Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llafnau
Geraint Evans
ISBN: 9781847712035 (1847712037)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2010
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 194x130 mm, 253 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Mai 2010
Caiff y ffermwr Martin Thomas ei lofruddio ar ei ffordd adre o gyfarfod tanbaid yn neuadd bentref Esgair-goch i drafod datblygu fferm wynt ar y bryniau uwchlaw'r pentref. Dialedd a chenfigen sydd wrth wraidd teimladau sawl un yn yr ardal tuag at Martin. Mae'r tri ditectif a fu wrthi'n datrys llofruddiaeth Elenid yn Y Llwybr yn wynebu sawl her unwaith eto.

Farmer Martin Thomas is murdered on his way home from a heated debate at the village hall, regarding the proposed wind farm development at Esgair-goch. Many of the villagers are jealous of Martin and feel the need to take revenge on him. The three detectives who solved Elenid's murder case in Y Llwybr have yet another crime to solve.
Rhwyg cymunedol, gwleidyddiaeth dwyllodrus ac amaethwyr ariangar sy’n ein harwain drwy’r stori dditectif ddifyr hon. Mae llofruddiaeth y ffermwr lleol Martin Thomas yn sbarduno helfa i heddweision yr ardal a thrwy gydol y nofel maen nhw'n sicr mai dialedd sydd wrth wraidd yr helynt. Mae gan Martin Thomas, sydd wedi rhoi cartref i felinau Caerwynt ar ei dir, ddigon o elynion, ond pwy o'u plith sydd wedi ei gythruddo cymaint nes ei fod yn fodlon ei lofruddio?

Dyma nofel dditectif draddodiadol yn sôn am bynciau yr ydym wedi hen arfer eu trafod yng nghefn gwlad Cymru – mewnlifiad Saeson, dadlau ymysg cymdogion, yr hen yn gwrthryfela yn erbyn y newydd – ac mae hyd yn oed stori garu ddestlus yn rhedeg drwyddi. Er bod y digwyddiadau’n llawn tensiwn, mae’r penodau cyntaf yn twyllo’r darllenydd i feddwl mai stori syml am lofruddiaeth yng nghefn gwlad fydd yn cael ei datrys yn sydyn yw hon, a dyna ddiwedd arni.

Ond wrth i’r plot ddyfnhau ac i’r plismyn, Akers, Gareth a Mel, fynd yn nes at wraidd y drosedd, mae'r cyfan yn codi i lefel uwch, a chawn ein tynnu'n ddyfnach i’r stori. Erbyn y diwedd, mae’r awdur yn ein gadael ar bigau’r drain eisiau gwybod mwy! Naratif gref, cymeriadau cig a gwaed, a stori sy’n troi a throsi drwyddi draw sydd i’w ddiolch am hynny. Bu'r awdur yn glyfar iawn yn troi'r pynciau ‘traddodiadol’ ben i waered a daw neges glir erbyn diwedd y nofel hon mai diwedd y gân yw’r geiniog.

Dyma nofel sy’n gorffen ar uchafbwynt gwaedlyd ac annisgwyl. Mae’n sicr yn werth dal ati i’w darllen hyd at y gair olaf un!

Llinos Griffin

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Hedd Wyn (DVD101)
 
£12.98
 
Prynwch
Golau ar y Gair (CD-ROM)
 
£19.99
 
Prynwch
Oxford Children's Welsh ...
 
£10.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch