Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Live Welsh - Learn Real, Spoken Welsh!
Heini Gruffudd
ISBN: 9781847712424 (1847712428)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2012
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Darluniwyd gan Colin BarkerFformat: Clawr Meddal, 210x110 mm, 160 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Ar gael Ein Pris: £6.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae'r llyfr dysgu Cymraeg llafar hwn yn cyflwyno'r iaith ar ei symlaf, fel nad oes raid i ddysgwyr ddysgu llu o ffurfiau cymhleth cyn dechrau defnyddio'r iaith. Dyma'r tro cyntaf i lyfr dysgu Cymraeg gydnabod sut caiff yr iaith ei siarad gan siaradwyr Cymraeg ledled y wlad - heb ferfau yn aml.

Live Welsh is the first Welsh tutor to use actual Welsh forms in current daily use. These forms ignore verb endings, do not mutate and are often derived from English. Traditional grammarians will hate this book but learners will love it because they will learn actual, spoken Welsh so much faster.
Yn sicr mae angen llyfr bach poced fel hwn yn y maes dysgu Cymraeg i oedolion, iw ddefnyddio gan y rhai sydd wrthin dysgu'r iaith neu yn ystyried ymuno chwrs. Maen werthfawr hefyd i diwtoriaid Cymraeg (fel fi) gael golwg ar lyfrau tebyg a chael gwybod pa adnoddau sydd ar gael i ddysgwyr.

Maer llyfr wedi ei rannun 42 o benodau, dwy ochr dudalen yr un, gyda geirfa i'w defnyddio mewn sefyllfaoedd bob dydd. Yr iaith lafar a geir, megis Fin mynd ir sinema, neu ffurf ar gwestiwn, Tin credu bo fen cysgu? Maer cystrawennau wedi eu holltin gymalau ar y dudalen, mewn gwahanol liwiau. Gall y dysgwr osod geiriau gwahanol ym mhob cymal i newid ystyr y frawddeg gan arwain at ymarfer patrwm a chynyddu geirfa. Mewn dull fel hwn mae gofyn ir sawl syn dysgu ailadrodd a dysgu ar ei gof, heb gwestiynu na cheisio gosod yr iaith ar strwythur unrhyw iaith arall a siaredir ganddo.

Maer cynnwys ar eirfa yn helaeth, o ystyried maint y llyfr, ac i unrhyw un sydd am roi blaen ei fawd yn y dŵr cyn cychwyn ar gwrs Cymraeg byddain fan cychwyn gwerthfawr, yn arbennig i ddysgwyr o dde Cymru. Gorau oll pe byddai gan y dysgwr hwnnw siaradwr Cymraeg cefnogol, sydd ddim yn burydd, i'w helpu wrth ddefnyddio'r llyfr.

Fel dywed y broliant ar y clawr, maen gyhoeddiad syml heb gymhlethdod gramadeg. Mae lle iddo, ond law yn llaw thiwtor syn gallu esbonior elfennau gramadeg yn syml pan fo angen. Fel dywedodd un om dysgwyr, mae'r llyfr yn ddefnyddiol if youre happy to imitate a particular style without ever wanting to know the principles behind it ... Wrth gwrs, trwy'r dull hwn, heb gwestiynu, mae plant yn dysgu ei hiaith gynta felly pam na all oedolion geisio gwneud yn yr un modd?

Medi James

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Maer llyfr yn cyflwyno cystrawennaur presennol, y gorffennol, yr amherffaith ar dyfodol ar eu symlaf, gyda thua 500 o eiriau sylfaenol.

*******************************

Gwerslyfr Chwyldroadol Heb Ramadeg

Ar Ddydd Gŵyl Dewi bydd Y Lolfa yn cyhoeddi gwerslyfr newydd ar gyfer pobl sydd am ddysgu Cymraeg llafar. Maer Lolfa yn honni fod Live Welsh gan Heini Gruffudd yn cynnig dull hawdd o ddysgu Cymraeg pob dydd ac yn wahanol i bob gwerslyfr arall sydd ar y farchnad maer gyfrol yn osgoi gramadeg bron yn llwyr. Dywedodd Heini Gruffudd, syn awdur nifer o gyfrolau dysgu Cymraeg ac yn awdurdod ar gynllunio ieithyddol, Pwrpas y gyfrol yw caniatu i ddysgwyr ddysgur Gymraeg syn cael ei siarad gan lawer o Gymry cyffredin. Dywr gyfrol ddim yn mynd ir afael manion gramadeg ond yn hytrach, yn eu hosgoi yn fwriadol.

Ychwanegodd, Wrth siarad Cymraeg maen duedd gan siaradwyr i beidio defnyddio berfau, i ddefnyddio nifer o eiriau Saesneg, addasu geiriau Saesneg ac i beidio treiglo yn l y rheolau.

Maer gyfrol, syn cynnwys nifer o ddarluniau esboniadol gan Colin Baker, wedi ei rannun 42 gwers sydd yn eu tro yn cyflwyno geiriau a brawddegau newydd ac mae yna eirfa gynhwysfawr yn y cefn. Dywedodd Lefi Gruffudd ar ran Y Lolfa: Mae yna lyfrau rif y gwlith ar gyfer pobl sydd am ddysgu rheolau a gramadeg yr iaith. Bydd y gyfrol yn apelio at bobl sydd am ddysgur iaith yn y modd rhwyddaf posib, hef orfod mynd ir afael chymlethdodau gramadegol. Gobeithio y bydd dysgwyr ar l gorffen y llyfr yma yn mynd ati o ddifrif i siarad Cymraeg. Yn sgil y trafodaethau diweddar am dynged yr iaith mae cyhoeddir llyfr yma yn ffordd ymarferol i godi niferoedd y siaradwyr Cymraeg.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
It's Welsh!
Heini Gruffudd
£6.95
 
Prynwch
It's Wales: Welsh Talk
Heini Gruffudd
£3.95
 
Prynwch
Street Welsh - Phrasebook
Heini Gruffudd
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch