Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Nefar in Ewrop - Y Dyn Dŵad, Goronwy Jones
Dafydd Huws
ISBN: 9781847712660 (1847712665)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2010
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 196x129 mm, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £7.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Tachwedd 2010
Llyfr taith newydd cyffrous gan y Dyn Dŵad. Dyma drydedd gyfrol Trioleg y Trai, sef ei astudiaethau swmpus ar hanes Cymru yn ystod degawd cyntaf yr unfed ganrif ar hugain. Yn dilyn llwyddiant ysgubol y ddwy gyfrol gyntaf, Walia Wigli ac Alias, Myth a Jones, mentrodd Goronwy Jones i'r farchnad ryngwladol y tro hwn gan gyfansoddi anthem i'r Dyn Coman lle bynnag y bo.

Another humorous volume in which Goronwy Jones (Y Dyn Dŵad) reflects on the history of Wales during the first decade of the 21st century. This is the third volume in the trilogy which includes Walia Wigli and Alias, Myth a Jones. This time, he has ventured on to the international scene and composed an anthem to the common man.
Yn 1978 fe wnaeth Dafydd Huws, o dan enw ei alter ego Goronwy Jones, greu un o wrtharwyr mawr llenyddiaeth Gymraeg. Syniad syml, ond effeithiol Dafydd fu gollwng yn rhydd gymeriad piwis o Gog ar strydoedd parchus ein prifddinas. Daeth yr hen Gron yn fwy na chymeriad ffuglennol. Trwy ddawn actio Llion Williams daeth yn gymeriad cig a gwaed ar lwyfan ac ar sgrin.

Yn dilyn llwyddiant y gyfrol gyntaf, naturiol fu parhau ag helyntion Gron yn Y Dyn Dŵad (Walia Wigli) ac yna Alias Myth a Jones. A nawr dymar olaf o groniclau Gron, Nefar in Ewrop, y drydedd yn Nhrioleg y Trai.

Syniad gwych fu creu Goronwy Jones. Os bu ecs-pat erioed o fewn ei genedl ei hunan, Goronwy oedd hwnnw. Roedd y Dyn Dwad yn rhyw fath ar ddatblygiad o Gog Fo a Fe, rhyw Ephraim Huws a fynychair New Ely yn hytrach na chapel Heol Crwys. Pererin mewn anial dir, chwedl yr hen Bantycelyn, na fedrai ddeall ffyrdd y Dinasyddion.

Mae Gron, yn ei gyfraniad olaf, yn mynd ni i Ewrop. A da o beth yw i Dafydd Huws dorrir saga yn ei blas. Maer newid mawr a welodd y Gog hwn wrth symud i Gaerdydd dros 30 mlynedd yn l wedi troin fewnlifiad o Gymry Cymraeg ac nid ywn jc bellach. Dydir ffaith bod y Cymry Cymraeg yn fewnfudwyr di-dyrban ddim yn eu gwneud nhw fymryn mwy croesawus gan frodorion y ddinas honno.

Yn nwylo Dafydd Huws trodd dawn y dychanwr yn gelfyddyd. Ceir ganddo glyfrwch geiriol dihafal. Dawn y dychanwr yw rhoi i nir gwir mewn gwisg ddieithr, ac mae Nefar in Ewrop yn gyforiog o enghreifftiau perffaith o hyn. Dyma i chi ddisgrifiad Gron o Ganolfan y Muleniwm(!): Odd hi fel tasan nhw wedi rhedeg allan o frics a mortar ac wedi gorod dŵad wagenni o rwbal o chwaral Bethesda, a sodror llechi at i gilydd fatha Lego er mwyn gorffan y lle.

A dyma wirionedd arall: Ma nhwn deud nar daith o Moscow i Vladivostok ydir siwrna drn hira yn y byd, ond dwim yn meddwl bod nhwn gwbod am y daith o Gaerdydd i Fangor.

A dyma un arall, syn dangos pa mor bell yr aeth yr hen Gron ers 1978 yn l iw fan cychwyn, debygwn i: Roedd grym y Cynulliad Cenedlaethol yn cynyddu bob dydd a grym ei ewyllys dros y Gymraeg yn mynd yn llai ac yn llai ...

Mae sylwadau mor grafog a bachog yn gwneud i mi faddau iddo am ei orddefnydd o eiriau mwys.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Tecwyn y Tractor 3 (DVD080)
 
£5.99
 
Prynwch
Merched Gwyllt Cymru/ ...
Beryl Hughes Griffiths
£7.95
 
Prynwch
Barddoniaeth Boced-Din: ...
Dewi Prysor
£4.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch