Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
O Lwyfan i Lwyfan - Hunangofiant Peter Hughes Griffiths
Peter Hughes Griffiths
ISBN: 9781847712806 (1847712800)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2010
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 215x140 mm, 224 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae Peter Hughes Griffiths yn un o gymeriadau amlycaf sir Gâr. Mae'r gyfrol yn ein harwain o'r llwyfan gwleidyddol (ef oedd trefnydd ymgyrchoedd Gwynfor Evans yn y 1970au), i'r llwyfan eisteddfodol a'r noson lawen, ac yn sôn hefyd am ei ddiddordeb yn y byd pêl-droed.

Peter Hughes Griffiths is one of Carmarthenshire's most prominent characters. This book leads us from the political stage (he was Gwynfor Evans' constituency organiser) to the eisteddfod and noson lawen stage and also covers his interest in football.
Os ydych chi am sicrhau fod rhywbeth yn cael ei gyflawni, gofynnwch i rywun sydd eisoes yn brysur iw wneud. Ac anodd fyddai dychmygu unrhyw un a lwyddodd i wthio cymaint o waith i un einioes na Peter Hughes Griffiths. Bu ei gyfraniadau amrywiol i fywyd cymunedol a chenedlaethol yn wirioneddol anhygoel. Ac maen parhau felly.

I lawer ohonom, dyn y ddawn dweud yw Peter. Ond yn wahanol ir rhelyw or rhai syn berchen ar y ddawn brin honno, mae Peter yn ddyn y gwneud hefyd. Fel Shakespeare gynt, gwl Peter fywyd fel llwyfan neu gyfres o lwyfannau, yn ei achos ef. Yn eu plith cawn lwyfannaur cartref, y teulu ar fro rhwng Dre-fach Felindre a Chwm-pen-graig, llwyfan Ysgol Ramadeg Llandysul, llwyfan pl-droed a llwyfan perfformio cyhoeddus. Yn ogystal, cawn y llwyfan crefyddol a gwleidyddol, llwyfan ei dref fabwysiedig, Caerfyrddin ar coleg yno, ai lwyfan presennol wedi cyrraedd oed yr addewid.

Deuthum i adnabod Peter yn y chwedegau wrth gydgystadlu ar y siarad cyhoeddus yn Eisteddfodaur Urdd, a pharhaodd y cyfeillgarwch wrth gydweithio ar raglenni ysgafn Radio Cymru. Bun gwmnwr byrlymus ar sawl siwrnai. Fedrai byth anghofioi safiad dewr ac unplyg pan gymerodd yr Urdd y cam gwag o wahodd Carlo i Eisteddfod Aberystwyth ym 1969. Fedrai byth anghofioi lafur dros Blaid Cymru, a thros Gwynfor yn arbennig. A diolch iddo am ei safiad dros iaith safonol gyhoeddus. Fel Peter, credaf nad yw iaith sathredig yn werth y drafferth oi hachub. Heb urddas, does dim.

Bu Peter yng nghanol bwrlwm, gweithgaredd a llawer o ddigofaint gwleidyddiaeth ail hanner yr ugeinfed ganrif. Dyma ddeinamo o ddyn na ŵyr beth yw llaesu dwylo. Bu ar flaen y gad yn yr ymgyrch dros sianel Gymraeg, ymgyrch syn ymddangos y bydd yn rhaid ei hail-ymladd.

Mae hon yn glamp o hunangofiant, yn gyfrol dros 220 tudalen. Gwyrth fu cywasgu cymaint o gyfraniad i gyn lleied o ofod. Drwyr cyfan mae llais unigryw Peter iw glywed yn adrodd yr hanes.

Rwyn gredwr cryf mewn dylanwad enwau ar bobl. Bu mam, maen debyg, yn awyddus im bedyddio in Morley. Dymuniad tad Peter oedd galw ei fab yn Gordon, ar l y joci Gordon Richards. Gordon Hughes Griffiths? Na, dydi e ddim yn swnior un fath, rywsut. Er hynny, mae Peter yn joci diguro na chaiff ei daflun hawdd oddi ar ei geffyl.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Or Llwyfan Gwleidyddol i Lwyfan y Noson Lawen

Mae Peter Hughes Griffiths yn wyneb cyfarwydd fel cyflwynydd a diddanwr ar lwyfannau nosweithiau llawen ar hyd a lled y wlad, ond mae ei hunangofiant yn datgelu fod sawl llwyfan ar wahn ir llwyfan perfformio wedi bod yn bwysig iddo yn ystod ei fywyd ai yrfa.

Yn O Lwyfan i Lwyfan, a gyhoeddir gan wasg Y Lolfa, mae Peter Hughes Griffiths yn adrodd hanes ei fywyd, oi blentyndod yn Llwynbedw, Drefach-Felindre, iw gyfnod yn y coleg ac yna drwy ei yrfa ai ymddeoliad drwy gyfrwng llwyfannau gwahanol.

Or llwyfan pl-droed ir llwyfan cyfansoddi ac or llwyfan gwleidyddol ir llwyfan go iawn, mae Peter Hughes Griffiths wedi perfformio a serennu ar sawl llwyfan gwahanol. Yn un o hoelion wyth Plaid Cymru, Peter oedd trefnydd Gwynfor Evans yn ystod ymgyrchoedd llwyddiannus y 70au ac yn y gyfrol hon ceir llu o straeon personol am Gwynfor. Ef oedd cadeirydd eisteddfod yr Urdd pan gafwyd cythrwfl gyda Thywysog Charles yn 1969 ac yn bl-droediwr o fri yn ei ddydd, fe all hefyd hawlio ei fod wedi sgorio gl i glwb pl-droed Abertawe.

Yn gyfansoddwr caneuon di-ri, dramodydd heb ei ail, pl-droediwr talentog ac wrth ei fodd gydar ymryson, maer hunangofiant hwn yn datgelu llawer am dalentau a gallur gŵr o Sir Gr.

Yn frith o straeon difyr, mae dawn dweud Peter yn amlwg drwyr gyfrol gyda'i hiwmor ai hwyl arbennig yn goron ar y cyfan. Ron in teimlo yr hoffwn i gofnodi llawer o bethau diddorol a doedd o ddim nes i mi fynd ati i ddechrau ysgrifennu y sylweddolais i ba mor llawn, mor brysur a mor amrywiol ydyr gwahanol lwyfannau yn fy mywyd i. Dwi wedi trio llenwir gyfrol gyda digwyddiadau difyr, digrif yn aml a dwin gobeithio y bydd y darllenwr wrth ei fodd yn ei ddarllen, meddai Peter.
Diweddarwyd ar 22 Hydref 2010
Sulwyn Thomas a Peter Hughes Griffiths
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llythyrau'r Wladfa ...
Mari Emlyn
£9.95
 
Prynwch
100 o Ganeuon Pop
 
£14.95
 
Prynwch
Life in the Coal House
Griffiths' family
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch