Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres yr Onnen: Prism
Manon Steffan Ros
ISBN: 9781847713452 (1847713459)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2019
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 195x129 mm, 208 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dyma bedwaredd nofel Manon Steffan Ros yng nghyfres yr Onnen. Enillodd Trwy'r Tonnau (dilyniant i Trwy'r Darlun) wobr Tir na nOg 2010. Mae Prism yn dilyn hynt a helynt Twm a Math sy'n dianc o'u cartref ac yn mynd i deithio o amgylch Cymru, gan aros ym Mhwllheli, Aberdaron, Porthmadog, Aberystwyth, Llangrannog a Thyddewi. Enillydd gwobr Tir na n-Og 2012.

Twm and Math are due to visit their father in his Cardiff flat during the summer holidays. Math is disabled and the father is unable to come to terms with that. The father sends his ex-wife an e-mail to eplain that he can't have the children, after all. Twm accidentally finds the message and deletes it before his mother reads it. Tir na n-Og Award winner 2012.
Straen teuluol yn arwain at antur fawr dau frawd yw Prism. Mae gan Math, brawd Twm, broblemau meddyliol a chymdeithasol a phan ddawr pwysau a'r cyfrifoldeb yn ormod, mae Twm yn penderfynu rhoi seibiant i'w mam a mynd i frawd ar wyliau gwyliau sy'n newid byd y brodyr am byth.

Ysgrifennu crynodeb oi wyliau haf iw athrawes, Miss Jenkins, y mae Twm, ond nid stori am ddod i adnabod Cymru sydd yma yn unig. Ceir hefyd daith o fewn perthynas y ddau frawd sydd yn gadael cartref er gwaethaf yr hiraeth y mae hyn yn achosi i'w mam. Dechreuar daith ddaearyddol ym Mhen Llŷn a daw hi i ben ym mhegwn arall Cymru. Ond yn ystod y daith hon mae llu atgofion Twm am ei blentyndod yn ymdopi 'i frawd yn rhedeg yn un llif meddyliol, ac mae llawer mwy yma na phrosiect gwaith cartref.

Gan fod y stori'n cael ei hadrodd gan Twm ei hun, mae gan y darllenydd empathi llwyr ag o or cychwyn cyntaf, ac wrth i brism byd Math ddod yn gliriach, beth fydd canlyniad hyn ar yr hollt sydd rhwng personoliaethau'r ddau frawd? Mae cariad brawdol yn sicr yn cael ei brofi ir eithaf yma.

Llinos Griffin

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
NOFEL NEWYDD I FACHU DYCHYMYG BECHGYN

Mae nofel newydd Manon Steffan Ros, Prism, yn un a ysgrifennwyd mewn ymdrech arbennig i ddenu mwy o fechgyn ifanc i ddarllen nofelau Cymraeg. Dwin meddwl ei bod hi'n bwysig i lenyddiaeth Cymraeg gael ei sgwennu i hogia' yn eu harddegau, eglurar awdures boblogaidd, oherwydd does na ddim llawer o nofelau ar eu cyfer.

Maer nofel yn ymgymryd phwnc heriol, sef y berthynas unigryw a fodolai rhwng bachgen o Gaernarfon, Twm, ai frawd ieuengaf, Math, syn dioddef o anabledd emosiynol difrifol. Yn dilyn anallu tad y brodyr i ddelio ag anabledd Math, mae Twm yn penderfynu rhoi hoe iw fam sengl, sydd am fynd i Lerpwl yn ystod gwyliaur haf, drwy ei thwyllo a dianc i frawd i wersylla i gorneli Cymru.

Nid oes gan Manon brofiad personol uniongyrchol o blant syn dioddef o anabledd emosiynol. Fe wyddai cyn ymchwilio ar gyfer y nofel, serch hynny, pa mor wahanol gall dau frawd fod, ar elfen amddiffynnol sydd gan bob brawd a chwaer tuag at yr ieuaf yn y nyth. Credai Manon y bydd y nofel yn apelio at oedolion yn ogystal phlant a phobl ifanc, o ganlyniad ir amryw haenau syn bodoli ym mywyd teuluol y prif gymeriadau yn sgil cyflwr emosiynol y mab ieuengaf.

Fei hysbrydolwyd i ysgrifennur nofel wrth weld y datblygiad ym mherthynas ei meibion ifanc ei hunan, ac o gofior berthynas glos a fodolai rhyngddi hi ai chwaer, y gantores Lleuwen Steffan, ers yn ifanc. Meddai Manon: Yn amlwg, mae'r ffaith mai dau o feibion sydd gen i yn ddylanwad ar y nofel a phan o'n i'n tyfu, roedd fy chwaer a minnau yn agos iawn da nin dal i fod, a dweud y gwir - ac mae o'n ddifyr i mi sut ma' gwaed yn clymu pobol wrth ei gilydd. Mae fy chwaer a mrawd a minnau yn wahanol iawn in gilydd, ac eto da ni'n agos iawn.

Yn deillio o hoffter yr awdures o deithio, ysgogwyd hi i ysgrifennu am ambell un oi hoff leoliadau yng Nghymru wrth anfon y brodyr ar daith o dros 200 milltir i lawr arfordir gorllewinol Cymru. O Gaernarfon i Bwllheli, Aberdaron i Borthmadog, traeth Tonfannau i Aberystwyth, ac yna i Langrannog cyn cyrraedd Tyddewi.

Ymhelaethar awdures: Ron in awyddus i sgwennu rhywbeth Cymreig yn ogystal Chymraeg - rhywbeth sy'n gysylltiedig efor wlad ei hun. Dyna pam dwi'n eu hanfon nhw i rai or llefydd dwi'n eu caru yn y wlad... Ni fydd llawer o'r bobl ifanc sy'n darllen y llyfr wedi bod yn y llefydd yma, a gall hynny eu hysgogi i ymweld r lleoliadau.

Dyma bedwaredd nofel yr awdures boblogaidd ar gyfer yr arddegau ar nofel gorau hyd yma, yn ei thyb hi. Maer awdures ifanc o Bennal, ger Machynlleth, eisoes wedi ennill Gwobr Tir na nOg 2010 am Trwyr Tonnau, nofel arall i blant a phobl ifanc, yn ogystal Gwobr Barn y Bobl 2010 am ei nofel gyntaf i oedolion, Fel Aderyn.
Diweddarwyd ar 08 Mehefin 2012
 
Enillydd Gwobr Tir na n-Og 2012 (categori cynradd)

Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Gwenddydd - Enillydd y ...
Jerry Hunter
£6.95
 
Prynwch
Ditectif Geiriau 1
Bethan Clement
£4.99
 
Prynwch
Ditectif Geiriau 2
Bethan Clement
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Merch y Gwyllt
Bethan Gwanas
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Green Bridge, The - ...
 
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sut Dwi'n Teimlo - Dysga ...
Elinor Greenwood
£6.99
 
Prynwch