Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres y Dderwen: Y Ddwy Lisa - Cysgod yr Hebog
Gareth F. Williams
ISBN: 9781847712370 (1847712371)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2010
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 4/5 Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dilyniant i Y Ddwy Lisa - Sgrech y Dylluan. Mae bywydau'r ddwy Lisa yn gorgyffwrdd fwyfwy, er mor annhebygol mae hynny'n ymddangos ar yr olwg gyntaf. Nofel sy'n treiddio i gymeriad y ddwy a'u hymateb i berthynas â'u rhieni, ffrindiau a chariadon.

A sequel to Sgrech y Dylluan. In this novel we get to know the families of the two Lisas, by seeing the obvious tensions within the households. When Lisa Marie comes into contact with Lisa Angharad's father, the lives of the two girls become interlaced in an unimaginably dark way.
Caiff unrhyw un gafodd flas ar nofel gyntaf Gareth F. Williams am y ddwy Lisa ddim mo段 siomi wrth ddarllen ei dilyniant, Cysgod yr Hebog. Mae池 awdur wedi llwyddo eto i greu nofel gignoeth sy地 anodd iawn ei rhoi naill ochr. Yn y dilyniant cawn ddod i adnabod teuluoedd y ddwy Lisa地 well, cymeriadau fel tad Lisa Angharad y ffotograffydd, a brodyr Lisa Marie, sef Leon a dreuliodd gyfnod yn y carchar, a Liam sy地 gweithio yn yr archfarchnad leol.

Mae池 awdur wedi llwyddo地 arbennig i gyfleu sefyllfa deuluol gymhleth y ddwy Lisa. Mae池 golygfeydd hynny yn llwythog o densiwn ac yn gwbl gredadwy. Unwaith eto, mae池 awdur wedi mentro plethu chwedlau tylwyth teg ac ofergoelion i池 stori, a hynny地 fwy llwyddiannus nac yn Sgrech y Dylluan yn fy marn i. Teimlais fod y nofel hon yn dywyllach na段 rhagflaenydd, ac yn well o段 herwydd. Yn bendant, cefais fwy o flas arni, ond efallai fod hynny am fy mod wedi dod i adnabod y ddwy Lisa cystal yn y stori gyntaf. Nid wyf am ddifetha diwedd y nofel, ond daliodd y penodau olaf fy nychymyg yn llwyr. Llwyddodd y gwaith i知 synnu a知 syfrdanu, a hyd yn oed codi mymryn o fraw arnaf. Mae gwir angen am fwy o nofelau tebyg yn y Gymraeg sy地 tynnu ar ein chwedlau ond yn eu gosod mewn cyd-destun cyfoes a chyffrous. Mwy os gwelwch yn dda, Mr Williams!

Mari Sin

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat稘 Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Mae Cysgod yr Hebog yn ddilyniant i Sgrech y Dylluan. Yn y nofel hon down i adnabod teuluoedd y ddwy Lisa, gan weld y tensiynau amlwg ar yr aelwydydd. Wrth i Lisa Marie ddod i gysylltiad a thad Lisa Angharad, daw bywydau'r ddwy i blethu i'w gilydd mewn modd tywyll sydd y tu hwnt i bob crediniaeth.

**************************************************
Dwy nofel gignoeth gan un o地 hawduron mwyaf cynhyrchiol

Mae Gareth F Williams, un o awduron mwyaf cynhyrchiol a phoblogaidd Cymru, newydd gyhoeddi dwy nofel newydd fel rhan o Gyfres y Dderwen. Adrodd hanes dwy ferch bymtheg mlwydd oed sydd yn digwydd rhannu池 enw Lisa wna池 ddwy nofel. Yn Sgrech y Dylluan mae池 ddwy ar fin sefyll eu haroliadau TGAU a chawn hanesion y ddwy yn eu geiriau eu hunain a deall eu bod wedi eu magu ar aelwydydd hollol wrthgyferbyniol un mewn t crand y tu allan i池 dref, a池 llall mewn t teras mewn stryd yn rhan dlotaf o池 dref. Mae地 ymddangos nad oes fawr o ddim yn gyffredin rhwng y ddwy ond yn raddol erbyn diwedd y nofel, daw bywydau池 ddwy ynghyd mewn ffordd annisgwyl.

Mae Cysgod yr Hebog yn ddilyniant i Sgrech y Dylluan. Ynddi cawn gyfle i ddod i adnabod yn well aelodau o deuloedd y ddwy Lisa gan fod tensiynau地 amlwg ar y ddwy aelwyd. Cawn gyfle i ddod i nabod tad Lisa Angharad, sy地 ffotograffydd proffesiynol a brawd Lisa Marie, sef Leon, bachgen di-waith a fu mewn carchar.

Yn l Meinir Wyn Edwards, un o olygyddion y gyfres: 鏑lwydda池 awdur i blethu bywydau aelodau池 ddau deulu i蜘 gilydd gan greu gwrthdaro, tensiynau ac elfen dywyll iawn. Mae yma elfennau o The Vampire Diaries a nofelau Stephanie Meyer yn gymysg chwedlau tylwyth teg a realiti bywyd go iawn. Dyma ddwy nofel a fydd yn sicr o fod yn nofelau poblogaidd iawn a dal diddordeb y darllenwyr hyd at eu diwedd.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Whap!: Adref heb Elin
Gareth F. Williams
£6.99
 
Prynwch
Mr Blaidd
Llwyd Owen
£7.95
 
Prynwch
Cyfres y Dderwen: Y Ddwy ...
Gareth F. Williams
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch