Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Mr Abracadabra Jones
Mari Stevens
ISBN: 9781847712202 (1847712207)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2010
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Darluniwyd gan Felicity HafAddas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn ôl y galw Ein Pris: £3.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae Mr Abracadabra Jones yn ddewin gwahanol i'r arfer - mae ei swynion o hyd yn chwithig ac o chwith! I gymysgu ei swynion, nid crochan hud sydd ganddo ond meicro-don, ac mae'n breuddwydio am droi'r byd i gyd yn siocled, licoris, lolipops, malws melys ... Dyma'r Wili Wonca Cymreig!

Mr Abracadabra Jones is no ordinary wizard - and his spells all seem out of the ordinary! To mix his spells he uses a microwave, and he dreams of turning all the world into chocolate, liquorice, lollipops, marshmallows...This is the Welsh Wili Wonca!
Stori liwgar, wahanol, ychydig bach yn boncyrs a gawn yn y nofel fer hon i blant o eiddo Mari Stevens, a gwnaeth yr arddull a’r syniadaeth i mi feddwl yn syth am rai o glasuron yr awdur plant Saesneg poblogaidd, Roald Dahl. Mae’n hyfryd gweld awdures ifanc yn mentro, ac yn llwyddo, i greu stori Gymraeg wreiddiol, unigryw a fydd yn sicr o ddal dychymyg plant Cymru am flynyddoedd i ddod.

Nid dewin cyffredin mo Mr Abracadabra Jones, ond un hynod o anghyffredin, ac un anhygoel o anobeithiol. Hoffais y cyffyrddiadau llawn dychymyg a ddefnyddia’r awdur wrth bortread'r dewin ar ddechrau’r stori – y ffaith nad het driongl, hirfain a wisga hwn, ond yn hytrach het gron-fel-oren; a throwsus streipiog cwta, tynn yn lle clogyn llaes, du fel bol buwch. Ydy, mae’n gymeriad diddorol a hoffus tu hwnt, ond druan â Mr Abracadabra Jones – mae ei swynion hud (sy’n cael eu gwneud mewn popty ping-a-ling yn hytrach na chrochan mawr ar ben tanllwyth o dân) bob amser yn mynd yn ‘chwithig ac o chwith’.

Dysgwn am droeon trwstan niferus ei driciau trafferthus, ac am syrffed ei gymdogion yn Nhref-y-Madarch â’i swynion chwithig (cymdogion ag iddynt enwau bendigedig megis Mr Barrug Bowen, Ms Tylwythen Tomos, Mrs Bolgi Cadwaladr, Mr Wilibawan Befan a Ms Huwcen Hoeci Huws.) Ond, un diwrnod, sylweddola Mr Abracadabra Jones fod modd defnyddio’i swynion chwithig ac o chwith er mwyn creu byd perffaith – byd yn llawn LOSIN! Ond, wrth gwrs, mae chwarae’n troi’n chwerw, wrth i chwant Mr Abracadabra Jones am siocled, ac am lwyddiant a chydnabyddiaeth fel ‘dewin go iawn’, fynd yn drech nag ef.

Mae’r stori wedi ei hysgrifennu’n fywiog a dychmygus, a cheir cyffyrddiadau hyfryd drwyddi draw, er enghraifft y chwarae ar eiriau clyfar megis ‘pob plentyn gwerth ei halen a’i finegr’, rhoi ei ffon hud yn y to’, ‘croesi bysedd ei ddwylo a’i draed’ a ‘chwarter bwyll’. Roeddwn i’n hoff iawn o rai o ebychiadau ac ymadroddion bachog Mr Abracadabra Jones hefyd – ‘Mawredd y Madarch!’, ‘Abracadabratastig!’ a ‘Melltith y Lledrith!’.

Mae’r arddull yn ddarllenadwy iawn ac yn addas i blant rhwng tua 6 a 9 oed, ond byddai’n llyfr delfrydol i oedolyn ei ddarllen i blant iau hefyd. Hoffais ddull naturiol yr awdur o ysgrifennu, a’r ffaith ei fod fel petai’n cyfarch y darllenydd ifanc droeon yn ystod y stori (‘Wir yr i chi’), a’i wahodd, o ganlyniad, i fod yn rhan o fyd gwirion a gwallgof Mr Abracadabra Jones.

Yn goron ar y stori gampus mae darluniau bendigedig Felicity Haf, arlunydd ifanc sy’n hanu o ardal Aberystwyth. Mae’r lluniau manwl, llawn dychymyg yn ychwanegu elfen o liw at bob tudalen bron, gan ddenu’r llygad ac ychwanegu mwy fyth o hynodrwydd i’r stori.

Yn sicr mae hon yn nofel y dylai pob plentyn (ac oedolyn!) werth ei halen a’i finegr fod wrth ei bodd â hi!

Mared Llwyd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llyfrau Lloerig: ...
Rose Impey
£3.95
 
Prynwch
Panig yn y Panto
Ruth Morgan
£1.00
 
Prynwch
Helpwch eich Plentyn/Help ...
Elin Meek
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch