Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres yr Onnen: Y Cwestiwn Mawr
Meinir Pierce Jones
ISBN: 9781847712134 (1847712134)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2010
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 174 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.95 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Caerdydd, sir Fôn, Lerpwl, cloc, dirgelwch y fan goch, pasbort ac arian yn cael eu dwyn - dyna ddechrau ar antur i Dan pan aiff i aros gyda'i Yncl Roli tra mae ei fam ar daith ym Mheriw. Nofel addas i ddarllenwyr da 9 i 13 oed gan awdures brofiadol yn y maes.

Dan's idea of hell is being sent to stay with his uncle Roli in Anglesey while his mother goes on a trip to Peru. But there's a journey ahead of them both too - a journey full of drama, fear and ignorance. The journey ends with a discovery that will change Dan's life for ever as he finds the answer to the Big Question in the most unexpected way!
Nofel anturus yw'r Cwestiwn Mawr. Caiff Dan, hogyn ifanc o Gaerdydd, ei anfon yn erbyn ei ewyllys, i sir Fn at ei ewyrth, Roli, wrth iw fam ymweld Pheriw fel rhan oi gwaith gyda'r mudiad Masnach Deg. Ond ychydig a ŵyr Dan wrth iddo ffraeo a phwdu ar y daith ir gogledd y byddair cyfnod ym Mn yn newid ei fywyd. Mewn ffordd gyffrous a hollol annisgwyl caiff Dan yr ateb i gwestiwn mawr ei fywyd.

Mae hon yn nofel afaelgar a fydd yn sicr o apelio at bobl ifainc bechgyn yn bennaf efallai. Maer iaith yn rhwydd a pherthnasol ar lefelau o gyffro wediu mesur yn gelfydd ceir yma ddigon o densiwn i ddiddorir darllenydd, ond heb ormod iw ddychryn! Ar yr wyneb, nofel antur yw hon, ond mae gwers bwysig yma hefyd am gariad a ffyddlondeb at deulu.

Ann Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae Meinir Pierce Jones yn awdur pentwr o lyfrau i blant, pobl ifanc ac oedolion. Mae hin byw mewn ffermdy yn Nefyn, Pen Llŷn gydai theulu.
Gwybodaeth Bellach:
Dod o hyd i ateb Y Cwestiwn Mawr mewn thriller llawn tensiwn

Dan, bachgen 13 oed, syn ceisio dod o hyd ir ateb ir Cwestiwn Mawr yn nofel newydd Meinir Pierce Jones. Y Cwestiwn Mawr ywr nofel ddiweddaraf yng Nghyfres yr Onnen i blant 9 i 13 oed gan wasg y Lolfa. Aiff Dan i aros gydai Yncl Roli yn Sir Fn tra mae ei fam ym Mheriw fel rhan oi gwaith gyda Masnach Deg. O Sir Fn, maer ddaun teithio i Lerpwl, ac yno mae eu problemaun dechrau fan yn eu dilyn, pasbort ac arian yn cael eu dwyn, Dan yn mynd ar goll, dynes ryfedd o wlad Pwyl, dau ddyn Asiaidd rhyfeddach fyth, a Rolin cael ei daron wael. Ar ei diwedd mae darganfyddiad a fydd yn newid taith bywyd Dan am byth wrth iddo gael ateb ir Cwestiwn Mawr or cyfeiriad mwyaf annisgwyl posib.

Dywedodd Meinir Pierce Jones, Roeddwn i am sgwennu stori gyflym, debyg i 'thriller', fodern efo digon o densiwn a drama. Mi wnes i roi cefndir dinesig iddi a Lerpwl ydi'r ddinas yn y stori. Mae gen i 5 nai, ac felly ro'n in gobeithio cael stori fyddai'n denu hogiau fel nhw. Mae'r llyfr yn cynnwys llawer o wahanol deithiau ym mywyd Dan. Ro'n i am sgwennu stori fyddai'n cadw trwyn y darllenydd ifanc yn y llyfr.

Ychwanegodd Garmon Gruffudd ar ran Y Lolfa, Nd cyfres yr Onnen yw llanw bwlch amlwg yn y farchnad lyfrau, sef nofelau gafaelgar a heriol gyda digon o swmp i blant dan 13 oed. Maer gyfres wedi profi yn eithriadol o lwyddiannus gyda phedair cyfrol or gyfres ar restr fer Gwobrau Tir na n-Og 2010, ac mae yna nifer o nofelau ardderchog ar y gweill.
Rhoddodd Morfudd Strange o Aberystwyth i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Un or wyth nofel yng Nghyfres yr Onnen yw hon, ac mae iddi saith ar hugain o benodau byrlymus, ond ni ddatgelir beth ydyr Cwestiwn Mawr tan y diwedd olaf un. Yn y cyfamser rhaid ichi gnoi eich ewinedd a dyfalu, ynghyd chwerthin lond eich bol gydar llu digwyddiadau sydd yng nghorff y nofel ddarllenadwy hon. Anelwyd hi at ddarllenwyr da 9-13oed, ond gan fod oedran darllenwyr o mhrofiad i (fel cyn athrawes) yn amrywio cymaint, buaswn yn ei hargymell i blant hyd at 15 oed, oherwydd mae gan yr awdures ddawn ddigamsyniol at ddefnyddio iaith ln a naturiol sydd yn mynd i gyfoethogi geirfar darllenwyr ifanc, ac ni welir hi byth yn moesoli nac yn siarad i lawr gydai darllenwyr. Maen awdures pentwr o lyfrau i blant, pobl ifanc ac oedolion ac mae l ei hir brofiad o ysgrifennu yn amlygu ei hunan yn y modd yr amrywia hyd ei brawddegau ai dawn dweud diamheuol. Dyma nofel gyflym, gyffrous fydd yn gwneud ichi ei darllen or dechrau iw diwedd heb fedru ei rhoi or neilltu nes cael gwybod pob un manylun. Teimla Dan, un o brif gymeriadau y nofel, yn hynod o ddiflas am ei fod yn cael ei orfodi i fynd i aros efoi ewythr Roli yn Sir Fn, tra mae hithau yn gorfod mynd ar daith arall i Beriw bell. Ond daw sawl taith lawn drama i fywyd Dan yng nghwmni ei ewyrth, syn mynd i newid ei holl fyd a hynny or cyfeiriad mwyaf annisgwyl. Ewyrth modern iawn yw Roli, Sa rhan oi waith yw prynu a gwerthu pethau ail-law, ac maen adnabod strydoedd Lerpwl fel cefn ei law, ac yn gwybod sut i drin dirhirod! Dywed yr awdures yn gynnil: Teimlai Dan yn sigledig ar l gweld rhai or strydoedd roedden nhw newydd yrru trwyddyn nhw. Graffiti ar hyd y palmentydd a phob wal. Ffenestri wedi eu bordio. Ceir wedi eu llosgi. Genod fawr hŷn na fon powlio pramiau neun disgwyl babis. Criwiau au pennau wedi eu heillio at y byw a tatŵs dros bob modfedd ou crwyn. Smocwyr yn nrysau tafarndai yn las gan oerni ac yn sbo ar eu traed, cŵn tenau fel beics Ac wrth gwrs, bu cryn ddigwyddiadau mewn awyrgylch or fath, nes bod Dan yn llawn ofn oherwydd ei anwybodaeth. Ond bydd rhaid ichi ddarllen y nofel i gael gwybod y diweddglo! Rwyn annog rhieni ac athrawon sydd gofal plant rhwng 9-15 oed i brynur nofel hon, ac fe ddylai fod ym mhob llyfrgell mewn ysgolion cynradd ac uwchradd Dydy ysgrifennu ar gyfer yr oedran yma ddim yn waith hawdd ond fe lwyddodd yr awdures yma ar ei chanfed. Gobeithio y cawn ragor o nofelau tebyg maes o law ganddi. Yn sicr dymar math o nofel syn mynd i ennill darllenwyr newydd yn ein hiaith ac iw harbed rhag mynd i ebargofiant yn yr oes dechnolegol hon. All yr un cyfrifiadur roi i blentyn y wefr o ddarllen deunydd sydd wrth ei fodd fel y nofel afaelgar yma. Morfudd Strange "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ditectif Geiriau 1
Bethan Clement
£4.99
 
Prynwch
Ditectif Geiriau 2
Bethan Clement
£4.99
 
Prynwch
Ditectif Geiriau 3
Bethan Clement
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch