Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfrinachau Llynnoedd Eryri/The Lakes of Snowdonia
Geraint Thomas
ISBN: 9781847713735 (1847713734)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2013
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 210x240 mm, 180 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Ar gael Ein Pris: £14.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr dwyieithog deniadol sy'n ffrwyth llafur blwyddyn gyfan yn ymweld â holl lynnoedd Parc Cenedlaethol Eryri. Yn ogystal â'r ffotograffau bendigedig ceir hanes rhai o'r chwedlau sy'n gysylltiedig â'r llynnoedd. Mae'r awdur, Geraint Thomas, yn adnabyddus fel ffotograffydd o'r radd flaenaf, ac ef yw perchennog oriel Panorama yng Nghaernarfon. Cyhoeddwyd gyntaf yn 2011.

Photographer Geraint Thomas set himself a challenge - to photograph all the 140 lakes in Snowdonia National Park. On foot and from the air with a paraglider, Geraint has encaptured the magical atmosphere through the change in the seasons, the light and the weather in a series of stunning photographs. With English summaries. Reprint; first published in 2011.
English review follows

Dyma lyfr iw fodio, a hynny dro ar l tro. Ceir sawl ffefryn Llyn Geirionydd a haen denau o rew ar ei wyneb a chochnir rhedyn ar coed ar un ochr a chysgod tywyll yr ochr draw, Llyn Dinas ai gytiau cychod a niwl ysgafn yn troir lliwiaun feddal, neu Lyn Padarn a chymylau duon, bygythiol uwch ei ben. Mae i bob un ei hud ei hun. Maer lluniau yn hynod ddeniadol ac wedi eu hargraffun hyfryd, er rhaid cyfaddef nad wyf yn deall awydd argraffwyr i osod llun ar draws dwy dudalen maen difetha mwy ar y llun nag y maen ei ychwanegu drwy faintioli. Ond nid llyfr lluniau yn unig ywr gyfrol. Ceir pwt o ysgrif am bob llyn tua chant pedwar deg ohonynt. Maer ysgrifau ar y cyfan yn dilyn patrwm: disgrifiad or lleoliad ynghyd rhai manylion daearegol, rhywfaint o eglurhad ar yr enw, stori neu chwedl sy'n gysylltiedig 'r llyn, a rhai manylion am ymyrraeth ddynol diwydiannol fel arfer. Maer arddull yn gryno, yn ymylu ar fod yn foel weithiau, ond yn un sy'n trosglwyddo llawer iawn o wybodaeth amrywiol mewn ychydig frawddegau camp y gallai ambell gyfrol debyg ei dynwared efallai. Maen gyfrol ddwyieithog, ond, rhaid cyfaddef, maer darllenydd Cymraeg yn cael gwell bargen gan fod mwy o liw ac amrywiaeth yn yr ysgrifau Cymraeg.

Rhaid edmygur awdur nid yn unig am ei ddygnwch yn paratoi cyfrol fel hon, gan ymweld nifer o ardaloedd hynod anghysbell, ond am ddal ati dros ddwy flynedd yn hel deunydd. Ond efallai mair gamp fwyaf, fel y maen cyfaddef yn y rhagair, oedd hedfan uwchben rhai or llynnoedd mewn awyren feicroleit, (mewn basged siopa ar foto beic) er mwyn cael lluniau gwahanol or llynnoedd, ond camp lawn pleser oedd hi, maen amlwg. Dyma gyfrol sydd yn rhoi blas ar grwydro tir garw anghysbell i'r darllenydd wrth iddo eistedd mewn cadair freichiau o flaen y tn, ac mae hynny'n gryn gamp. Roedd gweld ambell lun a darllen ysgrif yn codi awydd arnaf i wisgo ct gynnes, clymur esgidiau cerdded a chrwydror mynyddoedd unwaith eto. Nid cyfrol bwrdd coffi yw hon maen llawer iawn rhy egnol i hynny. Dyma gyfrol iw thrysori.

John Roberts

*************************************

This a book in which one can linger between its covers. I have quite a few favourites amongst the photographs of the lakes of Snowdonia Llyn Geirionydd shrouded in a thin frost with rusty ferns and trees on one side, the other cloaked in shadow; Llyn Dinas and its boat houses in the mist, creating a soft focus; and Llyn Padarn with its dark and brooding storm-clouds. Each lake and each illustration holds a special charm. The photographs are enchanting, although I must confess I have never understood a printers urge to print a photograph across two pages, as the enhanced size does not compensate for the break in the photograph. But this is not merely a book of photographs. A brief essay accompanies each image around one hundred and forty of them. These essays follow a pattern: a description of the lake, some geological notes, an attempt to explain the meaning of the name, a fable or folk story linked to the lake and a few words about human intervention in the area usually industrial. It's written in a simple, straightforward style, sometimes too sparse, possibly, but a great deal of information is given in very few words, a feat that some other authors could do well to replicate.

One admires the author not only for his skill as a photographer but also for his perseverance in visiting so many lakes, many off the beaten track, over a two-year period while preparing this volume. But, as he confesses in the preface, the greatest challenge was flying above the lakes in a microlight (a shopping basket on a motor cycle) in order to get the ideal photograph.

The book allows the reader to wander the wild and difficult terrain of Eryri without moving from a comfortable armchair. Some of the photographs and essays make the more adventurous reader want to put on a warm coat and a pair of walking boots in order to view these lakes. This is not a coffee-table book; it is much too lively a volume for that, but its certainly a treasure to enjoy.

John Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Datgelu Cyfrinachau Llynnoedd Eryri

I gyd fynd dathliadau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn 60 oed mae gwasg Y Lolfa newydd gyhoeddi Cyfrinachau Llynnoedd Eryri, cyfrol hynod ddeniadol gan y ffotograffydd o Waunfawr, Geraint Thomas. Yn ogystal ag olrhain hanesion pob un or 140 llyn yn y Parc Cenedlaethol dros y ddwy flynedd diwethaf, bu Geraint hefyd yn tynnu eu lluniau - a hynny naill ai ar droed, neu or awyr gyda pharagleidiwr.

Y tu fewn ir cloriau ceir lluniau trawiadol a dynnwyd rhwng toriad gwawr a machlud haul, yng nghanol rhew neu flagur blodau, gyda nifer or llynnoedd yn y llefydd mwyaf anghysbell. Ond yn wir, dyma lyfr sydd yn llawer mwy na chyfrol o luniau. Ceir yma hefyd lyfr o hanes, chwedlau a lln gwerin syn gysylltiedig r llynnoedd, straeon a gariwyd ar gof a chadw gan bobl ar hyd y canrifoedd, a bellach, or diwedd, wediu au cofnodi rhwng dau glawr.

Dymar llynnoedd sydd wedi cyfrannu cymaint in bywydau dros y canrifoedd, ebe Geraint Thomas, ac o Lyn Llydaw i Lyn Tegid, mae gan bob un ei stori - gan gynnwys y naw llyn ger Llanberis, y casgliad mwyaf amrywiol o lynnoedd mewn unrhyw fro yn y byd.

Meddai Cadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Caerwyn Roberts, fod yma gorff o waith sydd yn portreadu Eryri ar ei gorau, gan gyfunor hen ar newydd mewn llyfr syn gampwaith cyfoethog o ddelwedd a gair yn Gymraeg a Saesneg.

Ychwanegodd Gerallt Pennant, "Golau chwim, anwadal ydy'r golau ar lynnoedd Eryri. Golau'r wawr ac awr fachlud ydy golau Geraint Thomas, ac mae o wedi ffrwyno'r golau hwnnw. Ffrwyth ei weledigaeth a'i ddyfalbarhad ydy'r gyfrol hon."

Dyma gyfrol ddelfrydol ar gyfer unrhyw un y Nadolig hwn, or cerddwr brwd, ir storwr neur paragleidiwr!
Diweddarwyd ar 14 Tachwedd 2011
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
From Ship's Cook to ...
David Jenkins
£14.99
 
Prynwch
Cardiff Book of Days, The
Mike Hall
£9.99
 
Prynwch
Enwau Eryri / Place-Names ...
Iwan Arfon Jones
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch