Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres y Dderwen: Pentre Saith
Ceri Elen
ISBN: 9781847713476 (1847713475)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2012
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 4/5 Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cain yw'r prif gymeriad ac mae'r 'saith' yn y teitl yn cyfeirio at Saith Rhyfeddod Naturiol y Byd a Saith Oes Galar. Arddull ffres, newydd gan awdur ifanc.

Cain is the main character in this novel, and the 'saith' (seven) in the title refers to the Seven Wonders of the Natural World and the Seven Ages of Grief.
Mae Pentre Saith yn lle swreal, a dweud y lleiaf. Rydyn ni地 dilyn taith Cain ac yn rhyfeddu gydag ef at yr hyn sy地 digwydd i池 bobl y daw ar eu traws. O池 blodau melyn sy地 troi地 bryfed ac yn gwneud i bobl chwerthin i池 swigod sy地 caniat疼 i Cain anadlu dan ddŵr, mae地 amlwg nad ydyn ni yn y byd go iawn. Ac mae地 hawdd i池 darllenydd ymgolli yn y byd rhyfedd, hudolus hwn.

Mae Ceri Elen yn creu darluniau byw iawn o gymeriadau a digwyddiadau, ac mae ei disgrifiadau o fyd natur yn arbennig yn rhai swynol. Mae gan daid Cain 組oflaid fel cadair freichiau, ac mae池 awel yng nghanghennau池 coed yn gwneud iddyn nhw 蘇ymian yn ddwfn ... fel lleisiau meddal hen ddynion ... a池 jazz yn llifo trwyddyn nhw. Ac mae ei dawn fel dramodydd yn amlwg yn y golygfeydd rhwng Cain ac Eric. Mae'r rhain wedi置 hysgrifennu mewn deialog, ac mewn ychydig eiriau yn cyfleu池 ansicrwydd a池 tensiwn sydd yn dod i池 wyneb rhwng y cymeriadau.

Ond er gwaethaf perffeithrwydd arwynebol Pentre Saith, mae rhywbeth o段 le. Mae 地a boen ac anhapusrwydd yn gymysg 竰r rhyfeddod. Down i ddeall bod Cain yn y pentref am reswm penodol, er nad yw池 rheswm hwnnw'n gwbl glir iddo fe nac i池 darllenydd am amser hir. Mae地 wir ei fod yn cael tasg i蜘 chyflawni, sef cael hyd i saith allwedd, ond dyw canlyniadau池 dasg ddim yn cael eu hesbonio地 llwyr. Mae trigolion Pentre Saith yn gwrthod ateb ei gwestiynau, gan fynnu bod rhaid iddo fod yn amyneddgar er mwyn canfod ei atebion ei hun. Yn y diwedd daw Cain i dderbyn hyn, ond dim ond wedi cyfnod o golli amynedd a gwylltio. Ac mae地 rhaid cyfaddef i mi rannu ei rwystredigaeth. Er mor gryf yw'r ysgrifennu ac er mor ddifyr yw'r digwyddiadau, mi ddechreuais ddyheu am ychydig llai o ddirgelwch, ac awgrym mwy pendant o ble yn union mae siwrnai Cain yn ei arwain.

Alegori o alar yw池 nofel, ac yn hynny o beth dyw池 darllen ddim wastad yn gysurus. Mae地 amlwg o池 dechrau bod rhywbeth yn poeni Cain yn fawr ac mae ei ymddygiad yn ei dro yn brifo段 deulu. Rydyn ni地 ei ddilyn wrth iddo ddod i gydnabod ei deimladau, ac wrth iddo ymdrechu i wneud yn iawn am ei ymddygiad yn y gorffennol. Mae池 portread o Cain yn un teimladwy iawn a段 ymateb yn wirioneddol realistig. Oherwydd y diffyg atebion cyflym mae rhaid bod yn amyneddgar wrth ddarllen y nofel hon, ond mae 地a neges ac ysgrifennu pwerus yma, ac fel yn achos Cain, mae地 werth dyfalbarhau.

Cerian Arianrhod

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat稘 Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Golau Gwyrdd: ...
Sonia Edwards
£3.95
 
Prynwch
Perygl yn Sbaen
Bob Eynon
£3.99
 
Prynwch
Cyfres Tab a'r Cadabras: ...
Siân Lewis
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch