Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres y Dderwen: Y Ddwy Lisa - Sgrech y Dylluan
Gareth F. Williams
ISBN: 9781847711915 (184771191X)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2010
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 4/5 Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 208 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae Y Ddwy Lisa yn adrodd hanes Lisa Angharad a Lisa Marie, y ddwy ar yr wyneb yn gymeriadau hollol wahanol i'w gilydd. Ond mae bywydau'r ddwy'n dod ynghyd mewn modd tywyll sydd y tu hwnt i realiti. Nofel sy'n dal gafael hyd at y diwedd.

Y Ddwy Lisa tells the story of Lisa Angharad and Lisa Marie, who's characters, on the surface, appear to have nothing in common. Their lives, however, come together in a sinister way which pushes the bounds of reality. A gripping story right to the end.
Adrodd hanes dwy Lisa mae nofel newydd Gareth F. Williams, a dyw hynnyn fawr o syndod efallai o ystyried teitl y nofel. Ond tra bod y ddwy yn rhannur un enw, mae ei bywydau ar yr wyneb yn wahanol iawn i'w gilydd. Tŷ mawr yn y wlad yw cartref Lisa Angharad, tra bod Lisa Marie yn byw mewn tŷ teras ar stad dlawd. Starbucks, y sinema ai ffrindiau yw diddordebau Lisa Angharad tra bod Lisa Marie yn Goth ag arddeliad. Ond wrth ddysgu mwy am fywydaur ddwy, a gwyliou llwybraun croesi yn y modd mwyaf annisgwyl, gwelwn fod gan y ddwy lawer mwy yn gyffredin nar disgwyl.

Yn bendant, mae yna elfennau tywyll ir nofel, wrth i elfennau o fywydau pob dydd y ddwy gael eu gweu yn gelfydd gyda chwedlau tylwyth teg ac ofergoelion. Bydd unrhyw un syn mwynhau nofelau Stephanie Meyer yn sicr o gael blas ar yr haenau hyn yn y stori. Gall yr awdur greu golygfeydd gwirioneddol gofiadawy, llawn tensiwn, fel y brotest ar stad Lisa Marie. Fel darllenydd roeddech chi'n teimlo eich bod yno yng nghanol anniddigrwydd yr awyrgylch. Ond gwir gamp Gareth F. Williams yw creu cymeriadau crwn a chredadwy y gall y darllenydd uniaethu a chydymdeimlo hwy. Mae cydblethiad y ddwy elfen, y cymeriadau byw ar haenau tywyll, yn creu nofel syn dal diddordeb y darllenydd tan y diwedd.

Mari Sin

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Nofel ar gyfer yr arddegau gan Gareth F Williams, awdur poblogaidd a enillodd Wobr Tir Na N'Og 2007 gyda'r nofel Adref Heb Elin. Mae Sgrech y Dylluan yn nofel gignoeth, gyfoes, yn adrodd hanes Lisa Angharad a Lisa Marie. Mae'r ddwy ar yr wyneb yn gymeriadau hollol wahanol gan fod eu cefndir mor wrthgyferbyniol - un yn byw mewn ty crand y tu allan i'r dref a'r llall mewn tŷ teras ar stad dlawd. Eto i gyd daw bywydau'r ddwy ynghyd mewn modd annisgwyl.

Cewch fwy o hanes y ddwy Lisa yn y dilyniant, Cysgod yr Hebog.

**************************************************
Dwy nofel gignoeth gan un on hawduron mwyaf cynhyrchiol

Mae Gareth F Williams, un o awduron mwyaf cynhyrchiol a phoblogaidd Cymru, newydd gyhoeddi dwy nofel newydd fel rhan o Gyfres y Dderwen. Adrodd hanes dwy ferch bymtheg mlwydd oed sydd yn digwydd rhannur enw Lisa wnar ddwy nofel. Yn Sgrech y Dylluan maer ddwy ar fin sefyll eu haroliadau TGAU a chawn hanesion y ddwy yn eu geiriau eu hunain a deall eu bod wedi eu magu ar aelwydydd hollol wrthgyferbyniol un mewn t crand y tu allan ir dref, ar llall mewn t teras mewn stryd yn rhan dlotaf or dref. Maen ymddangos nad oes fawr o ddim yn gyffredin rhwng y ddwy ond yn raddol erbyn diwedd y nofel, daw bywydaur ddwy ynghyd mewn ffordd annisgwyl.

Mae Cysgod yr Hebog yn ddilyniant i Sgrech y Dylluan. Ynddi cawn gyfle i ddod i adnabod yn well aelodau o deuloedd y ddwy Lisa gan fod tensiynaun amlwg ar y ddwy aelwyd. Cawn gyfle i ddod i nabod tad Lisa Angharad, syn ffotograffydd proffesiynol a brawd Lisa Marie, sef Leon, bachgen di-waith a fu mewn carchar.

Yn l Meinir Wyn Edwards, un o olygyddion y gyfres: Llwyddar awdur i blethu bywydau aelodaur ddau deulu iw gilydd gan greu gwrthdaro, tensiynau ac elfen dywyll iawn. Mae yma elfennau o The Vampire Diaries a nofelau Stephanie Meyer yn gymysg chwedlau tylwyth teg a realiti bywyd go iawn. Dyma ddwy nofel a fydd yn sicr o fod yn nofelau poblogaidd iawn a dal diddordeb y darllenwyr hyd at eu diwedd.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ffreshars
Joanna Davies
£7.99
 
Prynwch
Cyfres y Dderwen: Y Ddwy ...
Gareth F. Williams
£5.95
 
Prynwch
Caeau Fflandrys
Michael Morpurgo
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch