Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dyddiadur Ffarmwr Ffowc
David Ffowc
ISBN: 9781847713377 (1847713378)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2011
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 185x123 mm, 96 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.95 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Dyddiadur doniol y cymeriad chwedlonol, Ffarmwr Ffowc (creadigaeth Eilir Jones), un o gymeriadau mwyaf poblogaidd y rhaglen Noson Lawen. Mae'r gyfrol yn dilyn hynt a helynt y ffarmwr wrth iddo grwydro cefn gwlad.

The amusing diary of the legendary farmer, 'Ffarmwr Ffowc' (Eilir Jones), one of the most popular characters on S4C's Noson Lawen programme. The book follows the ups and downs of his life in the country.
Ddim yn aml y bydd llyfr Cymraeg yn gwneud i mi chwerthin. Wel, ddim am y rhesymau cywir, beth bynnag. Ond fe barodd Dyddiadur Ffarmwr Ffowc i mi chwerthin yn aml ac yn uchel.

Mae creadigaeth Eilir Jones yn drysor cenedlaethol erbyn hyn. Dychmygwch y cyfuniad o ffraethineb cefn gwlad Eirwyn Pontshn a rhagfarnau carlamus Ifas y Tryc a dyna i chi Ffarmwr Ffowc. Bun un o gymeriadau mwyaf poblogaidd y gyfres Noson Lawen ers rhai blynyddoedd bellach. A nawr dyma fentro rhoi rhai o anturiaethaur Aristotlys hwn a'i welingtons Hunter mewn print.

Ond pa mor llwyddiannus fur awdur wrth drosglwyddo doniolwch y cymeriad gwallgof or llwyfan i'r llyfr? Gan fod doniolwch y cymeriad yn dibynnu cymaint ar osgo, llais a stumiau unigryw Eilir, ofnais y gwaethaf. Ond na, rhaid cyfaddef nad wyf wedi mwynhau cyfrol ysgafn gymaint ers tro byd.

Fe wnes i chwerthin yn braf wrth ddilyn anturiaethau carwriaethol David Ffowc merched fel Glenda Penbidlen o Gwm Caedyfalog, ac Enid o Benybontfawr oedd wedi prynu ei ffrog o adran darpolin catalog cwmni Adeiladwyr Trefaldwyn. Dyma gyfrol syn chwa o awyr iach oherwydd ei hagwedd wrthgywir wleidyddol.

Hawdd iawn yw chwerthin am y jcs ar lefel arwynebol yn unig heb werthfawrogir gwirioneddau mawr syn llechu y tu l iddynt. Dyma i chi ddisgrifiad oracl y domen dail o un fuwch sanctaidd: Gas gen i Dalwrn y Beirdd, uffen. Llond y lle o swots Cymraeg yn teimlon smyg am bo nhw di llwyddo i wrando a chanolbwyntio yn yr ysgol pan oeddan nhwn sn am y cynanheddion ar Pethe.

A dyma berl arall, o storir 'Trip Rygbi' (yr orau or pum stori): Os dach chi isio gweld pobol anwaraidd syn byw mewn tlodi, peidiwch mynd ir Trydydd Byd, ewch i Bermo.

Ar ddiwedd y gyfrol cawn wybod gan yr awdur y byddai hon yn gyfrol hwy petair Cyngor Llyfrau wedi cyfrannu tl uwch nar pymtheng mil o bunnau a dderbyniodd. Maen gwbl hyderus hefyd, petain cael ei henwebu, y gwni ei gyfrol ennill gwobr Llyfr y Flwyddyn yn ddigon hawdd. Oi gymharu r llyfrau sy wedi ennill yn y gorffennol, fyddain anodd peidio. Ac unwaith eto mae yna wirionedd yn llechu yn rhywle y tu l ir gwamalrwydd.

Gyda llaw, mae ganddo gynlluniau pendant sut i warior pymtheng mil. Un oi dri chynllun fyddai gwneud i lwynogod edrych fel cathod er mwyn cael eu hela'n gyfreithlon ... a dyw hwnnw ddim mor wirion ag ambell syniad a ddaeth o gyfeiriad ein Cynulliad.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Rhoddodd Glyn Huws o Llanelwy i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Doniol iawn. "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Rheolau'r Ffordd Fawr (2007)
 
£2.50
 
Prynwch
Geiriadur Mawr, Y
H. Meurig Evans
£19.99
 
Prynwch
Cyfres Nabod: 3. Dangos fy hun
Tudur Owen
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Prynwch
Plant
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Prynwch