Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Non - yn Erbyn y Ffactore
Non Evans, Alun Gibbard
ISBN: 9781847712783 (1847712789)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2010
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 208 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £9.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae stori Non yn cynnig cyfle i gael cip ar fyd chwaraeon y merched. Dyma gyfrol onest a diflewyn-ar-dafod gan athletwraig a chwaraewraig rygbi o'r safon uchaf, sydd wedi gorfod brwydro yng nghanol byd dynion. Mae yma stori sy'n siŵr o ysbrydoli merched a dynion fel ei gilydd.

Non's story provides an insight into the world of women's sport. This honest and outspoken book tells the story of an athlete and sportswoman of the highest standard, who has had to struggle in a man's world. The story is sure to inspire men and women alike.
I unrhyw un syn ymddiddori ym myd y campau yng Nghymru mae Non Evans yn wyneb ac yn llais cyfarwydd. A hithau wedi cyrraedd y brig mewn pedair camp wahanol, a chwalu record ar l record wrth wneud hynny, mae hyd yn oed y wasg Lundeinig wedi dilyn ei gyrfa dros y blynyddoedd. Ron in tybied felly fy mod yn gwybod cryn dipyn am y ferch amryddawn o Bontarddulais. Ond wedi darllen y gyfrol ysbrydoledig hon, sylweddolais nad on in gwybod ei hanner hi! Pwy fyddai wedi meddwl y gallai unigolyn syn ddewin ar y cae rygbi, yn gawr wrth godi pwysau a gwneud jiwdo, ac yn athrylith ar y mat reslo fod yn giamstar ar ganur ffliwt?

Ond yr hyn am syfrdanodd fwyaf wrth bori trwyr gyfrol oedd yr aberth, yr ymdrech, y siomedigaethau ar boen y mae Non wedi gorfod eu hwynebu er mwyn gwireddu ei breuddwydion. Dyma i chi unigolyn disgybledig a styfnig ar y naw! Hyd yn oed yn ystod y cyfnodau tywyll pan ddioddefodd anafiadau difrifol wrth chwarae rygbi a reslo, mae ei dycnwch ai hagwedd gwbl ddi-ildio yn esiampl i ni gyd.

Ond er gwaethar hyder ymddangosiadol mae Non yn cydnabod yn gwbl onest a diffuant ei bod hi ar brydiau yn gallu bod yn swil a mewnblyg iawn ac yn hiraethu am fod gartref dwin dal i deimlon unig yng nghanol yr holl bobol meddai.

A hithau wedi chwarae rygbi dros Gymru ers 1996 gan ennill 87 o gapiau, mae gan Non farn bendant a chwbl ddiflewyn-ar-dafod ynglyn r modd y mae rygbi merched yng Nghymru yn cael ei drefnu. Dyma hunangofiant gonest a ffraeth syn cynnig cipolwg ar fywyd personol pencampwr Cymreig.

Lowri Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Non Evans, y ferch ym myd y dynion

Non Evans y chwaraewraig rygbi rhyngwladol. Non Evans y codwr pwysau. Non Evans y reslwraig. Non Evans y bencampwraig Jiwdo. Non Evans y cyflwynydd.

Oes, mae yna sawl agwedd wahanol i Non Evans, ond er mwyn llwyddo ym mhob un ohonynt, mae wedi ymdrechu a brwydron galed, a hynny yn aml iawn yn erbyn y ffactore.

Maen datgelur cyfan yn ei hunangofiant, Non, yn erbyn y ffactore a gyhoeddir gan wasg y Lolfa wrth iddi godi cwr y llen ar ei bywyd o fewn y byd chwaraeon, darlledu a bod yn ferch ym myd y dynion.

Yma maen edrych yn l dros ei bywyd oi hamser yn yr ysgol ble y deffrodd ei diddordeb ym myd y campau iw chyfnod fel cystadleuydd ar y gyfres boblogaidd Gladiators a mentro mewn ir byd darlledu. Y ferch gyntaf i gyflwyno rhaglen rygbi ar S4C ar Y Clwb Rygbi, fe droediodd Non ar draed sawl merch sydd bellach yn enwau adnabyddus yn y byd darlledu. Cawn ddarllen hefyd am gyfnod cynnar ei hymarfer jiwdo cyn iw diddordeb mewn chwaraeon ehangu i rygbi, codi pwysau a reslo. Yn adnabyddus fel athletwraig o fri, yma cawn hefyd ddysgu am ochr arall i Non, y ferch a fun chwarer ffliwt yn yr ysgol ac syn mwynhau arlunio.

Wedi cystadlu mewn sawl camp dros y blynyddoedd, mae sawl anaf wedi amharu ar ei gyrfa ac yma mae Non yn trafod y boen, rhwystredigaeth ar llwybr hi yn l i wellhad syn dilyn pob anaf. Ond nid anafiadaun unig sydd wedi peri rhwystredigaeth i Non yn ystod ei gyrfa.

Ron i eisiau dweud y gwir am ba mor galed ydy o i fenyw syn gwneud chwaraeon. Pe bawn i'n ddyn, mi fyddwn nin broffesiynol ac yn werth ffortiwn erbyn hyn siŵr o fod, eglura Non.

Mae Non hefyd yn feirniadol o sefyllfa rygbi merched yng Nghymru a diffyg cefnogaeth Undeb Rygbi Cymru ir gamp yn y gorffennol. Does dim byd dwi wedi ei ddweud yn y llyfr sydd ddim yn wir ac sydd ddim wedi ei gyhoeddi yn y papur newydd or blaen. Dwi yn gobeithio y bydd y llyfr yn cael ei gyfieithu ir Saesneg gan y byddain agoriad llygaid i nifer yn yr Undeb sydd ddim yn siarad Cymraeg i weld beth yw bod yn ferch yn chwarae rygbi dros Gymru a darllen am rywun sydd yn rhoi eu bywyd i rygbi a ddim yn cael lot yn l, meddai Non.

A hithau bellach yn 35, mae ysgrifennu ei hunangofiant wedi rhoi cyfle iddi edrych yn l ar ei bywyd, ei llwyddiannau, anafiadau, medalau ai champau gwahanol, ond mae hefyd wedi gwneud iddi feddwl am y dyfodol. Ysgrifennu pennod ola y llyfr oedd un or pethe anodda i mi wneud achos dwi wedi dod i bwynt yn fy mywyd i nawr lle dwi ar ryw fath o groesffordd. Ydw in mynd i gario mlaen i chwarae rygbi? Ydw in mynd i ymddeol? Ydw in mynd i gario mlaen i reslo a thrio mynd ir Gemau Olympaidd, neu ydw in mynd i orffen a chanolbwyntio ar waith? Dwin mynd yn hen! Ydych chin ymddeol ar y brig neu ydych chin ymddeol pan nad ydych chin gallu ei wneud o mwyach? Felly mae ysgrifennur hunangofiant yma wedi gneud i fi feddwl lot am y dyfodol, a dweud y gwir mae o wedi bod yn emosiynol iawn, meddai.
Diweddarwyd ar 19 Tachwedd 2010
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Yr Wyddfa - The History ...
Michael Senior
£5.50
 
Prynwch
Lladd Duw
Dewi Prysor
£9.95
 
Prynwch
Cyfres Ti'n Jocan: Hiwmor ...
Goronwy Evans
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Awen Drwy'r Storïau, ...
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Wild Places Uk - The Top ...
Iolo Williams
£19.99
 
Prynwch
Plant
Pwy sy Wedi Llyncu Llŷr?
Sarah Roberts
£5.99
 
Prynwch