Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Wyth Cân, Pedair Sioe - Caneuon o Sioeau Cerdd
Robat Arwyn
ISBN: 9781847712653 (1847712657)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2010
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Golygwyd gan Meinir Wyn Edwards Fformat: Clawr Meddal, 297x210 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol o wyth cân allan o bedair sioe gerdd a gyfansoddwyd gan Robat Arwyn - 'Rhys a Meinir', 'Iarlles y Ffynnon', 'Plas Du' a 'Pwy bia'r gân?'. Mae'n cynnwys nodiadau cefndir i bob un o'r caneuon a'u gosod mewn cyd-destun o ran stori'r sioeau gwahanol.

A collection of songs from four of Robat Arwyn's musicals - 'Rhys a Meinir', 'Iarlles y Ffynnon', 'Plas Du' and 'Pwy bia'r gân?'. The songs include word by Hywel Gwynfryn and Robin Llwyd ab Owain, as well as summaries of the shows and background notes by the composer.
Gyda chystadlaethau unawd o sioe gerdd mor boblogaidd yn Eisteddfodaur Urdd ar Genedlaethol erbyn hyn, braf yw gweld casgliad newydd o ganeuon yn y genre yma wedii ryddhau. Ond cyn i mi sn am gynnwys cerddorol y llyfr hwn rhaid nodi ei fod wedii osod mewn modd hwylus dros ben. Ceir crynodeb o bob sioe, a chyd-destun y caneuon o fewn y sioeau hynny, rhywbeth buddiol dros ben i gantorion fedru creu cymeriad credadwy ar lwyfan. Yn ogystal hyn, mae geiriaur caneuon wedi'u gosod yn annibynnol or nodau yng nghefn y llyfr, ac mae hyn yn rhoi cyfle ir cantorion ddysgu a chanolbwyntio ar y geiriau.

Rydym bellach yn gwybod beth i'w ddisgwyl gan ganeuon Robat Arwyn ac nid ywr llyfr hwn yn ein siomi. Mae yma alawon gafaelgar wediu plethu i eiriau gan Hywel Gwynfryn a Robin Llwyd ap Owain, sy'n creu caneuon cofiadwy iawn. Oherwydd natur canadwy y darnau hyn, bydd y casgliad yn apelio at nifer o oedrannau a galluoedd cerddorol.

Yr unig bwynt negyddol sydd genny am y casgliad hwn yw nad oes digon o amrywiaeth arddull rhwng y caneuon. Ond wedi dweud hynny rwy'n arbennig o hoff o un gn; mae Dagraur Glaw, sydd bellach yn unawd cyfarwydd iawn ar lwyfannau Cymru, yn berl. Mae geiriau ingol Hywel Gwynfryn wedi eu gosod yn hynod effeithiol gan y cyfansoddwr; mae cynnal yr emosiwn yn y gn hon yn her i unrhyw berfformwraig sioe gerdd.

Mi fuaswn in argymell bod unrhyw berfformiwr syn edrych am ganeuon ar gyfer cystadleuaeth neu gyngerdd, yn prynu'r gyfrol hon. Yn anffodus mae gormod o bwyslais ar gyfieithu caneuon sioe gerdd or Saesneg, a gall cyfieithiad gwael ddinistro perfformiad. Mae angen, felly, fwy or math yma o lyfrau ar gantorion Cymru.

Eilir Owen Griffiths

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Dyma gyfrol a fydd yn haeddu ei lle ar silff holl athrawon cerdd, tiwtoriaid llais, pwyllgorau eisteddfodau, ysgolion uwchradd a phawb sy'n hoff o'r genre poblogaidd hwn o ganu.

****************************************
Caneuon Sioeau Cerdd Hudol Robat Arwyn

Maer gystadleuaeth Unawd o Sioe Gerdd wedi datblygu i fod yn un or cystadlaethau mwyaf poblogaidd ymhlith cystadleuwyr a chynulleidfaoedd mewn Eisteddfodau. Dyma gyfrol syn cynnwys addasiadau newydd o ganeuon o sioeau cerdd Cymraeg fydd yn sicr o apelio at unawdwyr sydd am swyno cynulleidfaoedd a beirniaid fel ei gilydd. Maer gyfrol Wyth Gn, Pedair Sioe gan Robat Arwyn yn cynnwys wyth cn or sioeau poblogaidd Rhys a Meinir, Iarlles y Ffynnon, Plas Du a Pwy Biar Gn? Maer caneuon yn cynnwys geiriau gan Hywel Gwynfryn a Robin Llwyd ab Owain yn ogystal chrynodeb o storir sioeau a nodiadau cefndir gan y cyfansoddwr i bob cn. Mae cyfeiliant piano Robat Arwyn yn ychwanegu at naws hudol y caneuon.

Wrth i fwy a mwy o bobl ifanc gael eu denu gan oleuadau neon y theatrau dyma gyfrol o glasuron gwreiddiol Cymraeg gan un o gyfansoddwyr disgleiriaf a mwyaf poblogaidd Cymru. Mae Robat Arwyn syn wreiddiol Ddyffryn Nantlle, ond bellach yn byw yn Rhuthun, wedi cyhoeddi deg cyfrol o ganeuon, nifer o ddarnau corawl a naw sioe gerdd. Un oi weithiau enwocaf yw Atgof or Sr a gyfansoddwyd ar gyfer Bryn Terfel, Fflur Wyn a Chr Rhuthun. Rhyddhawyd ei gn Benedictus ar gryno-ddisg The Priests yn 2008 gan gyrraedd rhif un yn siartiau clasurol yr Unol Dalaethiau a Phrydain. Maer gyfrol wedi ei rhwymo yn sbeiral er mwyn agor yn rhwydd ar y piano.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Fy Nghawl fy Hun
Gerallt Lloyd Owen
£6.95
 
Prynwch
Ceidwad y Gannwyll a ...
Robat Arwyn
£6.95
 
Prynwch
Poeth! - Cerddi Poeth ac Oer
 
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch