Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Pen Dafad: Pen yr Enfys
Leusa Fflur Llywelyn
ISBN: 9781847713605 (1847713602)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2011
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 183x121 mm, 96 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £3.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae'r nofel liwgar hon i'r arddegau wedi'i lleoli mewn gwlad ddychmygol o'r enw Pen yr Enfys. Yn y wlad honno, mae rhwyg ymhlith haenau o bobol, ond trwy gyfeillgarwch Meical y pysgotwr, a Siani, merch y Prif Dderwydd, ynghyd â thrasiedi deuluol, mae'r rhwyg yn diflannu.

This colourful novel for teenagers is set in an imaginary country called Pen yr Enfys. There are divisions between sections of society in the country, but, as a result of the friendship which develops between Michael, a fisherman, and Siani, daughter of the Head Druid, together with a family tragedy, the divisions are healed.
Stori dau gariad yn achub eu byd ydi Pen yr Enfys. Mae na argyfwng dychrynllyd yn codi oherwydd cenfigen a ffolineb Pob, arweinydd ysbrydol Pen yr Enfys, gwlad o hud a lledrith sydd yn hofran uwchlawr ddaear ac islawr lleuad. Trwy ddewrder Siani a Seimon, maer drychineb yn cael ei hosgoi. Dyma stori antur am rywun ar goll yn y mr, am ddreigiau dychrynllyd ac am lifogydd sydd yn bygwth boddi pawb a phopeth. Ond maen stori ddoniol hefyd: er ei ddrygioni y mae Pob y bwytwr bananas sydd yn hoff iawn or gwcw yn gallu bod yn ffŵl digon doniol.

Drwgdeimlad sylfaenol y stori yw hwnnw rhwng Pob a Caradog. Caradog yw tad Siani ac ef ywr Prif Dderwydd a llywodraethwr Pen yr Enfys, ond y mae Pob yn credu mai ef a ddylai fod yn Brif Dderwydd, nid Caradog. Maer gwrthdaro hwn yn arwain at bob math o helynt ym Mhen yr Enfys, gan gynnwys cyfnod pan mae Caradog yn methu cadwr dreigiau coch dychrynllyd draw or wlad. Maent yn llwglyd ac yn barod i fwyta derwyddon a physgotwyr fel ei gilydd. Gallant ddinistrio tai a bythynnod, heb sn am y Palas Pinc, cartref Pob, ar Castell Du, cartref Caradog. Ond nid yw Siani a Seimon yn ofn eu herio, ac y mae Seimon yn enwedig yn darganfod ffordd ryfeddol o orchfygu un ddraig arbennig o ffyrnig.

Maer storin symud yn gyflym ac yn rhwydd, ac maer cymeriadau yn enwedig Seimon a Siani yn hynod ddeniadol. Gall stori hud a lledrith fod yn anodd os nad ywr disgrifiadaun fyw a llawn, ond mae Leusa Fflur Llewelyn wedi llwyddo i greu byd cyflawn ar gyfer y darllenydd. Er ei fod yn fyd dieithr, nid ywn rhy ddieithr, felly nid yw pobl yn colli eu ffordd ym Mhen yr Enfys. Moeswers sydd yma am genfigen ai chanlyniadau, ac am raniadau diangen mewn cymdeithas gallai'r elfennau hyn esgor ar drafodaeth ddigon bywiog mewn dosbarth ysgol. Dyma gyfrol ddifyr, hawdd ei darllen syn ychwanegiad at gyfres Pen Dafad.

John Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Bu Leusa, syn dod o Lanuwchllyn yn wreiddiol, yn teithio o gwmpas America Ladin am 5 mis, gan ddilyn l traed T. Ifor Rees, testun ei gwaith ymchwil. Erbyn hyn maen dilyn cwrs ysgrifennu aml-blatfform ac yn gweithio i Llenyddiaeth Cymru fel Swyddog Plant a Phobl Ifainc.

Graddiodd o Brifysgol Aberystwyth, lle bun astudio Cymraeg a Gwleidyddiaeth Rhyngwladol.
Gwybodaeth Bellach:
O Blwmp i Ben yr Enfys

Bydd Pen yr Enfys, nofel gyntaf Leusa Fflur, yn cael ei gyhoeddi yr wythnos hon gan wasg y Lolfa yr 20fed llyfr yng nghyfres Pen Dafad o nofelau byrion a chyffrous syn ceisio hybu darllen ymysg yr arddegwyr cynnar.

Dywedodd Leusa Fflur iddi gael ei hysbrydoli yn dilyn profiad rhyfeddol ym mhentref Plwmp: Rydw i wastad wedi gwirioni ar y syniad o fydoedd hud tu hwnt in byd ni, ers ymgolli ym myd Gwlad y Rwla yng nghyfres Rwdlan Angharad Tomos pan oeddwn yn ifanc. Roedd hyn, ynghyd r elfen o ddirgelwch syn perthyn i ben yr enfys yn fan cychwyn penigamp i greu byd newydd sbon! Felly, i ffwrdd mi i chwilio am stori. Un diwrnod des o hyd i ddrws hudolus ym mhentref Plwmp a oedd yn arwain i wlad liwgar yn llawn derwyddon, dreigiau a gwcws gwallgof. Dyma brofiad rhyfeddaf fy mywyd! Ond er dychwelyd sawl gwaith i Blwmp i chwilio am y drws i Ben yr Enfys, doedd o ddim yno. Ymddengys bod y ddaear wedi ei lyncu!

Er iddi ysgrifennu erthyglau i gylchgronau megis Barn ar Selar ac wedi cwblhau traethawd ymchwil M.Phil, dymar cynnig cyntaf ar ysgrifennu nofel. Meddai Meinir Wyn Edwards, un o olygyddion Pen Dafad: Ryn ni wedi dod o hyd i nofelydd gwerth ei halen yn Leusa. Maen ysgrifennun goeth ac yn llawn hiwmor. Maer gallu ganddi i lunio cymeriadau byw a deialog syn llifon rhwydd, ac i ddisgrifio digwyddiadau byd dychmygol Pen yr Enfys yn lliwgar. Dymar cynhwysion perffaith ar gyfer ysgrifennun llwyddiannus ir arddegau cynnar. Dwin sicr y clywn ni fwy am Leusa Fflur Llewelyn, y nofelydd, yn y dyfodol.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Pen Dafad: Jibar
Bedwyr Rees
£2.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Ceri Grafu
Bethan Gwanas
£2.95
 
Prynwch
Cyfres Ar Bigau: Cysgod ...
Ann Halam
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch