Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Fel Hyn y Bu - Hunangofiant Eirwyn George
Eirwyn George
ISBN: 9781847712646 (1847712649)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2010
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 215x139 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £9.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant y prifardd o sir Benfro, Eirwyn George. Cyfrol hwyliog a difyr yn olrhain hanes y gŵr diwylliedig a hynaws a fu'n driw i'w fro enedigol yng ngogledd sir Benfro.

The autobiography of the poet Eirwyn George. This is a lively and entertaining autobiography of the cultured and gracious man who has been true to its birthplace in north Pembrokeshire.
Mae Eirwyn George yn adnabyddus fel prifardd a enillodd goron yr Eisteddfod Genedlaethol ar ddau achlysur yn Abertawe yn 1982 ac yn Llanelwedd yn 1993, ac mae hefyd yn awdur toreithiog. Cyhoeddodd gyfrolau di-ri r rhan fwyaf ohonynt yn talu teyrnged i wahanol agweddau ar hanes, diwylliant a llenyddiaeth ei sir enedigol, sef sir Benfro.

Ond tybed faint oedd yn gwybod am ei ddiddordeb mewn paffio? Etifeddodd hwn oddi wrth ei dad yn blentyn, ac wrth dyfu, tyfu hefyd wnaeth ei gariad at y gamp. Defnyddiodd enwr paffiwr Cassius Clay (Muhammad Ali yn ddiweddarach) fel ffugenw wrth gystadlu ac ennill yng nghystadleuaeth y gadair yn Eisteddfod Bancyfelin. Diwedd y stori oedd gweld llun da ohonof yn y Carmarthen Journal yr wythnos wedyn yn sefyll yn dalog o dan y cleddyf mawr ar y llwyfan ac oddi tano yr is-deitl Cassius Clay wins chair at Bancyfelin Eisteddfod. Y mae'n dal i fod yn un o anectodau mwyaf cofiadwy oes aur yr eisteddfodau. (t.67)

Dynar fath o wybodaeth mae rhywun yn ei dysgu am unigolyn wrth i hwnnw neu honno ysgrifennu ei hunangofiant. Yn aml iawn dim ond un neu ddwy ffaith ddiddorol sy'n cael ei datgelu nad oedd yn wybyddus o'r blaen, ond yn ei hunangofiant mae Eirwyn George yn ein tywys ni i fyd cyfan sydd bellach wedi diflannu. Wrth wneud hynny mae fel petai yn edrych yn l i oes aur. Y byd diflanedig ar oes aur maen eu disgrifio yw gogledd sir Benfro wedir Ail Ryfel Byd. Roedd hwn yn fyd rhyfeddol iawn lle roedd hyd yn oed y Western Mail yn rhoi sylw ir ffaith fod ffarmwr ifanc o Tufton wedi ennill ei gadair gyntaf yn eisteddfod Clunderwen a hynny wedyn yn destun trafodaeth frwd mewn siop a mart!

Gadawodd Eirwyn George yr ysgol yn bymtheg oed wedi iw dad gael damwain ddifrifol adeg y cynhaeaf gwair ond deuddeng mlynedd yn ddiweddarach dychwelodd at ei addysg. Wedi cyfnod yng Ngholeg Harlech aeth i Goleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, a chymhwyso at ddod yn athro. Yn ddiddorol iawn, bu Charles Windsor yn Aberystwyth yr un pryd ag Eirwyn George. Ceisio cael ei gymhwyso at fod yn Dywysog Cymru oedd Charles, ac adroddir hanes anhygoel y cyfnod rhyfeddol hwnnw gyda brwdfrydedd ac afiaith.

Er nad ywr syniad o gofnodi bywyd athro a llyfrgellydd mewn cyfrol yn un hynod o gyffrous, trwy adrodd y storin dda, a thrwy fod golwg ar yr hyn sydd o ddiddordeb ac o ddifyrrwch iw ddarllenwyr, llwyddodd Eirwyn George i ysgrifennu llyfr syn werth ei ddarllen.

Lyn Lwis Dafis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Wedi graddio ym Mhrifysgol Aberystwyth bu Eirwyn George yn athro Cymraeg a Hanes yn Ysgol Uwchradd Arberth ac Ysgol Gyfun y Preseli, a hefyd yn Lyfrgellydd Gweithgareddau yn Llyfrgell y Sir, Hwlffordd am bymtheg mlynedd cyn ymddeol.
Gwybodaeth Bellach:
Maenclochog yn dathlu cyfraniad Eirwyn George

Daeth cant a hanner o bobl ynghyd yn Neuadd Gymunedol Maenclochog nos Fercher 23ain o Fehefin i ddathlu cyhoeddi hunangofiant y Prifardd Eirwyn George. Mae Eirwyn George yn un o gymwynaswyr mawr i fywyd a diwylliant gogledd sir Benfro. Enillodd ugeiniau o wobrau mewn eisteddfodau lleol ac enillodd y Goron yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1982 ac 1993. Mae wedi golygu neu ysgrifennu 15 o lyfrau, yn bennaf ar hanes ei fro, a daeth torf fawr iw glywed ef a nifer o gyfeillion yn sn am ei fywyd ai gyfrol, Fel Hyn y Bu, a gyhoeddir gan Y Lolfa.Yn y gyfrol cawn fwynhau ei atgofion o gyfnod plentyndod hyd y dydd heddiw, gan brofi ei ddawn i drin geiriau ai adnabyddiaeth ddigymar oi fro enedigol, sydd yn amlwg yn annwyl iawn iddo. Yn ystod y noson cafwyd perfformiadau gan nifer o artistiaid lleol, yn cynnwys y cr lleol, Cr Cwmni Da.
Diweddarwyd ar 27 Medi 2010
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Melysgybolfa Mari
Mari Gwilym
£7.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch