau eraill maer cymeriadau yn amheus ar sefyllfaoedd yn dywyll. Nofel dditectif wedi ei dylanwadu gan hwiangerddi yw Mr Blaidd gydar Hugan Fach Goch, merch or enw Fflur, yn ceisio datrys llofruddiaeth ei chwaer Ffion. Dywedodd Llwyd, Antur dywyll ir Gymru gyfochrog yw Mr Blaidd; ble maer heddweision llwgr ym mhocedir gwleidyddion lleol, a deliwr cyffuriau mwyaf y dre yn gwerthu Losin Du i buteiniaid y coed Mae lot o baddies yno, ar peth sydd o fwyaf o ddiddordeb i fi ywr ffordd mae cymeriadau or canol ddosbarth yn dod i gysylltiad chymeriadau amheus.

Er bod Llwyd wedi mentro o Gaerdydd ac i fyd y nofel dditectif bydd y plot crefftus, dychymyg byw, y rhyw ar trais ar dos o hiwmor tywyll yn siwr o daro deuddeg gydai ddilynwyr niferus. Dywedodd Dewi Prysor, awdur arall sydd yn ymdrin phynciau tebyg, Aiff Mr Blaidd chi am dro ir coed, a chwantau mwyaf anllad ochr dywyll y natur ddynol yn eich dilyn pob cam or ffordd.

Ac wrth adolygur gyfrol awgrymodd Beca Brown y bydd y nofel yn apelio yn ehangach nai nofelau blaenorol, bydd yn apelio at unrhyw un sy'n mwynhau stori dda gyda lot o droeon annisgwyl . . . Mae yna adegau yn y nofel pan ydych chi'n meddwl da chi'n gwybod be sy'n mynd i ddigwydd wedyn mae o'n rhoi rhyw dro arall . . . a da chi'n cicio'ch hun am fod mor slo. Mae o'n wych iawn am eich syrpreisio chi."

Yn ystod y lansiad yn Y Toucan yng Nghaerdydd cyhoeddodd Llwyd taw ei brosiect nesaf fydd ysgrifennu dilyniant i Ffydd, Gobaith, Cariad - cyfrol a enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn iddo.

********************************
Os nad ydych chi wedi dechrau darllen Mr Blaidd eto fe allwch gael rhagflas o'r nofel gyda'r awdur ei hun yn darllen ar YouTube.

Gwobrau:
Enillydd Llyfr y Flwyddyn 2007 gyda'r nofel Ffydd Gobaith Cariad
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Forwyn Fair, Santesau a ...
Jane Cartwright
£16.99
 
Prynwch
Meddwl a'r Dychymyg ...
Owen Thomas
£4.99
 
Prynwch
Tinboethach
 
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch