Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Argraff Gyntaf, Yr
Ifan Morgan Jones
ISBN: 9781847712677 (1847712673)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2010
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 195x129 mm, 240 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Llyfr y Mis: Medi 2010
Nofel dditectif sydd yma, wedi'i lleoli yng Nghaerdydd yn 1927. Mae'n rhoi darlun o'r Dirwasgiad o safbwynt gweithwyr yn swyddfa papur newydd y Cronicl. Mae'r Brenin yn dod i Gaerdydd i agor yr Amgueddfa Genedlaethol a dyma'r flwyddyn yr enillodd Caerdydd gwpan yr FA!

This detective novel is set in Cardiff in 1927. It portrays the Depression through the eyes of the staff of the Chronicle newspaper. The King arrives in Cardiff to open the National Museum, and Cardiff win the FA Cup!
Yr Argraff Gyntaf yw ail nofel Ifan Morgan Jones ac, ar ryw olwg, allai hi ddim bod yn fwy gwahanol i Igam Ogam, a gipiodd Wobr Goffa Daniel Owen iddo yn 2008. Nofel ffantasi oedd y gyntaf, ar rhan fwyaf ohoni wedii lleoli yn y Fabinogwlad ddychmygol. Mae hon wedi ei gosod mewn lle ac amser go iawn; y lle yw Caerdydd, ar cyfnod yw wythnos benodol ym mis Ebrill 1927 pan oedd pethau hyd yn oed yn fwy byrlymus nag arfer, gydar Amgueddfa Genedlaethol ar fin agor yn swyddogol ar tm pl-droed yn chwarae yng ngm derfynol Cwpan yr FA. Dynar fframwaith hanesyddol. Ac eto, creadigaethaur awdur ywr ddinas ar wythnos fel ei gilydd wrth iddynt ddod yn fyw yn y nofel.

Nofel hanes yw hi felly i ryw raddau, ond gyda dychymyg Ifan Morgan Jones ar waith, maen gymaint mwy na hynny; bron nad ywn ffinio ar fod yn nofel hanes amgen ar yr un pryd. Petai hin nofel hanes bur, neu draddodiadol, rwyn credu y byddain rhaid ei beirniadu am ambell lithriad anachronistaidd, ond rywsut neui gilydd, dydir rheini ddim fel petaen nhwn effeithio rhyw lawer ar y stori fel y mae hi. Byddai eu chwynnu, ar y gorau, wedi caniatu i fanylion llai pwysig lifon esmwyth, ac wedi gwneud ambell gymeriad yn fwy credadwy yng nghyd-destun ei gyfnod, ond wedyn, maen ddigon posib na fyddent yn haeddu lle yn y stori. Ac yn Yr Argraff Gyntaf, y stori sydd bwysicaf.

Mae hynnyn amlwg or cychwyn wrth ir nofel agor yn ddramatig gyda chorff yn cael ei ganfod ym mheiriant argraffur wasg. Caiff ei adnabod ar unwaith fel corff Tynoro Davies, golygydd Cronicl Caerdydd, a chyn galwr un heddwas na meddyg, maer is-olygydd wedi penderfynu mai wedii lofruddio y mae Davies, am fod hynnyn gwneud gwell pennawd ir papur. A dyna ein taflu i ganol byd a meddylfryd cymeriadaur nofel.

Maer tempon newid wedyn wrth i ni ddod i adnabod rhai or cymeriadau'n well; bron nad anghofir am Tynoro druan yn y marwdy ac inc y Cronicl yn staen ar ei groen. Ond dyma batrwm cydnabyddedig newyddiaduraeth, patrwm y maer awdur yn ei efelychu yn gwbl ymwybodol. Fel y dywed Cynog Price, y golygydd nos, Mae awdur yn taflu popeth atat ti ar ddechrau llyfr, i drio dal dy sylw. Dynar darn mwya dadlennol ... Dyna pam wyn hoffi papure newydd. Maer sylwedd i gyd yn y frawddeg gynta, ac mae holl ymdrech y newyddiadurwr profiadol yn mynd ir ychydig eiriau hynny.

Ond yna fe sylweddolwn nad oes llawer o amser wedi mynd heibio ers canfod y corff, a digwyddiadau dramatig y noson honno syn llenwir chwe phennod nesaf. Am weddill y nofel maer storin carlamu o le i le mewn penodau cymharol fyr nes cyrraedd uchafbwynt yn seremoni agor yr Amgueddfa.

Does ynar un prif gymeriad amlwg yn Yr Argraff Gyntaf; mae sawl edefyn yn gwau drwyi gilydd a sawl cwestiwn yn codi ar hyd y ffordd. Maer awdur yn ymatal yn gelfydd rhag datgelu gormod ac yn gadael ir darllenwyr benderfynu drostynt eu hunain ar sail y cliwiau sydd wediu gwasgaru hwnt ac yma. Erbyn hynny, byddwn ninnaun gyfarwydd dehonglir math o awgrymiadau a gawn ni gan Ifan Morgan Jones wedi i gyfrinach arall ddod ir amlwg.

Er bod y pwyslais mwyaf ar y digwyddiadau, mae yma ddisgrifiadau godidog o Gaerdydd, y Cymoedd, a phaith Patagonia. Mae dull yr awdur o ddisgrifior cymeriadau dipyn yn fwy arwynebol ac yn tueddu i ganolbwyntio ar un elfen. Dewisa eiriau chwithig ar brydiau syn difethar darlun, ond mae ar ei orau wrth ddisgrifior ddinas. Gallwn gredu ei fod wedi gweld Caerdydd fel ag yr oedd hin y dauddegau, wedi ymledu fel ffwng i bob cyfeiriad.

Felly, tra bor llyfr hwn yn gweithio ar un lefel fel nofel ddirgelwch syn hoelio sylw ac yn cynnal chwilfrydedd hyd y diwedd, y peth mwyaf cofiadwy ywr portread o isfyd hacs newyddiadurol Caerdydd sydd bellach yn perthyn ir gorffennol ond syn dal i fod yn dirlun go ddieithr ir rhan fwyaf o ddarllenwyr Cymraeg. Camp Ifan Morgan Jones yw ein hargyhoeddi nad ywn ddieithr o gwbl iddo ef.

Gwen Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Newyddiadurwr or Waunfawr yw Ifan Morgan Jones. Graddiodd o Brifysgol Caerdydd, cyn cwblhau cwrs l-radd mewn ysgrifennu creadigol ym Mangor. Mae bellach yn byw ym Mhenrhiwllan ger Llandysul.
Gwybodaeth Bellach:
Dirwasgiad a Ffeinal 1927 Awdur yn Datgelu Storir Brifddinas

Ddwy flynedd wedi cipio gwobr goffa Daniel Owen a chlod uchel am ei nofel gyntaf Igam Ogam mae Ifan Morgan Jones yn mentro i fyd hollol wahanol gydai ail nofel. Mae Yr Argraff Gyntaf wedi ei leoli yng Nghaerdydd yn ystod yr wythnos bwysicaf yn hanes y ddinas Ebrill 1927 pan enillodd Caerdydd Cwpan yr FA a phan gafodd Amgueddfa Genedlaethol Cymru ei agor. Roedd hefyd yn gyfnod diddorol yn hanes y ddinas gydar dirwasgiad yn dechrau taror dociau ar awdurdodau yn colli gafael ar gyfraith a threfn. Mae Ifan yn esbonio pam iddo ddewis y cyfnod ar gyfer ei nofel, Wrth ymchwilio ir cyfnod ges i fy synnu pa mor ddiddorol oedd hanes Caerdydd. Roedd ardal y bae, sydd wedi ei newid yn gyfan gwbl erbyn hyn, yn amlwg yn lle lliwgar a pheryglus ac yn berffaith ar gyfer nofel ditectif.

Mae Ifan yn cyfaddef fod y nofel yma, sydd mewn amser a lleoliad penodol, yn hollol wahanol i Igam Ogam, oedd yn nofel ffantasiol, Nofel antur a dirgelwch yw Yr Argraff Gyntaf bennaf ar gobaith ydi dal sylwr darllenydd or dechrau ir diwedd, ond mae nofel hanesyddol yn gofyn am lot mwy o waith ymchwil na nofel wedii leoli yn fy myd dychmygol fy hun.

Maer nofel yn cychwyn gyda darganfod corff golygydd papur newydd lleol yng nghrombil gwasg argraffu ac ymweliad siryf or Ariannin, Enoch Jones, r brifddinas. Maer awdur wedi llwyddo i weu'r elfennau dychmygol yma gydar digwyddiadau go iawn gan greu nofel ddarllenadwy iawn fydd yn sicr o aros yn y cof.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Rhoddodd Beth o O Feirion i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Ardderchog. Mae l gwaith a saerno ar y plot. Cymeriadau difyr. Darllen yn hawdd - arwydd o ysgrifennu da. Disgwyl yn eiddgar am y nofel nesaf."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cân dros Gymru
Dafydd Iwan
£7.95
 
Prynwch
Ar Drywydd y Duwiau
Emlyn Gomer Roberts
£9.95
 
Prynwch
Gwenddydd - Enillydd y ...
Jerry Hunter
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch