Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Gymraes o Ganaan, Y
Eirian Jones
ISBN: 9781847713322 (1847713327)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2011
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 215x140 mm, 224 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £9.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hanes rhyfeddol Margaret Jones, merch o Rosllannerchrugog a ddaeth yn enwog yng Nghymru'r bedwaredd ganrif ar bymtheg fel 'y Gymraes o Ganaan' yn sgil y ffaith iddi deithio i bedwar ban byd a threulio cyfnodau hir yn byw dramor. Cyhoeddodd ddwy gyfrol o'i hatgofion, Llythyrau Cymraes o Wlad Canaan (1869) a Moroco, a'r hyn a welais yno (1883).

The remarkable tale of Margaret Jones, a girl from Rhosllannerchrugog who became known throughout Wales during the nineteenth century as the 'Welshwoman of Canaan', as a result of her extensive overseas visits and life abroad. She published two volumes of recollections; Llythyrau Cymraes o Wlad Canaan (1869) and Moroco, a'r hyn a welais yno (1883).
Maer gyfrol hon yn anghyffredin ar sawl lefel. Nid yn unig y ffaith i Margaret Jones, yn forwyn ifanc dlawd, deithio i Paris a Jerwsalem ac yna i bum cyfandir y byd yn ail hanner y 19eg ganrif ond iddi hefyd gofnodi ei phrofiadau mewn llythyrau a dyddiaduron a gyhoeddwyd ganddi yn ystod ei hoes.

Rhennir y llyfr yn chwe rhan gan ymdrin chyfnod gwahanol yn ei bywyd ymhob un. Yn y gyntaf, cyflwynir cyd-destun economaidd a bywyd bob dydd Rhosllannerchrugog lle magwyd Margaret Jones. Yn ail, cofnodir hanes Cymdeithas Iddewon Llundain, sef cyflogwr ei meistr, y Parchedig Elias Frankel. Y ffaith iddo ef dderbyn swydd ym Mharis roddodd y cyfle iddi gychwyn ar ei theithiau tramor. Yn y drydedd rhan ceir y llythyrau eu hunain syn cynnwys disgrifiadau manwl o fywyd bob dydd ym Mharis a Jerwsalem, yn ogystal barn Margaret ar lu o faterion. Mae ei llygad craff ai dawn dweud yn dod llefydd a digwyddiadau yn fyw gyda chyffyrddiadau o hiwmor cynnil. Nid ywn syndod ir llythyrau brofi mor boblogaidd gyda chynulleidfa na fyddain debyg o deithio dros y ffin o Gymru, hyd yn oed.

Yn rhan pedwar, ceir hanes Margaret, wedi iddi ddychwelyd adref o Jerwsalem, yn darlithio mewn capeli ledled Cymru. Swynodd gynulleidfaoedd niferus gydai hanesion byw am ei phrofiadau. Ymunodd felly r dosbarth bychan o ferched yr oes oedd yn darlithio yn gyhoeddus.

Mae rhan pump yn adrodd ei hanes yn derbyn swydd athrawes mewn ysgol genhadol ym Moroco. Eto ceir cofnod manwl oi phrofiadau ar bobl y cyfarfu hwy. Yn olaf, gwelwn Margaret yn mudo i Awstralia. Wedi cyfnod o weithio mewn eglwys yno, priododd dyn busnes cyfoethog gan ddiweddu ei hoes anturus a gweithgar mewn moethusrwydd haeddiannol. Dyman wir ddynes hynod yn ei hoes.

Mae Eirian Jones wedi gwneud gwaith campus yn cofnodi hanes unigryw Margaret Jones. Tystiar awdur mai cofnod byr amdani daniodd ei chwilfrydedd i ymchwilio ir hanes a diolch am hynny.

Helen M. Oswy Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
AILDDARGANFOD HANES CYMRAES ANTURUS A DEITHIODD I BEDWAR BAN BYD

Hoffter o deithior byd ywr cysylltiad rhwng awdures un o gyfrolau diweddaraf gwasg y Lolfa ar ferch a drafodir yn y gyfrol, er bod bron i 150 o flynyddoedd yn eu gwahanu. Cafodd yr awdures Eirian Jones ei chyfareddu gan hanes Margaret Jones, a oedd yn adnabyddus ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg fel Y Gymraes o Ganaan, a buan y sylweddolodd y byddai gan Gymryr unfed ganrif ar hugain ddiddordeb mewn clywed hanes y ferch eithriadol hon, oedd ymhell o flaen ei hamser o ran ei hawydd i deithio ar ei phen ei hun ai safbwyntiau eangfrydig.

Fel yr eglura Eirian: Wrth chwilio am rywbeth arall, darganfyddais stori hudolus Margaret Jones o Rosllannerchrugog yn y Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru. Fel finnau, roedd y wraig hon yn hoff iawn o deithio ac ysgrifennu. Dros gan mlynedd a hanner yn l, bun byw ym Mharis, Jerwsalem a Moroco, cyn teithio ar draws yr Unol Daleithiau ac yna priodi gŵr hynod o gyfoethog a gorffen ei dyddiau ger Brisbane yn Awstralia. Cyhoeddodd ddau lyfr, un am Ganaan ar llall am Foroco. Roedd yn enwog iawn yng Nghymru yn ei dydd, ond maen ymddangos ir ugeinfed ganrif ei hanghofio yn gyfan gwbl.

Yn l Dr E Wyn James o Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, sydd wedi cyfrannu rhagair manwl ir gyfrol, maen agor inni, yn llythrennol, gyfandiroedd o wybodaeth am hynt a helynt y wraig anturus hon gwraig o argyhoeddiadau cryfion, a siaradain ddi-flewyn-ar-dafod am bawb a phopeth oi chwmpas; yn wir, yn rhy ddi-flewyn-ar-dafod ar adegau!

Mae hanes Y Gymraes o Ganaan hefyd yn cael sylw yn yr arddangosfa Byd Bach Teithio yng Nghymru a Thu Hwnt sydd iw gweld yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth ar hyn o bryd. Ddydd Mercher, 30 Mawrth, am 1.15 pm, bydd Eirian Jones yn sgwrsio am Y Gymraes o Ganaan yn y Drwm yn y Llyfrgell Genedlaethol yn rhan or gyfres o ddarlithoedd syn cyd-fynd r arddangosfa nodedig hon, a bydd copau or gyfrol ar gael iw prynu yn siop y Llyfrgell.

Maer awdures, fel ei thestun, yn deithwraig o fri. Cafodd ei magu ar y Mynydd Bach yng Ngheredigion, ond mae wedi teithior byd, gan ymweld dros ddeugain o wledydd eisoes. Wedi gyrfa fel athrawes yng Nghymru a Lloegr, gan gynnwys cyfnod fel pennaeth ysgol, mae bellach yn gweithio fel golygydd llyfrau Saesneg. Mae hefyd yn ddyfarnwraig tenis ryngwladol, a bun dyfarnu yn Wimbledon am y 13 mlynedd ddiwethaf.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Gramadeg y Gymraeg
Peter Wynn Thomas
£19.99
 
Prynwch
Caerwyn
Maredudd ap Rheinallt
£10.95
 
Prynwch
Cyfres y Fflam: Newid y ...
Bethan Wyn Jones
£3.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch