Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Pen Dafad: Wel, Gymru Fach
Lleucu Roberts
ISBN: 9781847713483 (1847713483)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2011
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 185x123 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £3.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel yn sôn am wrthdaro sy'n digwydd yng Nghymru heddiw - rhwng y de a'r gogledd, rhwng Saeson a Chymry - ond hefyd yn dangos sut y mae'r cymeriadau'n datrys y gwahaniaethau hyn ac yn cydweithio pan fo angen.

A novel which touches on present day conflicts in Wales - between north and south and between the English and the Welsh - but which shows how the characters gan settle their differences and pull together when the need arises.
Mae Cyfres Pen Dafad o wasg y Lolfa, cyfres sydd wedi ei hanelu at blant yn eu harddegau cynnar, yn mynd o nerth i nerth. Wel, Gymru Fach gan Lleucu Roberts ywr gyfrol ddiweddaraf i gael ei chyhoeddi ac roeddwn in sicr yn edrych ymlaen yn eiddgar at gael ei darllen gan fod Lleucu bellach yn awdures brofiadol iawn ac yn gyn-enillydd Gwobr Tir na n-Og ar ddau achlysur.

Maer stori wedi ei lleoli mewn pentref bach yng ngorllewin Cymru ac ar adegau mae hi bron fel dameg fodern. Mae rhai or sefyllfaoedd syn codi yn rhai y gallaf ddychmygu sydd wedi digwydd mewn sawl ardal o Gymru ac maer awdures yn cyfeirio at nifer o ddigwyddiad credadwy. Mae yma ymdriniaeth o berthynas y Cymry Cymraeg ai gilydd, a'r r effaith y caiff Kyle ai deulu o Saeson ar gymdeithas pentref bach Llan-hir, a sut aeth pawb ati i dynnu at ei gilydd yn y diwedd.

Fe wnes i fwynhau nifer o elfennau yn y stori, gan gynnwys yr ymdriniaeth or tyndra ieithyddol a chymdeithasol syn codi yn sgil mewnfudo a sut mae hynnyn gallu newid y deinameg mewn ardal. Ceir defnydd or gair 'hiliaeth' hefyd, gair syn cael ei ddefnyddion rhy hawdd gan rai, maen amlwg. Hoffais y portread o Sam hefyd, yr unigolyn gwirioneddol weithgar syn ceisio ei orau i ddylanwadu ar bobl ifanc y fro mewn ffordd adeiladol a hynny drwy ddyrchafu gwerth y pethe Cymreig.

Rwyn siŵr y bydd nifer o elfennau yn y storin taro tant gyda phlant ac oedolion - yn enwedig y defnydd o hiwmor syn nodweddur awdures, ac er i minnau fwynhaur darllen ar sawl lefel, ni chefais fy argyhoeddin llwyr gan y stori y tro hwn. Mae yma bynciau sydd yn wirioneddol werth eu trafod ond ar adegau, yn enwedig erbyn y diwedd, roeddwn yn teimlo fod gormod o refru mam flin wrth ei phlant. Er gwaethaf ei hargyhoeddiad hi o werthoedd bywyd yng nghefn gwlad Cymru, maen siŵr fod y realitin dipyn mwy cymhleth na hynny ir plant. Efallai nad y gyfres hon yw'r lle i wyntyllu a thrafod y materion hyn yn fanwl, felly gobeithio y dawr awdures yn l at y testun a mynd o dan groen y themu rywbryd eto yn y dyfodol.

Hefin Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Pen Dafad: Jibar
Bedwyr Rees
£2.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Ceri Grafu
Bethan Gwanas
£2.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Pen Dafad
Bethan Gwanas
£2.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch