Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Stori Sydyn: Cymry Man U
Gwyn Jenkins
ISBN: 9781847712967 (1847712967)Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 2011
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 196x130 mm, 96 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £1.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Teitl yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Bu clwb pêl-droed Manchester United yn ddibynnol iawn ar gyfraniadau Cymry ar hyd y blynyddoedd, o Billy Meredith, Jimmy Murphy, Mark Hughes a Ryan Giggs. Dyma lyfr sy'n cyflwyno'r hanes mewn modd difyr a darllenadwy.

A title in the short and fast-paced series Quick Reads. Man U is perhaps the world's best known football club and thousands of supporters live in Wales. But how many of them know that Newton Heath was the club's original name? How many of them can name the Welshmen who played for the club during the last century and earlier?
Maen rhaid imi ddatgan diddordeb ar ddechrau'r adolygiad hwn. Man U yw fy nhm i, a hynny ers ymhell dros hanner canrif. Gallai hyn fod yn newydd da neun newydd drwg i awdur cyfrol fel hon: newydd da am fod gen i ddiddordeb ysol yn y pwnc dan sylw, ond newydd drwg am y byddai fy siomedigaeth gymaint hynnyn fwy pe na theimlwn ei fod wedi gwneud cyfiawnder m harwyr.

Er mor ddiamwys ywr teitl, doeddwn i, serch hynny, ddim yn gwybod beth iw ddisgwyl wrth gydio yn y gyfrol fechan hon a argraffwyd mewn print lled fras. Un rheswm am fy ansicrwydd oedd y ffaith ei bod hin rhan or gyfres Stori Sydyn. Yn gam neun gymwys, tybiwn mai ar gyfer pobol - yn enwedig bechgyn yn eu harddegau cynnar - nad oedd yn hoffi darllen y bwriadwyd y gyfres. Dwysu wnaeth fy amheuon pan ddarllenais fod y prosiect Stori Sydyn/Quick Reads yn fenter ar y cyd rhwng Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru. Datgelir ymhellach bod ariannur teitlau yn rhan or Strategaeth Genedlaethol Sgiliau Sylfaenol i Gymru.

Nid ydwyf yn arbenigwr o fath yn y byd ar y dulliau mwyaf effeithiol o ddenur anfoddog i ddarllen. Ond oni fyddai defnydd helaeth o luniau yn hwylusor ymdrech? Cyfrol heb ffotograffau yw hon, ac eithrior ddau lun ar y clawr o Ryan Giggs a Mark Hughes. Er i mi fwynhau arddull ysgrifenedig Gwyn Jenkins mae gen i fy amheuon a fydd hin ddigon hygyrch yng ngolwg y rhai hynny nad yw darllen yn weithgarwch arferol iddynt.

Sylweddolaf mai rhyw fath o belten lawchwith yw dweud y bydd y gyfrol wrth fodd Cymry llengar syn gefnogwyr Man U. Ai sgorio ymhlith y llengar oedd y bwriad? Rydw in gwbl dawel fy meddwl bod pob un Cymro o unrhyw bwys a fun gysylltiedig Newton Heath (y clwb gwreiddiol) a Manchester United rhwng 1878 a 2011 yn cael eu cofnodi rhwng y cloriau, a hynny mewn dull difyr dros ben. Yn ogystal Giggs a Hughes, mae lle teilwng yma i Billy Meredith or Waun, selb cyntaf y gm broffesiynol, a dirprwy tra dylanwadol y rheolwr Matt Busby, Jimmy Murphy or Rhondda. Crybwyllir hefyd chwaraewyr enwog ac anenwog a fethodd i gwneud hi yn Old Trafford fel Robbie Savage a Deiniol Graham. Hyd yn oed os ydi on gor-ddweud, pob clod ir awdur am haeru y bydd Mark Hughes yn cael ei gofio gan gefnogwyr Man U a Chymru am y llinell a lefarodd mewn pennod o Cmon Midffld.

Vaughan Hughes

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Man U efallai ydy clwb pel-droed enwoca'r byd ac mae miloedd o gefnogwyr yn byw yng Nghymru.

Ond faint sy'n gwybod mai Newton Heath oedd enw cynta'r clwb?

Faint all enwi'r Cymry fu'n chwarae i'r clwb yn ystod y ganrif ddiwethaf a chynt?

Yn y gyfrol cewch wybod hanesion difyr am gymeriadau enwog fel Billy Meredith, Mickey Thomas, Mark Hughes, Ryan Giggs a'r Cymry eraill fu'n chwarae i'r clwb.

Cewch wybod hefyd am berthynas Jimmy Murphy a Matt Busby a'r ffordd y gwnaeth Alex Ferguson ofalu am Ryan Giggs.

Cefnogi Man U neu beidio, dyma lyfr i bob Cymro a Chymraes sy'n dilyn pel-droed.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Dictionary of Welsh and ...
Alun Rhys Cownie
£12.99
 
Prynwch
Faces of Wales
Ann Sumner
£2.99
 
Prynwch
Wynebau Cymru
Ann Sumner
£1.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch