Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres y Dderwen: Alarch Du, Yr
Rhiannon Wyn
ISBN: 9781847713612 (1847713610)Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2011
Cyhoeddwr: Y Lolfa
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 4/5 Fformat: Clawr Meddal, 193x130 mm, 176 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Chwefror 2012
Nofel wedi'i gosod yn nhre Caernarfon, yn adrodd hanes perthynas tad alcoholig, ei fab, a merch o stad Sgubor Goch. Cawn bortread byw o'r dre a'r cymeriadau trwy lygaid y tri. Nofel i'r arddegau hwyr ac oedolion. Enillydd gwobr Tir na n-Og 2012.

A novel located in the town of Caernarfon, which tells the intertwined story of an alcoholic father, his son, and a girl the boy has met at the fair. Through the eyes of the three a lively picture is painted of the town and its characters. A novel for older teenagers and adults. Tir na n-Og Award winner 2012.
A oes modd newid ein ffawd, neu a ydi ein penderfyniadau au canlyniadau yn anorfod? A sut mae byw gydar penderfyniadau hynny?

Archwilior berthynas rhwng cyfres o ddigwyddiadau a wnawn ni yn Yr Alarch Du. Darllenwn hanes pedwar diwrnod adeg ymweliad y ffair thref Caernarfon o dri safbwynt gwahanol. Cawn hanes Mathew i ddechrau, ai eiriau wedi eu lliwio gan boen a siom wrth iddo frwydro i osgoi bod yn debyg iw dad. Yna hanes John, ei dad, sydd yn gwneud ei orau glas i ddianc rhag confensiynau bywyd dosbarth canol parchus trwy yfed. Ac yn olaf Lara, merch drefnus a di-lol, sydd am anghofior gorffennol ac sydd wedi ei chreithio'n emosiynol ac yn gorfforol. Maer tri am fyw eu bywydau yn l eu rheolau eu hunain. Ond ydi hin bosib gwneud hynny?

Mae angen darllen y tair stori i gael darlun cyflawn. Oherwydd y strwythur teimlais fod gormod yn cael ei wasgu i stori Mathew, gyda bylchau amlwg yn y naratif. Ond gyda straeon John a Lara mae mwy yn cael ei ddatgelu a chymhlethdod y nofel yn dod ir amlwg. Mae yna lawer mwy dan yr wyneb pethau cudd syn effeithio ar benderfyniadaur tri. Er iddynt ganolbwyntio ar yr un digwyddiadau maer datgelu graddol yn y straeon yn osgoi undonedd ac yn rhoi ambell ysgytwad. Mae yna hefyd un elfen drawiadol arall syn llywior stori. Pwy ywr fenyw mewn dillad du, y seicig mae Mathewn cwdd hi ar noson gyntar ffair? Mae hin llinyn cyswllt drwyr nofel, ai dylanwad yn cael cryn effaith ar y tri phrif gymeriad.

Stori John wnaeth fy nghyffwrdd i fwyaf. Maen ffotograffydd talentog syn methu setlo. Ceir rhywbeth hudolus yn y disgrifiad ohono'n cwrdd i wraig am y tro cyntaf, ac mae ei chariad hi tuag ato yn amlwg drwyr nofel. Ond mae na rwystredigaeth ac anobaith mawr wrth i John dreulio'i blentyndod yng nghysgod ei efaill. Maen haeru ei fod yn hapus bellach, gan mai fe syn dewis llwybrau ei fywyd. Ymfalcha mewn torri rheolau ond y gwir yw ei fod yr un mor gaeth ag erioed.

Nid yw'r Alarch Du yn ddarllen cyfforddus. Mi wnaeth y sn am ffawd beri i mi holi amryw o gwestiynau, a bydd darllenwyr yn sicr yn gweld elfennau ou hunain yn y cymeriadau cymhleth au brwydrau personol. Ond mae mwy nag anobaith yn y nofel. Ceir hiwmor a chariad yma hefyd, yn arbennig ym mherthynas Mathew ai chwaer, ac ym mherthynas Lara ai brawd ai chwaer hithau. Ac mae'r awgrym hefyd fod modd newid tynged rhai or cymeriadau yn llygedyn o oleuni drwyr llyfr, gan annog y darllenydd i'w ddarllen hyd at y diwedd.

Cerian Arianrhod

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Diweddarwyd ar 08 Mehefin 2012
 
Enillydd Gwobr Tir na n-Og 2012 (categori uwchradd)

Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 35. ...
Elinor Bennett Wigley
£9.95
 
Prynwch
Martha, Jac a Sianco
Caryl Lewis
£7.95
 
Prynwch
Gemydd, Y
Caryl Lewis
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Llyfr Bach Nadolig
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
How Love Actually Ruined ...
Gary Raymond
£10.00
 
Prynwch
Plant
Ble Mae Boc? ar Goll yn y ...
Huw Aaron
£4.99
 
Prynwch