Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Atgofion Hen Wanc - Hunangofiant Dave Datblygu
David R. Edwards
ISBN: 9781847711892 (1847711898)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2009
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 112 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant un o dalentau mwyaf y byd roc Cymraeg, Dave Datblygu. David R. Edwards oedd cyfansoddwr a chanwr y band Datblygu a ddaeth i amlygrwydd ar Radio One ac a ddaeth yn un o hoff fandiau John Peel. Ers i'r band chwalu bu Dave i mewn ac allan o ysbyty meddwl a bu'n dioddef o alcoholiaeth a sgitsoffrenia. Mae ei stori yn un o iselder, yfed, roc a rôl, cariad a phroblemau.

This is the autobiography of one of the heroes of the Welsh rock scene, written simply and in his own words. From his first taste of beer at the age of four to his problems with alcoholism and mental illness during the last decades, there is nothing ordinary or comfortable about the life of David R. Edwards. Like his songs, the writing is raw, honest and full of dark humour.
No flim flam, dim ailadrodd, dim darnau boring sydd yn neud i chi ddisgyn i gysgu dyna addawodd Dave Datblygu i'w ffrind Emyr Glyn Williams pan soniodd ei fod wedi derbyn cais i ysgrifennu ei hunangofiant. Ac mae David R Edwards wedi cadw at ei air. Mae en llwyddo i grynhoi ei fywyd mewn cwta ddeugain tudalen, heb falu awyr, yn gwbwl onest a di-hid. A fyddwn i ddim wedi disgwyl unrhyw beth arall.

Mae na gyfeiriadau cyson at ei broblemau alcohol, ei brofiadau gyda merched, yr heddlu, ei gyfnod yn perfformio, ei gyfeillgarwch John Peel, ai salwch meddwl. Mae hunangofiannau'n cael eu barnu yn aml ar sail eu gonestrwydd does dim yn waeth na darllen ffeithiau moel am yrfa pl-droediwr. Ac wedir cyfan, prin ywr bobl yng Nghymru fyddain fodlon rhoi darlun cwbwl onest o'u bywyd. Person anghonfensiynol fuodd Dave Datblygu erioed. Ac maen anodd mynegi barn, a dweud y gwir, am y gyfrol wrth ystyried cyflwr ei iechyd meddwl yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Maer blynyddoedd o fyw gydar salwch hwnnw, a brwydro yn erbyn y botel, yn amlwg drwyr gwaith.

Y tristwch mwyaf ydy nad oes ganddo fawr iawn o atgofion gwirioneddol hapus, ac eithrio'i sesiynau ar Radio 1 gyda John Peel ar adeg pan lwyddodd y Super Furry Animals i gyrraedd y siartiau gyda Y Teimlad sef fersiwn o un o'i ganeuon. Pan fyddai pethaun mynd yn ormod iddo, fe fyddain dychwelyd at ei rieni yn Aberteifi bob tro. Ac maer golled yn sgil marwolaeth ei fam yn amlwg. Er nad ywn mynegi hynny yn llawn emosiwn, mae modd synhwyro hynny. Mae na chwithdod hefyd na chafodd bleidlais yn y refferendwm ar ddatganoli, gan ei fod yn cael gofal mewn ysbyty meddwl.

Dywr gyfrol ddim yn hunangofiant swmpus a chelfydd nid dyna'i bwriad, ond maen adrodd hanes cyfnod yn y sn roc Gymraeg sydd mewn perygl o fynd yn angof. A finnaun bresennol, cof digon niwlog sydd gen i bellach o nosweithiau fel Noson Claddu Reu yn Eisteddfod Aberystwyth, ar Cnapan yn Ffostrasol. Prin ywr sylw sydd wedi'i roi i frwdfrydedd a phoblogrwydd gigs y cyfnod hwnnw yn ein llyfrau hanes diweddar ni fel cenedl, ac mae hynnyn drueni. Mae angen cofnodir cyfnod hwnnw cyn i fy nghenhedlaeth i fynd yn rhy hen i'w gofio!

Dwin ymwybodol fod nifer fawr o bobl wedi derbyn yr hunangofiant yn anrheg Nadolig, eraill wedi'i brynu eu hunain. Bydd nifer ohonyn nhw, fe fentra i ddweud, wedi darllen y llyfr Cymraeg cyntaf ers degawdau sawl un, maen siŵr, a oedd naill ain rhannur un llwyfan Datblygu neu yn y dorf. All neb gwyno am hynny.

Iola Wyn

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Yn y gyfrol hon ceir stori unigryw un o arwyr y sin roc Gymraeg, yn syml ac yn onest yn ei eiriau ei hun. O gael ei flas cyntaf ar gwrw yn bedair oed i'w broblemau gydag alcohol a salwch meddwl yn y degawdau diwethaf, does dim yn arferol nac yn gyfforddus ym mywyd David R. Edwards.

Ceir yma gipolwg ar dwf Datblygu, ei gyfeillgarwch a John Peel (a drefnodd bump sesiwn iddo ar Radio One), ond yn bennaf ceir darlun o'i frwydr yn delio gyda bywyd, swyddi gwael, merched ac alcohol. Fel ei ganeuon, mae'r ysgrifennu yn amrwd, yn onest ac yn llawn hiwmor tywyll.

Yn ol ei gyfaill Emyr Glyn Williams, "mi fydd yr hunangofiant yn cymeryd ei le gyda gweddill gwaith Dave ac yn taro goleuni ar un o drysorau artistig pwysica ein diwylliant."

Dave Datblygu Atgofion am Alcohol, Rhyw a Salwch

Mae un o eiconau pennaf y byd roc Cymraeg, David R. Edwards, sydd wedi bod yn diodde o alcoholiaeth a phroblemau meddyliol, wedi troi at ysgrifennu i ddelio i sefyllfa, ac ar fin cyhoeddi ei hunangofiant, Atgofion Hen Wanc a gyhoeddir gan Y Lolfa.

Yn y gyfrol hon ceir stori unigryw un o arwyr y sin roc Gymraeg, yn syml ac yn onest yn ei eiriau ei hun. O gael ei flas cyntaf ar gwrw yn bedair oed iw broblemau gydag alcohol a salwch meddwl yn y degawdau diwethaf, does dim yn arferol nac yn gyfforddus ym mywyd David R. Edwards.

Ceir yma gipolwg ar dwf Datblygu, ei gyfeillgarwch John Peel (a drefnodd bum sesiwn iddo ar Radio One), ond yn bennaf ceir darlun oi frwydr yn delio gyda bywyd, swyddi gwael, merched ac alcohol. Fel ei ganeuon, maer ysgrifennu yn amrwd, yn onest ac yn llawn hiwmor tywyll.

Yn l ei gyfaill Emyr Glyn Williams, Mi fydd yr hunangofiant yn cymeryd ei le gyda gweddill gwaith Dave ac yn taro goleuni ar un o drysorau artistig pwysicaf ein diwylliant.

Disgrifia Gari Melville Dave fel yr athrylith o Gymro mwyaf call ers Gwyn Alf. Trysor cenedlaethol heb os nac oni bai.

Ceir rhagair ar ddechraur hunangofiant gan Emyr Williams, pennaeth Cwmni Ankst, syn rhoi cyfraniad Datblygu yn ei gyd-destun gan gofnodi ei gyfraniad enfawr ir byd roc yng Nghymru a thu hwnt. Maen ei ddisgrifio fel Gwir Dywysog Cymru; Y Comiwnydd ola yn Ewrop sy rhy sgint i fynd i Ciwba; Godfather cenhedlaeth Cool Cymru; cyfansoddwr pwysicar oes fodern Cymraeg; Prifardd y Public Shelter; Llew, Arth, Blaidd neu, erbyn hyn, Y Mynach Modern or is it Sin Corn? Ond cofiwch mai Bastard Anobeithiol yw ei enw canol! Dyma ail gyfrol David R. Edwards. Cyhoeddwyd cyfrol oi farddoniaeth, Al, Maen Urdd Camp, yn 1992.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Lloffion Llŷn
W. Arvon Roberts
£8.50
 
Prynwch
Pantglas
Mihangel Morgan
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch