Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
John Meirion Morris - Artist
Gwyn Thomas
ISBN: 9781847713353 (1847713351)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2011
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 212x140 mm, 120 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
John Meirion Morris yw'r cerflunydd amlycaf yng Nghymru heddiw. Yn y gyfrol hygyrch, ddeniadol hon ceir trafodaeth rhyngddo a'r awdur Gwyn Thomas gyda chrynodeb o'i yrfa, yr ymateb i'w weithiau unigol (e.e. cofeb Tryweryn, cerflun o Ray Gravell) a chyfeiriadau personol.

John Meirion Morris is Wales's most prominent living sculptor. In this accessible, attractive volume, Gwyn Thomas discusses his work with the artist. The book includes a summary of his career, responses to individual works (such as the Tryweryn Memorial and Ray Gravell's bust) in addition to personal references.
Dywed y broliant ar gefn y llyfr mai John Meirion Morris yw cerflunydd cyfoes amlycaf Cymru, a gwir y gair. Pwrpas y llyfr, yn l Gwyn Thomas, ydi rhoi crynodeb oi yrfa yn ogystal cheisio dadansoddi detholiad oi weithiau. Rhaid dweud or cychwyn fod dawn ysgrifennu Gwyn Thomas yn ei wneud yn llyfr hawdd ei ddarllen. Cawn ein tywys trwy ddyddiau cynnar yr artist yn ardal Llanuwchllyn i ddylanwadau pellteroedd Ghana yn Affrica.

Ar l crynodeb bywiog a diddorol o fywyd yr artist, mae gweddill y llyfr wedi ei osod mewn penodau byr, bachog ar ffurf cwestiwn ac ateb rhwng yr awdur ar artist ei hun. Maer dull yma o gofnodi yn effeithiol ac yn galluogir holwr i wyntyllu a threiddio i mewn i feddwl a meddylfryd yr artist.

Gofynna Gwyn Thomas amryw o gwestiynau dwfn ac ystyrlon sydd yn annog yr artist i ddatgelu ac esbonio'i deimladau a'i brofiadau dyfnaf. Cawn fewnwelediad i feddylfryd John Meirion Morris ai ddull o greu, syn tarddu o weledigaethau a myfyrdodau cychwynnol cyn mynd ati i ffurfio'i gampweithiau.

Maen amlwg fod y cyfnod o weithio mewn coleg celf yn Ghana wedi dylanwadu llawer arno fel artist ac fel person, yn ogystal 'i ddull o weithio. Cyfeiria'n aml at y broses o weld gweledigaethau a ffurfiau, a'r broses honno yn ei thro yn ei ysgogi i greu'r darnau celf. Mae ei gefndir Cymreig yn ddylanwad mawr arno hefyd, ynghyd i ddiddordeb mewn chwedloniaeth ar Celtiaid. Gwelwn elfennau o'i genedlaetholdeb gref yn ei ddarnau megis Cofeb Tryweryn, Y Cr a Rhiannon.

Cawn drafodaeth fywiog rhwng yr awdur ar artist wrth astudio a dadansoddi gweithiau unigol. Ni ellir anwybyddu'r cerflun Piet wrth adolygur llyfr. Dyma gerflun trawiadol ac ingol. Maer cerflun yn dynodi tristwch a galar ar eu dyfnaf, wrth i John ai wraig Gwawr geisio esbonior boen o golli mab drwy gyfrwng cerflun a cherdd.

Maer lluniau lliw or cerfluniau yn sicr yn ychwanegu at y mwynhad o ddarllen y llyfr, ac maer lluniau hynny'n ategur testun gan greu astudiaeth deilwng o waith yr artist hynod hwn. Cyfrol i'w thrysori ac un sy'n portreadu rhyfeddod ac athrylith yr artist yw hon.

Sioned Glyn

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Dathlu Celfyddyd Chwyldroadol John Meirion Morris

Disgrifiodd Peter Abbs gerfluniau John Meirion Morris fel gwaith chwyldroadol. Ac mewn llyfr newydd fe ddangosir safbwyntiau gwleidyddol a chymdeithasol y cerflunydd enwog o Lanuwchllyn, a hynny mewn sgyrsiau gydar academydd ar awdur Gwyn Thomas.

Ymhlith y gweithiau y maer cerflunydd yn eu trafod mae ei gerflun enwog i Dryweryn. Yn y cerflun enwog hwnnw fe welir ffurfiau wynebau yn y gwaith, ac yn l Gwyn Thomas y rhan fwyaf ohonynt yn mynegi arswyd, bron fel Sgrech enwog yr artist Munch. Meddai John Meirion Morris fod delweddau symbolaidd wedi dod or isymwybod gan ddod: yn fodd o ddatgelu teimladau, a gwirioneddau mawr na fuaswn i byth wedi eu dychmygu drwy edrych ar ddelweddau or byd naturiol fy llygaid. Roedd cysylltu elfennaur cerflun cyfan - y ddelwedd o aderyn, a chr yn canu ac yn gweiddi, ac yn codi uwchlawr drychineb - r hyn a ddigwyddodd yng Nghwm Tryweryn yn fy nharo i fel gwirionedd am y diffyg pwerau gwleidyddol oedd yng Nghymru ar y pryd...Y maer arswyd ynghylch yr hyn a ddigwyddodd iw weld yn llefain mud y cr.

Cyhoeddwyd y gyfrol John Meirion Morris: Artist gan Y Lolfa ar 28 Hydref. Ysgrifennwyd y gyfrol ar y cyd Gwyn Thomas, a ddywedodd iddo ysgrifennur gyfrol am ei fod yn credu fod John Meirion Morris yn artist o bwys. Maer gyfrol yn rhoi crynodeb o yrfa a bywyd John ond hefyd yn trafod gweithiau unigol y cerflunydd gyda lluniau lliw hardd ohonynt, yn cynnwys gweithiau enwog fel Tryweryn, Lleu a Piet. Ond maer gyfrol hefyd yn cynnwys trafodaeth a lluniau arbennig o bortreadau John o unigolion, yn cynnwys Gwenallt, Ray Gravell a Gerallt Lloyd Owen.
Diweddarwyd ar 14 Tachwedd 2011
John Meirion Morris, Nia Peris or Lolfa a Gwyn Thomas gyda chopiau cyntaf y gyfrol John Meirion Morris: Artist yn ystod y lansiad yn Nhafarn yr Eryrod, Llanuwchllyn.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Bwthyn, Y
Caryl Lewis
£8.99
 
Prynwch
Llyfr Mawr LOL
 
£14.99
 
Prynwch
Agor Llenni'r Llygaid
Aneirin Karadog
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch