Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Un Ddinas, Dau Fyd
Llwyd Owen
ISBN: 9781847713223 (184771322X)Publication Date March 2011
Publisher: Y Lolfa, Tal-y-bont
Format: Paperback, 195x129 mm, 352 pages Language: Welsh Available Our Price: £8.95 
Customers' average rating:
 
Write a Customer Review
 
Read Reviews...
A racy sequel to Llwyd Owen's first novel, Ffawd, Cywilydd a Chelwyddau. This is Llwyd Owen's fifth novel; his Ffydd, Gobaith, Cariad won the Book of the Year award in 2007. This novel is in the pulp-fiction tradition, with a strong, exciting storyline, which should have wide appeal.

Dilyniant carlamus i nofel gyntaf enwog Llwyd Owen, Ffawd, Cywilydd a Chelwyddau. Pumed nofel Llwyd Owen, enillydd Llyfr y Flwyddyn 2007 gyda'i nofel Ffydd, Gobaith, Cariad. Nofel storïol, lawn cyffro a ddylai apelio'n eang.
Mae yna hysbyseb teledu syn hyrwyddo rhyw gynnyrch neui gilydd drwy frolio ei fod en gwneud yr union beth syn cael ei addo ar y tun. Yn hynny o beth mae teitl nofel Llwyd Owen, Un Ddinas Dau Fyd yn gwireddur union addewid a wneir ar y clawr. Yr hyn a gawn ganddo yw dwy ochr un ddinas, ar ddwy, yn eu gwahanol ffyrdd, yn afiach.

Mae Llwyd Owen yn un or awduron cyffrous hynny sydd, gyda Dewi Prysor ac un neu ddau arall, yn perthyn ir garfan honno yng Nghymru heddiw sy'n llunio llenyddiaeth real, lle maer sefyllfaoedd yn gignoeth, yr arddull yn braff ar iaith a ddefnyddir ymhell o fod yn Gymraeg safonol. Fel un syn blismon iaith, gallasech feddwl y byddwn in gwgu ar y fath arddull fwngrelaidd, ond yn rhyfedd iawn maer troi yn achlysurol at ddeialog Saesneg, neu iaith gangsteraidd yn taro deuddeg yn y gweithiau hyn. Yn wir, prin sylwi wnes i ar y newid iaith yma ac acw yn y nofel hon gan fod yr awdur yn gwneud hyn i bwrpas.

Mae Llwyd Owen ei hun wedi disgrifioi arddull fel un syn adlewyrchur iaith y bydd yn ei chlywed ai siarad bob dydd. Teimla fod yr iaith draddodiadol lenyddol yn tueddu i ddieithrio darllenwyr oddi wrth lyfrau Cymraeg.

Prif gymeriad y nofel i mi yw Caerdydd. Ond fel y dywed y teitl, mae yma ddwy Gaerdydd yn bodoli ochr yn ochr, neun hytrach un ar ben y llall. Islawr byd dosbarth canol sidt llygredig mae yna is-fyd, byd o anobaith ac un syn anodd iawn dod allan ohono.

Dilyniant ywr nofel iw gyfrol flaenorol, Ffawd, Cywilydd a Chelwyddau. Ac yn dal i gynrychiolir byd cyfryngol mae Emlyn-Eilfyw Jones, sydd i fywyd personol yn llanast. Mewn cyferbyniaeth lwyr cawn Rod, syn brwydroi ffordd allan o anobaith stad tai cyngor yn Nhreli gan ddianc drwy ffenest fach ei gamera fideo. Ei freuddwyd yw troi ei gefn ar y trais ar troseddu, yr gwerthwyr cyffuriau ar gangiau. Rhywfodd mae llwybraur ddau gymeriad yn croesi gyda chanlyniadau erchyll.

Maer plot yn syml. Stori yw hon am afael y gorffennol ar ein presennol. Does dim dianc. Mae hin nofel am wallgofrwydd. Ac mae yna fwy nag un math o wallgofrwydd. Y gwahaniaeth mawr rhwng Emlyn a Rod yw bod gan y naill uchelgais a'r llall freuddwyd. Ond mae uchelgais Emlyn yn troin hunllef.

Mae hon yn nofel hawdd iawn iw llyncu, ond un gwbl anghyffyrddus iw threulio. Mae Un Ddinas Dau Fyd yn llond ceg o realaeth go iawn.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Author Biography:
The author is also renowned as a poet and photographer and the presenter of a television documentary about Cardiff on S4C. Published Faith, Hope and Love, an English adaptation of his Welsh novel, in 2010. His new novel will be launched in Cardiff in March 2011.
Further Information:
Ar drywydd y Diafol ym myd y cyfryngau Cymraeg

Mae awdur o Gaerdydd wedi mynd ar drywydd y diafol ym myd teledu Cymraeg, gan amlygur rhagrith ar twyll syn gymaint ran ohono. Ac maen gwneud hynny am yr ail waith yn ei yrfa.

Union bum mlynedd yn l mi greodd Llwyd Owen ddaeargryn yn y byd cyhoeddi Cymraeg wrth ryddhau ei nofel gyntaf, Ffawd, Cywilydd a Chelwyddau am gymeriadaun gweithio mewn cwmni teledu gyda boy-band didalent yn chwarae rhan allweddol. Disgrifiwyd y nofel fel un athrylithgar, arloesol ond llawn bratiaith a budreddi, ac ni enillodd Wobr Goffa Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol am nad oedd safon yr iaith yn plesior beirniaid.

Bum mlynedd yn ddiweddarach ac mae Llwyd wedi ennill Llyfr y Flwyddyn, wedi cyhoeddi pum nofel ac yn dad i ddau o blant, ond mae hefyd wedi penderfynu ysgrifennu dilyniant iw nofel gyntaf syn olrhain hanes diweddaraf Emlyn Eilfyw-Jones ai ymdrechion aflwyddiannus i greu ffilm gyffrous gydai gwmni teledu Akuma, a hynny ddeng mlynedd ers i Luc Swan ladd y boy-band Fflach! ar ddiwedd y nofel ddiwethaf.

Ceir yr un elfennau diawledig yma ag oedd yn ei nofel gyntaf a cheir stori gofiadwy am ragrith a thwyll mewn cwmni teledu annibynnol syn cael ei ymgorffori ym mywyd Emlyn Eilfyw-Jones. Ond mae llawer mwy ir nofel na hynny. Meddai Llwyd Owen: Roedd Emlyn Eilfyw-Jones yn gymeriad rhy ddiddorol a diawledig i beidio a dychwelyd ato rhywbryd, ond mae ei stori ef yn datblygu ochr yn ochr yn y nofel hon hanes Rodney Joyce, dyn ifanc o Dreli sydd yn brwydro i oroesi bywyd ac yn ysu am gyfle i lwyddo ym myd y cyfryngau. Wrth reswm, mae llwybraur ddau gymeriad ar fin gwrthdaro a nid yw bywyd yr un ohonynt yn mynd i fod yr un peth ar ddiwedd y stori hon...

Ceir sawl cyfeiriad at argyfwng presennol S4C yn y nofel ac mae hefyd yn cyffwrdd ar holl ansicrwydd syn rhan or byd teledu ar hyn o bryd.

Disgrifiodd yr awdur Dewi Prysor y nofel fel nofel feistrolgar ac ysgytwol. Aiff Un Ddinas Dau Fyd chi ar daith droellog trwy emosiynau, breuddwydion a chwantau mwyaf greddfol y ddynolryw lle maer annisgwyl yn aros ar ddiwedd pob stryd a rhywbeth erchyll yn llechu rownd bob cornel.
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
@Grwndi from Abertawe rated this title and wrote:
"Nofel a hanner! Cymeriadu gwych a llinynnau storol hynod afaelgar. Yn sicr, dyma nofel sy'n werth ei darllen. "
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Cerddi'r Cywilydd
Gerallt Lloyd Owen
£4.95
 
Buy Now
Ar Drywydd y Duwiau
Emlyn Gomer Roberts
£9.95
 
Buy Now
Coeden Ddarllen ...
Roderick Hunt
£29.50
 
Buy Now
Book of the Month
English
Wild Places Uk - The Top ...
Iolo Williams
£19.99
 
Buy Now
Welsh
Awen Drwy'r Storïau, ...
 
£9.95
 
Buy Now
Children
Pwy sy Wedi Llyncu Llŷr?
Sarah Roberts
£5.99
 
Buy Now