Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres y Dderwen: Siarad
Lleucu Roberts
ISBN: 9781847713469 (1847713467)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2011
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 4/5 Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae'r nofel hon yn adrodd hanes teulu sydd wedi mynd i fyw eu bywydau trwy'r sgrin - sgrin deledu a chyfrifiadur - yn hytrach nag yn y byd go iawn, gan arwain at ddiweddglo dirdynnol. Nofel ar gyfer yr arddegau hwyr ac oedolion.

New York 9/11. A plane is about to strike one of the towers. Cardiff 9/12. A family is shattered. This is a contemporary novel about an horrific event and its profound effects on the life of one family. A psychological novel aimed at adults and teenagers by an experienced author.
Maer nofel hon yn mynd i berfedd seicoleg un teulu sydd yn dioddef ir byw o beidio siarad 'i gilydd. Pan fo trychineb yn tarfu ar y byd ac ar fywydau personol, nid siarad o anghenraid yw ein hymateb cyntaf, ond maen bosib i hyn fynd yn rhy bell, a dyma a gawn yma wrth i ni ddilyn cwymp Mair i grombil iselder.

Yn fam addfwyn ar y dechrau, mae Mair yn teimlo effeithiau trasiedi 9/11 i'r byw, a phan fo damwain yn difetha ei huned deuluol hithau, dim ond mewn un ffordd y gall Mair ddygymod 'r peth. Yn y nofel hon ystyrir y ffin denau rhwng yr hyn sy'n galluogi unigolyn i ymdopi, ar hyn syn ei wthio i wallgofrwydd. Ceir yma dystiolaeth o sut y gall tawelwch effeithio ar deulu cyfan.

Mae hon yn nofel glyfar a gafaelgar a bur awdur yn fentrus wrth ymlwybro i fyd seicoleg. Mam ac iselder arni sydd yma, a llwyddir i ddal diddordeb y darllenydd drwy'r stori. Ceir yma ymbil taer am gyfathrebu rhwng y cymeriadau. Mae yma hefyd ddigon o ddigwyddiadau a throbwyntiau sy'n gwthior cymeriadau i gyflawni gweithredoedd sydd yn eu newid am byth. Pan for unig berson sydd r potensial i gynnig clust yn troi cefn, does dim ond un ffordd ymlaen mewn bywyd mor gaeedig.

Hyd at ddiwedd y nofel, maer darllenydd yn cael ei sugno i ganol ffawd y cymeriadau. Yn sicr, fe fydd pob darllenydd am i Mair gael ei gollwng oi chaethiwed. Ie wir, petai hi ond yn medru siarad ...

Llinos Griffin

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Roedd nofelau eraill Lleucu Roberts ir Onnen ar Dderwen yn werthwyr gorau. Enillodd Annwyl Smotyn Bach Wobr Tir na nOg yn 2009 a Stwff yn 2011.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Cyfres y Cewri: 10. Maen ...
Dafydd Wigley
£8.95
 
Prynwch
Cyfres Cyffro Canfod: Morfilod
 
£4.99
 
Prynwch
Morfil y Storm
Benji Davies
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch