Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Graig, Y
Haf Llewelyn
ISBN: 9781847712172 (1847712177)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2010
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel wedi'i lleoli ar fferm Y Graig - fferm nodweddiadol Gymreig sy'n wynebu argyfwng dilyniant wrth i'r genhedlaeth iau ddilyn eu cwys eu hunain. Chwip o gyfrol lawn tensiwn sy'n adleisio themâu nofel Caryl Lewis, Martha, Jac a Sianco, gan greu darlun gonest a phwerus o gefn gwlad Cymru.

The novel is located in Y Graig, a typical Welsh farm facing a critical period as the young generation seeks to plough its own furrow. A tension-filled novel which creates a powerful and honest picture of modern day rural Wales.
Caiff y llygad ei ddenun syth gan glawr trawiadol y nofel hon. Iona Jones a'i lluniodd, a hi hefyd hefyd fu'n gyfrifol am y darluniau yn Llwybrau, casgliad o gerddi gan yr awdures a gyhoeddwyd yn 2009.

Fferm yw'r Graig, a dyfodol y fferm syn sbarduno digwyddiadau'r nofel hon. Yn ogystal dyfodol y Graig ei hun, gellir dadlau bod y nofel yn trafod dyfodol ffordd o fyw sydd yn prysur ddiflannu o gefn gwlad Cymru.

Mae bob pennod yn y llyfr yn dwyn enw un or cymeriadau, felly maer storin cael ei hadrodd o sawl persbectif. Ar un llaw, mae hon yn dechneg ddadlennol, syn dangos yn glir sut y mae digwyddiadau yn ymddangos yn wahanol i wahanol bobl, ond gall hefyd fynd yn feichus, gan ein bod yn profi nifer o ddigwyddiadau fwy nag unwaith wrth ir nofel fynd rhagddi.

Mae cyfrinachau or gorffennol yn dod i anesmwytho aelodau teulur Graig, eu cymdogion au cydnabod. Effaith y cyfrinachau hyn, syn lledu fel y cylchoedd a grir gan garreg wedi ei thaflu i'r dŵr, a geir yma. Maer cymeriadau yn hynod gredadwy, er bod rhai yn gymysgedd mwy boddhaol or da ar drwg nai gilydd. Maer iaith yn naturiol ac yn raenus ac yn adlewyrchu dywediadau cefn gwlad, yn enwedig ym mhenodau Iorir Weirglodd, a fu'n benteulu. Yn ogystal, maer cymeriadau amrywiol - teulur Graig, pobl ddŵad yr ardal, ar ymwelwyr - yn cynnig adlewyrchiad real or fro yn yr oes sydd ohoni. Ac yn sicr, maer ardal, ar disgrifiadau godidog ohoni, yn rhan annatod or nofel.

Plot digon ystrydebol a geir y gorffennol yn dylanwadu ar bresennol y cymeriadau. Ond mae dawn dweud Haf Llywelyn, ar ymdeimlad sydd ganddi at ei hardal yn disgleirio trwyr gyfrol hon ac yn ei chodi uwchben y rhelyw.

Janice Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Diweddarwyd ar 26 Ebrill 2010
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Byw Sy'n Cysgu, Y
Kate Roberts
£8.95
 
Prynwch
Meddwl a'r Dychymyg ...
Owen Thomas
£4.99
 
Prynwch
Welsh in the Twenty-First ...
 
£29.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch