Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Bydoedd - Cofiant Cyfnod
Ned Thomas
ISBN: 9781847712813 (1847712819)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2010
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 215x140 mm, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £9.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dyma hunangofiant academydd uchel ei barch, newyddiadurwr ac awdur. Ef oedd sylfaenydd papur newydd Y Byd - papur na ddaeth i fodolaeth - a cheir y stori honno'n llawn ganddo. Treuliodd rhan o'i blentyndod yn yr Almaen a bu'n gweithio ledled Ewrop cyn symud i Gymru. Mae'n gyfrol a fydd yn corddi'r dyfroedd ac yn codi cwestiynau gwleidyddol a diwylliannol pwysig.

The autobiography of a highly-respected academic, journalist and author. He was the founder of the daily newspaper which never appeared - Y Byd - and tells the story of that episode in full. Ned Thomas spent some years in Germany and worked throughout Europe before moving to Wales. This volume raises important political andcultural issues and is sure to stir a hornet's nest.
Fel y gwelir, nid cofiant yn yr ystyr arferol yw hwn ond cofiant cyfnod. Ar cyfnod? Ewrop wedir Ail Ryfel Byd. Maer blynyddoedd hyn yn cofleidio cyfnodau byrrach yn hanes yr awdur; ei fagwraeth yn yr Almaen, ei lencyndod yn Lloegr, ei yrfa academaidd gynnar yn Salamanca, blwyddyn ym Moscow a blwyddyn yn Llundain, cyn ymsefydlu yng Ngheredigion. Ar y bererindod hon meistrolodd yr ieithoedd Almaeneg, Sbaeneg a Rwsieg. Ni chawn fawr o wybodaeth am fywyd personol na theuluol yr awdur (er bod rhai lluniau yn y gyfrol) gan mai digwyddiadaur cyfnod au harwyddocd sydd yn mynd i fryd. Yn wir, bun chwilota yn bur drylwyr ir pwrpas. Er y canfas Ewropeaidd, ei droedle yw Cymru ai anadl einioes ywr iaith Gymraeg (a ieithoedd lleiafrifol yn gyffredinol).

Cyhoeddodd Thomas gylchgrawn Saesneg, Planet, er mwyn cyflwyno llenyddiaeth Gymraeg a Chymreig iw gyd-Gymry. Digwyddodd hyn yn sgil cyhoeddi ei glasur, The Welsh Extremist. Wedi llwyddiant Planet aeth i freuddwydio am gyhoeddi papur dyddiol Cymraeg, Y Byd, ac ymroi yn ddiflino i geisio daearur freuddwyd honno. Yn anffodus roedd y lli yn ei erbyn, gydar newyddiaduron Seisnig yn brwydro am eu heinioes yn wyneb ymosodiad ymerodrol y we.

Roedd dyfodiad Ned Thomas i Gymru yn 1969 fel huddygl i botes; credai golygydd Tafod y Ddraig mai ysbwr ydoedd a oedd yn barod i brynur Cymro. Onid oedd wedi bod ym Moscow! Os bu ym Moscow, bu hefyd ym mhresenoldeb y Pab Pius X11. Yn ystod ei gyfnod yn Salamanca daeth i gysylltiad ag arweinyddion cenedlaetholgar y Basgiaid ar Cataluniaid, gydau hiaith yn sylfaenol iw gweledigaeth.

Cyflwynir y gyfrol ir Mercatoriaid, sef cefnogwyr Rhwydwaith Mercator a sefydlwyd ganddo yn Aberystwyth yn 1988. Prif faes y sefydliad Ewropeaidd hwn yw brwydr yr ieithoedd lleiafrifol. Onid yw iaith yn agor drws i fydoedd newydd? Ymddengys fod y Gymraeg wedi agor drws i fyd newydd sbon ir awdur. Onid ywr meddylfryd rhyngwladol yn golygu cydnabod gwlad a chenedl ac iaith?

Llwyddodd Ned Thomas i bortreadur cyfnod wedir rhyfel yn Ewrop mewn dull byw a threiddgar, gan osod Cymru yn solat yn y cefndir hwnnw. Maen gyfrol hanfodol i unrhyw un sydd am geisio amgyffred y cyfnod. Rhydd gyfle i lawer ohonom ail-fyw y blynyddoedd hynny, ac ail-greu brwydr yr iaith. Gem iw thrysori!

John Owen

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Taith i fydoedd Ned Thomas
O fydoedd hen a newydd, ir cythryblus ar cyffrous, rhyfedd o fyd yw bydoedd Ned Thomas. Ac mae rhyw ryfeddod yn y ffaith bod un or rhai a gyfrannodd mewn ffordd mor gyhoeddus ir ymgyrch i ennill Sianel Gymraeg yn cyhoeddi llyfr syn sn am y weithred ar adeg pan mae dyfodol y sianel yn y fantol eto.

Yr wythnos y cyhoeddir Bydoedd yn Aberystwyth bydd rali fawr yng Nghaerdydd i brotestio yn erbyn y toriadau arfaethedig yn dilyn y cyhoeddiad mair BBC fydd yn ariannu S4C o 2013 ymlaen. Fel hyn y mae Ned Thomas yn dechrau croniclor hanes gwreiddiol yn ei lyfr, Ni fydd sianel Gymraeg yn datrys holl broblemau'r iaith heb sn am broblemau economi Cymru, ond mae teledu yn fater pwysig. Gwyddwn dipyn am y maes cymhleth hwn. Roedd consensws pobl Cymru ar y mater yn glir. Yn raddol sylweddolais y byddai cenedl a oedd yn bodloni ar y driniaeth a dderbyniodd ym mater y sianel yn fodlon derbyn popeth. I mi gweithred fach symbolaidd yn dangos ein bod yn gwrthod y fath driniaeth oedd gweithred Pencarreg.

Yn ei gyfrol Bydoedd fe ddilynwn Ned Thomas ar sawl taith o ymweld 'r Pab pan yn blentyn, i osgoi merched dengar y KGB ym Mosco, cwrdd ag aelodau ETA, cael ei amau o fod yn ysbwr yng Nghymru, a diffodd mast Pencarreg yng nghwmni Merd a Pennar.

Nid hunangofiant mohono, ond mae Ned Thomas, sydd wedi ymgartrefu ym mhentref Llwynpiod, rhwng Llangeitho a Thregaron, yn sgrifennu yn onest a chraff am fywyd anghyffredin. Maen adnabyddus fel awdur, darlithydd a sylfaenydd Canolfan Mercator yn Aberystwyth ac arweinydd yr ymdrech i sefydlu papur dyddiol Cymraeg, Y Byd ac maer llyfr yn llawn o atgofion difyr.

Dechraur wythnos roedd Ned Thomas yn dychwelyd o daith arall - y tro hwn o Ŵyl Lyfrau Istanbwl i gymryd rhan mewn trafodaeth gyhoeddus am lenyddiaeth a chyhoeddi mewn ieithoedd lleiafrifol. "Mae'r pwnc yn un dadleuol oherwydd sefyllfa'r Cwrdiaid," meddai Ned Thomas. "Maent ar drothwy cyfnod cyffrous yn hanes eu hiaith a'u diwylliant."

Canmoliaeth ir llyfr:
... hunangofiant unigryw, craff, Gareth Miles, Taliesin
Diweddarwyd ar 19 Hydref 2011
Before it was adjudged Welsh-language Book of the Year in 2011, this volume by one of Waless leading public intellectuals had already been reprinted and acclaimed by critics who saw it as redefining the genre of autobiography in Welsh.

Ned Thomas is not the object of this memoir but the eyes through which a large slice of recent European history is seen. The focus is on social and political life, but the authors method is less that of the historian than of the novelist who renders the reality of individual lives and the atmosphere of particular times and places.

In 1947, a ten-year old in the ruins of the Ruhr, he plays with German children on the street while his father presides over a British denazification tribunal. At eighteen, the British Army trains him to interpreter level in Russian which he later uses as exchange professor at Moscow State University and as editor of the British Governments cultural magazine in Russian. When the Franco regime is just beginning to open up Spain to the world, he teaches at the University of Salamanca and makes friends with Tierno Galvan who will later become the Socialist mayor of Madrid.


Returning to Wales Ned Thomas becomes an actor in the drama of his own nation. It is a turbulent time of campaigns for linguistic rights in Wales and more violent struggles in Ireland and in the Basque country, which he gets to know well, meeting early members of ETA. In his work for minorities the Welsh and European dimensions of his life become one.

Cyfnewidfa Ln Cymru/Wales Literature Exchange
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ffris yr Wyddor
 
£4.20
 
Prynwch
Dyn heb ei Gyffelyb yn y ...
Geraint Phillips
£19.99
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 14. Glaw ...
Alan Llwyd
£9.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch