Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Stori Sydyn: Hartson
John Hartson, Lynn Davies
ISBN: 9781847712950 (1847712959)Dyddiad Cyhoeddi: Ionawr 2011
Cyhoeddwr: Y Lolfa
Fformat: Clawr Meddal, 196x130 mm, 96 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £1.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Un o gyfrolau byr a bywiog y gyfres Stori Sydyn. Stori bywyd un o flaenwyr pêl-droed mwyaf llwyddiannus Cymru a gafodd gancr yn 2009 ond a oroesodd wedi brwydr bersonol enbyd.

A title in the short and fast-paced series Quick Reads. The autobiography of John Hartson, one of Wales's best football players, who battled against cancer in 2009.
Maen rhaid cyfaddef nad oeddwn yn llawn brwdfrydedd a llawenydd pan ddaeth y gyfrol fechan hon trwyr blwch post i'w hadolygu byddai hynny o wybodaeth sydd gennyf am y byd pl-droed yn ffitio ar gefn stamp!

Ond cefais fy siomi or ochr orau gan hanes John Hartson. Maer gyfrol hon, un o nifer or gyfres Stori Sydyn syn adrodd hynt a helynt sr y byd chwaraeon yng Nghymru, wedi ei hysgrifennu mewn iaith lafar, agos atoch, syn ei gwneud yn rhwydd iawn iw darllen. Fel y mwyafrif o bobl, roeddwn wedi darllen a gweld yr adroddiadau a'r newyddion am John Hartson, ar modd yr oedd wedi brwydro yn erbyn salwch blin yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Ond yn y gyfrol hon y ceir y gwir sydd y tu l ir penawdau. Mewn pymtheg o benodau byrion cawn hanes y cyfnod pan gafodd John ei daron wael, a'i driniaeth yn yr ysbyty, oi safbwynt ef, ac o safbwynt ei fam, Diana. Maer penodau sy'n cynnwys safbwynt Diana yn hynod deimladwy, ond heb fod yn sentimental. Cawn ddod i wybod hefyd am gefndir John ac am ei deyrngarwch i'w deulu ac at y timau pl-droed y bun chwarae iddynt dros nifer o flynyddoedd.

Yn ogystal thrafod ei brofiadau personol ar y cae, neilltuwyd nifer o benodau ar gyfer trafod ei gyd-chwaraewyr. Maen rhaid cyfaddef bod nifer or enwau hyn yn ddieithr i mi, ond rydw i, hyd yn oed, wedi clywed am enwogion megis Mark Hughes a Ryan Giggs!

Stori sydyn efallai, ond cyfrol ddifyr ag ynddi ddigon i gynnal sylw darllenwyr brwd a llugoer fel ei gilydd.

Janice Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Pel-droediwr a ddaeth yn ffefryn cenedl, yn chwaraewr caled a dawnus yn rhoi o'i orau wrth chwarae dros Gymru. Cawn ei hanesion wrth chwarae i dimau fel Luton, Millwall, Arsenal ac wrth gwrs Celtic. Cawn gipolwg ar ei brofiadau wrth wisgo crys Rhif 9 a hanesion am yr amddiffynwyr cadarn y chwaraeodd yn eu herbyn. Mae'n rhoi ei farn am reolwyr y gwahanol glybiau y bu'n chwarae iddyn nhw ac yn fodlon enwi'r rheolwr gwaetha a fu ar Gymru erioed.

Un a fu'n fodlon brwydro ar y cae oedd John, ond bu'n rhaid iddo frwydro oddi ar y cae hefyd. Cawn hanes ei fywyd yn ystod blynyddoedd ei afiechyd difrifol, drwy ei lygaid ef a thrwy eiriau ei fam.

Bydd darllen y gyfrol hon yn ysbrydoliaeth nid yn unig i chwaraewyr ifanc ond hefyd i rai sy'n dioddef o afiechyd wrth glywed am ei ymdrech i goncro'i salwch.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Meddwl Modern: ...
E.R Lloyd-Jones
£5.00
 
Prynwch
Cyfres y Meddwl Modern: Marx
Howard L. Williams
£5.00
 
Prynwch
Cyfres y Meddwl Modern: ...
Harri Williams
£5.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mynd
Marged Tudur
£7.00
 
Prynwch
Saesneg
Let It Go
David Rahman
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dyn Dweud Drefn yn yr Ardd, Y
Lleucu Lynch
£4.95
 
Prynwch