Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dyn Pob Un
Euron Griffith
ISBN: 9781847713667 (1847713661)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2011
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 180 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Gorffennaf 2011
Nofel ffraeth am Irfon Thomas, dyn cyffredin sy'n breuddwydio am fod yn nofelydd enwog ond yn gorfod bodloni ar fod yn ymchwilydd i gwmni teledu er mwyn cadw dau ben llinyn ynghyd. Mae tro annisgwyl yn stori Irfon pan wêl wyneb o'r gorffennol yn rhan o'r criw teledu, a'r sylweddoliad y bydd yn rhaid iddo dalu'r pris am bechodau'r dyddiau a fu.

A comic and dark novel about Irfon Thomas, an ordinary joe who dreams of becoming a famous novelist but who has to be content with working as a researcher for a TV company to make ends meet. There's a surprising twist in the story when he sees that a face from the past is also part of the TV crew and that he'll now have to pay for the sins of yesterday.
Yn l Wikipedia, 6.93 biliwn yw poblogaeth y byd. Dychmygwch fod asteroid gwib yn rhuthro at y ddaear ac yn anelu at un person yn unig on plith. Fe wn i hyd sicrwydd pwy fyddair un person hwnnw - Irfon Thomas, gwrtharwr Euron Griffith yn ei nofel Dyn Pob Un. Glywsoch am yr anlwc o fod gydar bobl anghywir yn y lle anghywir ar yr adeg anghywir? Mae Irfon Thomas wedi gweld a gwneud y cyfan ac wedi gwisgor crys T.

Anaml y byddaf yn gegrwth ar l darllen nofel. Ond wedi i mi gau cloriaur nofel hon, wyddwn i ddim beth iw ddweud amdani. Y cyfan fedrai ddweud hyd sicrwydd yw i mi ei mwynhau. Ei mwynhaun fawr. Os mai hon yw nofel gyntaf Euron Griffith, ble yn y byd mae e wedi bod tan nawr? Dim ond gobeithio nad hon fydd yr olaf.

Mae iddi nifer o linynnau: rhagrith byd y cyfryngau, twyll ymhlith cydnabod, anfoesoldeb y ras llygod mawr a stori dditectif gelfydd a chlyfar. Dawr cyfan ynghyd gyda chanlyniad anochel. Mae yna amryw wedi rhoi cynnig ar lunio nofel ddychanol Gymraeg. Maer mwyafrif mawr wedi methu. Ond nid yr awdur hwn.

Rhyw fath ar fonolog wallgof gawn ni o glawr i glawr, gydag Irfon yn cynllunio a chynllwynio heb ddim yn dod i fwcwl. Mae ffawd wedi penderfynu dial arno. Gyda phob un cam ymlaen, mae en mynd dau am yn l. Ond nid digriflun mohono. Mae en gymeriad o gig a gwaed ac ydw, rwy mewn llwyr gydymdeimlad ag ef.

Mae dealltwriaeth yr awdur or byd cyfryngol yn drwyadl. Yn hynny o beth mae hon yn nofel gwbl gyfoes, o ystyried trafferthion cyfredol S4C. (Sori, S4/C). Mae yma one liners cofiadwy yn brithor gyfrol. Ond dydir hiwmor byth yn mynd dros ben llestri. Ac maer cyfeiriadau at wahanol arferion yn wirioneddol wych. Cawn gyfarwyddiadau ar sut i ymddwyn mewn cyfarfodydd gwaith, ar ddulliau o beidio ag edrych yn od wrth rannu car hefo rhywun nad ydych yn ei hoffi, ac yn y blaen.

Dydw i ddim am gyfeirio o gwbl at y stori. Darllenwch y nofel. Mae hin un reiat blith-draphlith, ddibyn-dobyn, bendraphen a phen-bwygilydd; mae'n ddwmbwr-dambar ac yn strim-stram-strellach (gweler Helter-skelter yng ngeiriadur Briws tud 671) o glawr i glawr.

Dymar nofel ddoniolaf i mi ei darllen ers tro, yn bendant. Ac eto, dydi hi ddim yn nofel ysgafn. Rhwng y llinellau, ymhlith y doniolwch ar dychan, mae yma wirioneddau tragwyddol. Darllenwch hi. Fe fyddwch yn teimlon well o wneud hynny ond heb, o bosib, wybod pam.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Bywgraffiad Awdur:
Nofel gyntaf Euron Griffith o Gaerdydd, ymchwilydd teledu, awdur sgestsys ac aelod o grŵp canu gwlad/indie The Soda Men. Cyhoeddodd erthyglau a storau yn Saesneg. Mae'n gwneud enw iddoi hun fel awdur teledu.

Mae wedi cyflwyno ar raglenni fel Pacio, See You Sunday a Heno ac ar raglenni amrywiol Radio Cymru a Radio Wales. Mae e bellach yn gweithio fel awdur ar ei liwt ei hun yn cynhyrchu rhaglenni ac ymchwilio.
Gwybodaeth Bellach:
Mae Irfon Thomas yn breuddwydio am fod yn nofelydd enwog ond yn gorfod bodloni ar weithio fel ymchwilydd i gwmni teledu fel ffordd o gadw dau ben llinyn ynghyd. Mae tro annisgwyl yn stori Irfon pan mae'n gweld bod wyneb o'r gorffennol yn rhan o'r criw teledu a bydd yn rhaid talu'r pris am bechodau'r gorffennol. Comedi thriller difyr a dychanol syn darllen yn rhwydd iawn. Pan mae Irfon yn ffeindio ei hun chorff iw wared mae hin troin stori dditectif yn arddull Columbo gyda Ditectif Inspector Kidd yn arwain yr ymchwiliad.
Yn seiliedig ar y byd teledu yng Nghymru, mae llawer o sylwadau miniog am y byd hwn. Dyma nofel syn gwneud i ddarllenydd wenu ac i chwerthin allan yn uchel ar adegau, maer stori gref yn sicr o greu dymuniad yn y darllenydd i ddarllen ymlaen tan y diwedd.
Diweddarwyd ar 02 Tachwedd 2011
Llofruddio, Cadillacs, Mr-ladron, General Custer a Mr Nice byd rhyfeddol ond gwir Euron Griffith

Does dim llawer o sgrifenwyr doniol yn y Gymraeg ond dyma un maen siarp fel raser ac yn sur fel lemwn. Jon Gower

Mae hiwmor ar ei ora pan maen seiliedig ar realiti dyma lle mae Euron Griffith yn rhagori. Rhys Mwyn

Beth am fynd ar daith gyffrous gydag Irfon Thomas - dyn cyffredin syn breuddwydio am fod yn nofelydd enwog ond syn gorfod bodloni ar weithio fel ymchwilydd teledu.

Irfon yw prif gymeriad Dyn Pob Un, nofel newydd Euron Griffith, awdur a gafodd ei eni ym Mangor ond sydd bellach yn byw ym Mhontcanna, Caerdydd.

Maer nofel yn mynd ni ar antur ryfeddol. Ond fel maer teitl yn awgrymu mae iddi elfennau y gall pob un uniaethu hwy. Maen wir i ddeud, reit siŵr, fod na elfennau hunangofiannol yn cropian mewn i bob nofel, meddai Euron Griffith. Ond mi fedrai ddeud hyn hefo tafod ddi-flewyn - dwi rioed wedi lladd neb, dwi rioed wedi ennill BAFTA (dim hyd yn oed BAFTA Cymru), dwi rioed wedi ennyn unrhyw fath o ddiddordeb gan y One Show a dwi rioed wedi bod yn berchen ar Ford Granada (er, mi oedd gen i Cadillac am sbel yn yr wythdegau).

Maer gwir yn rhyfeddach na ffuglen, maen rhaid. Ar l ysgrifennu y nofel gomedi gyffrous hon am lofruddiaeth cafodd yr awdur waith yn gweithio ar y Crimewatch Roadshow. Maen siŵr y bydd llyfr nodiadau Euron Griffith yn orlawn ai olwg unigryw ar y byd troseddol yn ysbrydoliaeth. Dwin gyfrifol am ffendio storis, trefnu reconstructions, ffilmio eitemau au rhoi nhw at ei gilydd hefor cynhyrchydd. Ddoth na dditectifs ir swyddfa wythnos yma ac, i fod yn onast, ges i fy nychryn pa mor ifanc oedda nhw a dyma fin meddwl i fi fy hun mmm falla fod DI Kidd yn agosach ir gwirionedd nag oeddwn in feddwl.

Mae Dyn Pob Un yn nofel boblogaidd ac maer awdur yn ceisio adleisio arddull sgrifenwyr poblogaidd eraill fel Nick Hornby ar Americanwr, Richard Brautigan. Rwyn falch i fod yn wahanol ac rwyn awyddus i osgoir angen am gwrteisi wrth ysgrifennu sydd yn reddf ymhlith siaradwyr Cymraeg, meddai Euron. Dwi wedi ceisio creu byd credadwy drwy lais un person syn siarad r darllenydd yn uniongyrchol.

O ganlyniad, rwyn gobeithio y bydd y llyfr yn apelio at drawstoriad eang o ddarllenwyr gan gynnwys pobol sydd ddim yn darllen nofelau Cymraeg ar hyn o bryd.

Mae Euron eisoes wedi ennill dwy ysgoloriaeth ysgrifennu gan yr Academi ac wedi cyhoeddi storau byrion yn y llyfrau Sing Sorrow Sorrow (Seren) ac In My Life: Encounters With the Beatles (Fromm International, Efrog Newydd) ochr yn ochr gwaith gan Leonard Bernstein, Philip Larkin a Tom Wolfe.

'Yn y llyfr Americanaidd cafodd fy stori The Beatles in Tonypandy ei darlunio gan Sir Peter Blake sef cynllunydd clawr Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band, meddai Euron.

Mae wedi sgriptio i nifer o raglenni teledu S4/C gan gynnwys Rownd a Rownd, Stwnsh Sadwrn, Cyw a Rapsgaliwn a chyhoeddwyd ei gerddi yn Poetry Wales. Maen gitarydd i fand Y Soda Men a chafodd ran yn y ffilm Mr Nice am fywyd Howard Marks. Mae ei waith celf wedi ei arddangos yn y Walker Gallery yn Lerpwl. Ond mae ei obsesiwn General Custer a cheir Americanaidd or 1960au yn stori arall

Anhygoel meddai Glyn Wise ar Twitter.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Hwylio 'Mlaen: ...
Siôn Meredith
£3.00
 
Prynwch
Welsh Rules - Exercises
Heini Gruffudd
£3.95
 
Prynwch
Dyddiadur Gbara
Bethan Gwanas
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch