Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres y Dderwen: Mari Wyn
Sara Ashton
ISBN: 9781847712141 (1847712142)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2010
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 4/5 Fformat: Clawr Meddal, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel gyffrous yng nghyfres y Dderwen sy'n darlunio Blaenau Ffestiniog ymhen 30 mlynedd trwy lygad merch ifanc. Mae ei bywyd yn llawn helbulon a byd 2029 yn llawn her.

An exciting novel depicting Blaenau Ffestiniog in the future through the eyes of a young girl, whose life is full of difficulties and challenges.
Nofel am ferch fach o池 enw Mari Wyn sy地 byw ym Mlaenau Ffestiniog tua池 flwyddyn 2029 ydi hon.

Mae池 stori地 dilyn Mari wrthi iddi wynebu anawsterau dwys iawn. Un o段 threialon personol yw bod ei thad yn cam-drin ei mam ac yn goryfed. Mae地 rhaid iddi hi a段 mam ddianc o Ysbyty Ifan i Flaenau Ffestiniog at ei modryb, ei chefnder a段 thaid. Dyma pryd y daw Mari i sylweddoli mor galed a llwm ydy bywyd iddi hi a段 theulu.

Prif neges y nofel ydy'r ffordd y daw Mari i ddeall mwy am yr unben sy地 rheoli bywydau pobl Blaenau Ffestiniog mae hwnnw wedi difetha iaith a diwylliant pobl y dref, ynghyd 'u ffordd o fyw a'u hunan-barch.

Gall y nofelydd greu darluniau cryf a chredadwy. Mae地 ein tywys trwy helbulon Mari a段 theulu mewn ffordd gynnes a theimladwy. Enghraifft o hyn ydy池 darn lle mae mam Mari地 marw. Darluniwyd hyn yn syml trwy lygaid a geiriau plentyn.

Rydw i wrth fy modd efo池 ffordd mae池 nofelydd yn creu ac yn adeiladu perthynas y cymeriadau 竰i gilydd, e.e. Mari ac Osian. Mae perthynas Mari a段 thaid hefyd wedi ei darlunio mewn ffordd gredadwy a gonest iawn.

Y darn gwan yn y nofel i mi ydy池 darn cyntaf un ceir yma ormod o greu delweddau a cheisio bod yn glyfar gyda geiriau. Yn fy marn i, byddai dechreuad symlach wedi bod yn fwy effeithiol ac wedi denu darllenwyr ifanc i barhau i ddarllen y nofel. Beirniadaeth ymylol ydy hon ar nofel rymus iawn. Doeddwn i ddim wedi rhag-weld ei diweddglo o gwbl. Unwaith eto, mae池 nofelydd yn dangos parch at y darllenydd trwy greu ffrwydrad arall o emosiynau ar y diwedd. Gall pobl ifanc a置 hathrawon drafod y nofel hon ar sawl lefel, neu ei darllen o safbwynt pleser.

Llongyfarchiadau i池 nofelydd ar ei nofel gyntaf. Byddaf yn siŵr o brynu池 ail un pan gyhoeddir hi.

Afryl Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat稘 Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae Sara Ashton, yr awdur, yn byw yn Nhanygrisiau. Mae地 gweithio i Brosiect y Dref Werdd, sy地 hyrwyddo cynaliadwyedd ym Mlaenau Ffestiniog a池 ardal.
Gwybodaeth Bellach:
Golwg ar Gymru'r dyfodol mewn nofel newydd

Nofel am ferch ifanc o池 enw Mari Wyn yw池 ddiweddaraf yng Nghyfres y Dderwen. Wrth i stori drasig Mari Wyn gael ei hadrodd, daw i ddeall y byd a段 bethau mewn cyfnod anodd iddi hi a thrigolion Blaenau Ffestiniog. Y flwyddyn yw 2029 a chawn gipolwg ar ddyfodol posib mewn tref yng ngogledd Cymru. Yn sgil hynny, mae池 nofel yn archwilio池 modd rydyn ni地 byw ein bywydau ni heddiw ac yn codi cwestiynau ynglyn 竰r dewisiadau a wnawn ni heddiw ac effeithiau池 penderfyniadau hynny ar ein dyfodol. Ond dyw hi ddim yn nofel athronyddol. Mae池 cymeriadau地 gryf, teuluoedd yn closio at ei gilydd a池 teimlad o gymuned yn bwysig yn y nofel.

Meddai Meinir Wyn Edwards, un o olygyddion Cyfres y Dderwen: 溺ae池 awdur wedi llwyddo i greu ymdeimlad o gymuned gls a phawb yn helpu段 gilydd i ddod dros drasedau personol. Mae池 gymuned honno wedi cael ei gorfodi i newid yn sgil cau池 chwareli llechi, ac mae池 nofel yn dangos sut mae pobol yn ymdopi ar l cyfres o ddaeargrynfeydd a chynhesu byd-eang, a池 effaith a gaiff cwmnau mawr rhyngwladol ar y dref, a池 rheini wedi difetha池 ffordd Gymreig o fyw, o ran gwaith, iaith, diwylliant a chrefydd.

Meddai Sara ashton: 溺ae'r ffordd yr ydyn ni'n byw yn y Gorllewin a'r effaith mae hynny'n cael ar bobl ledled y byd, ac yn wir ar ddyfodol ni'n hunain, ar fy meddwl yn gyson. Dim jest o ran newid yn yr hinsawdd, ac adnoddau yn prinhau, ond o ran ein perthynas ni'n hunain ac 'n cyd-ddyn, a'r ffordd caiff hynny ei amlygu yn ein cymunedau, ein cymdeithas a'n diwylliant. Mae taith Mari Wyn yn y nofel yn daith a fyddai'n llesol i bob un ohonom ni dwi'n meddwl.
Wnaeth y nofel ei hun esblygu o池 prif cymeriad. Hi oedd y symbyliad. Teimlais ei bod hi angen mynd ar rhyw fath o daith a fyddai'n arwain at chwyldro. Wnaeth gweddill y stori lifo o hynny.

Wnes i ddim cychwyn gyda'r bwriad o sgwennu i bobl yn eu harddegau, yn wir mae'r nofel yn addas i bawb dros 14 oed. Ond mae'r ffaith fod y nofel yn ymdrin 'r dyfodol, ac yn ein hannog i archwilio'r effaith caiff y dewisiadau rydan ni'n eu gwneud heddiw ar y dyfodol hynny, yn ei gwneud hi地 nofel arbennig o berthnasol i bobl yn eu harddegau. Wedi'r cwbl, nhw yw'r dyfodol.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Seashore Safaris - ...
Judith Oakley
£11.99
 
Prynwch
Cyfres Dechrau Da: Y Ddaear
Leonie Pratt
£4.99
 
Prynwch
Dawn Dweud: John Morris-Jones
Allan James
£19.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch