Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres yr Onnen: Bwystfilod a Bwganod
Manon Steffan Ros
ISBN: 9781847712264 (1847712266)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2010
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 194x130 mm, 208 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae Hilda, Tom a Hywel yn dod at ei gilydd er mwyn helpu Teilo Siencyn, Prif Weinidog Cymru, i ddal bwystfilod fel y Leiac sy'n achosi anhrefn llwyr yn y wlad. Diolch byth fod gan Hywel hen lyfr o'r enw 'Bwystfilod a Bwganod'! Nofel arall gyffrous yng Nghyfres yr Onnen, ar gyfer plant 9 i 13 oed.

Hilda, Tom and Hywel all gather together to help Teilo Siencyn, the Prime Minister for Wales, to catch the monsters which cause chaos in the country. Thank goodness that Hywel has an old book specifically about monsters and ghosts.
Rhyfedd o beth oedd gofyn i ddyn sydd wedi cyrraedd oed yr addewid i adolygu nofel ar gyfer darllenwyr 9 i 13 oed! Ond wedyn mae ynar fath beth ag ail blentyndod, ac efallai mai fi ydir union un i adolygur nofel hon. Y gwir plaen yw imi ei mwynhaun fawr.

Maer nofel yn agor yn Nhywyn, Meirionnydd, ond maen ymwneud r byd cyfan mewn ffordd, oherwydd maer byd a ddarlunnir wedii oresgyn gan fwystfilod a bwganod, heb neb yn gwybod sut i ymateb iddynt. Ond yn Nhywyn y mae tri pherson ifanc annhebygol yn cael rhyw ddawn ddewinol i gael gwared r aflwydd: Hywel dawel ywr prif un, efoi sbectol nodweddiadol, yn fachgen sydd wedi collii fam, ac wedi bod yn darllen llyfr ar fwystfilod a bwganod, nes ei fod yn dipyn o arbenigwr. Yn ymuno ag ef y mae Hilda hunanhyderus a Tom digywilydd. Triawd o rai digon annhebyg ydyn nhw, ond rhywsut yn yr argyfwng syn wynebu Cymru ar byd, maen nhwn llwyddo i gyd-dynnun rhyfeddol, a dod yn arwyr i bawb ledled Cymru a thu hwnt.

Annheg fyddai dadlennu manylion y stori, ond maen deg dweud fod yr arddull yn sionc, y cymeriadun dda, ar storin mynd ar garlam o un rhyfeddod ir llall, gyda chryn dipyn o ias a chyffro. Braf cael dweud fod plant yn cael eu cymryd o ddifri yma, yn hytrach na chael eu trin fel rhyw fodau eilradd ac israddol. Mae Prif Weinidog Cymru, Teilo Siencyn, yn eu parchun fawr, ac yn falch o gael eu cymorth i ddatrys argyfwng syn parlysur wlad.

Ceir elfennau doniol a byrlymus iawn yma, heb sn am olygfeydd syn rhewir gwaed. Nid stori syml yn unig sydd yma ychwaith, oherwydd fe ddatgelir seicoleg y cymeriadau, gan ddangos fel y maer sefyllfa y cnt eu hunain ynddi yn peri iddynt aeddfedu a challio. Er mai yn Nhywyn yr egyr y nofel, maen symud i Lambed yn nes ymlaen ac wedyn i Wrecsam.

Maer storin ddyfeisgar sy'n ennyn chwilfrydedd, a barn yr adolygydd hwn yn ei ail blentyndod yw y bydd yn apelion fawr at rai yn eu plentyndod cyntaf, ac yn rhoi maeth iw dychymyg, ynghyd chyffro yn gymysg ag anwyldeb.

John Rowlands


Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Daw Manon Steffan Ros o Riwlas yn wreiddiol ond bellach mae hin byw ym Mhennal ger Machynlleth. Mae hin awdures llawn amser ac yn fam i Efan a Geraint Lleu.
Gwybodaeth Bellach:
Manon Steffan Ros ar Drywydd Bwystfilod a Bwganod

Maer wythnosau diwethaf wedi bod yn rai cyffrous i Manon Steffan Ros. Cipiodd Trwyr Tonnau wobr Tir na nOg yn Eisteddfod yr Urdd, roedd Fel Aderyn, ei nofel gyntaf i oedolion, ar restr hir Llyfr y Flwyddyn ar wythnos hon mae Manon yn cyhoeddi ei nofel ddiweddaraf i blant Bwystfilod a Bwganod.

Mae hon yn nofel gyffrous syn dilyn hynt a helynt Hilda, Tom a Hywel ar grwydr rhyfeddol i wynebu bwystfilod a bwganod ar draws Cymru. Mae Prif Weinidog Cymru, Teilo Siencyn wedi eu cael at ei gilydd i ddal bwysfilod fel y Leiac syn achosi anrhefn llwyr yn y wlad. Mae hon yn nofel gyffrous llawn dychymyg syn arwain y darllenydd i bob math o lefydd a ceir portreadau difyr o sawl tref yng Nghymru yn cynnwys Tywyn, Wrecsam ond yn arbennig Llanbedr Pont Steffan.

Maer gyfrol yn rhan o gyfres yr Onnen sef cyfres a nofelau i ddarllenwyr da 9-13 oed, ond bydd y nofel yn siwr o apelio at bawb sydd am fwynhau stori wreiddiol llawn antur gan un o awduron ifanc mwyaf dawnus Cymru.
Diweddarwyd ar 25 Mehefin 2010
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Pen Dafad: Iawn Boi?;-)
Caryl Lewis
£2.95
 
Prynwch
A-Bi-Clec! Hwyl Gyda'r ...
Haf Llewelyn
£6.99
 
Prynwch
Cerddi Lloerig: Cnoc ...
 
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Awen Drwy'r Storïau, ...
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Wild Places Uk - The Top ...
Iolo Williams
£19.99
 
Prynwch
Plant
Pwy sy Wedi Llyncu Llŷr?
Sarah Roberts
£5.99
 
Prynwch