Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Rhyw Fath o Ynfytyn
Lleucu Roberts
ISBN: 9781847713742 (1847713742)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2012
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 264 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £7.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Medi 2012
Nofel am wallgofrwydd cariad sy'n amlygu ei hun drwy'r amser yn ein perthynas â'n gilydd. Mae Efa mewn brwydr barhaol â'i merch 15 oed, Ceri. Cenedlaetholwraig fyr ei thymer, wyllt ei natur, lem ei thafod yw Efa, a thân ar ei chroen yw cariad newydd ei merch.

A bold novel about strong characters who are threatened by the shadows of their past. They will have to face them eventually, though this will shake them forever.
Rhyw Fath o Ynfytyn yw pedwaredd nofel yr awdures doreithiog hon ar gyfer oedolion, ac maer teitl gogleisiol ar darlun ar y clawr yn sicr o ennyn chwilfrydedd darpar ddarllenwyr. Rhennir y gyfrol yn dair rhan, er mai dilyn trefn amseryddol naturiol maer stori, gyda nifer o l-fflachiadau. Gellid bod wedi cwtogi rhyw gymaint ar y rhan gyntaf; yn sicr, mae tempor nofel yn cyflymu yn y ddwy ran syn dilyn.

Y cysylltiad rhwng Efa, y genedlaetholwraig benboeth, a Patrick, y darlithydd sydd wedi rhyw hanner ymddeol, ac syn gwneud ymdrech lew i beidio ag ildio iw oedran, yw craidd y stori. Nid yw bywydaur ddau wedi cyffwrdd ers deugain mlynedd a mwy, ond wrth ir ddau orfod wynebu argyfyngau, mae dod i ryw fath o delerau u gorffennol yn fwyfwy pwysig iddynt.

Nid oes plot cymhleth ir gwaith; mae'n perthyn i gategori'r nofelau hynny lle mae'r gorffennol yn dylanwadu ar y presennol, ar cymeriadau syn gyrrur digwydd yn ei flaen yn y nofel hon. Mewn gwirionedd, maen anodd cymryd at y rhan fwyaf or cymeriadau, ac er gwaethaf eu hanawsterau amlwg, mae elfen hunanol yn perthyn i bob un, bron. Eithriad ydi Mr Mukherjee, cymydog Efa, ond rhyw offeryn ydir cymeriad annwyl ond gonest hwn er mwyn rhoi cyfle i wyntyllu'r stereoteipio rhwng Cymry a Saeson a dangos bod hyn hefyd yn wir rhwng cenhedloedd eraill.

Cariad, ai effaith ar bobl, yw prif themar nofel, a sut y gall cariad wneud ynfytyn o bob un ohonom dros dro. Yn gymysg hyn, maer tensiwn ieithyddol, gydar ddelwedd or Saeson yn difetha bywydau'r Cymry yn ymddangos mewn modd rhy simplistig o lawer, heb sn am y gymhariaeth amrwd rhwng uffern Birmingham oi gymharu nefoedd gwlad y gn.

Mae hon yn nofel gref, yn nofel dda. Heb y symbolaeth ieithyddol dreuliedig, gallai fod yn nofel well fyth.

Janice Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Rhyw Fath o Ynfytyn yw pedwaredd nofel Lleucu Roberts i oedolion. Mae hi hefyd yn awdur nifer o nofelau i blant ac ieuenctid, ac enillodd wobr Tir na n-Og ddwywaith am Annwyl Smotyn Bach a Stwff Guto S. Tomos. Fei magwyd yng Ngheredigion ond ymgartrefodd yn Rhostryfan ger
Caernarfon ac maen fam i bedwar o blant.
Gwybodaeth Bellach:
Nofel newydd am gariad gwallgof a dadleuol

Mae cyfrol newydd gan awdures ddawnus yn ein tywys ar daith i ddyfnderoedd gwallgofrwydd ar cymhlethdodau a ddaw yn sgil diffyg dealltwriaeth rhwng gwahanol genedlaethau.

Rhyw Fath o Ynfytyn yw nofel ddiweddaraf yr awdures brofiadol Lleucu Roberts a gafodd ei magu yn Bow Street, Ceredigion, ond sydd bellach wedi byw yn Rhostryfan ger Caernarfon ers dros 13 mlynedd.

Mae hin stori gref fydd yn rhwydor darllenydd gydai darlun o dyndra, emosiwn a chymhlethdodau perthnasau ynddi gwelwn un math o gariad ynfyd ac eiliad o wallgofrwydd pur syn mynd ar cymeriadau i dir dadleuol iawn. Fel nofelwraig brofiadol a sgriptwraig ar gyfer radio a theledu mae Lleucun gwybod sut mae dal diddordeb darllenydd or dudalen gyntaf hyd yr olaf.

Wrth ddarllen y nofel fe ddawn i nabod Efa, sydd dros ei deugain ac mewn brwydr barhaol gyda Ceri, ei merch 15 oed. Cenedlaetholwraig fyr ei thymer, wyllt ei natur, lem ei thafod ydi Efa, a thn ar ei chroen yw'r cariad a ddaw adref efo Ceri un dydd, sef newydd-ddyfodiad o Firmingham. Er bod Efan ei chael hin anodd bod yn fam i ferch 15 oed, mae llawer o hadau eu perthynasdymhestlog wediu hau cyn genir un or ddwy.

Cawn hefyd gyfarfod Patrick, gŵr sydd ar fin cyrraedd oed yr addewid ond syn gweithion galed i sicrhau bod ganddo gorff dyn hanner ei oed, er mawr pleser iw wraig, Sheila. Cred Patrick fod llawer y gallai ei ddysgu iw fab wrth i hwnnw gamu ar lwybr fydd yn siapio gweddill ei fywyd, ond pa mor barod ydir mab i wrando?

Dywed yr awdures Lleucu Roberts, Nofel am fethiant pobl syn caru ei gilydd i nabod ei gilydd yw hon yn y bn; y rhai a garwn fwyaf ywr rhai rydyn nin eu nabod leiaf yn aml iawn. Maen nofel syn ymdrin ag aml weddau cariad, cariad sydd weithiaun ysgogir cymeriadau i gyflawni gweithredoedd y gellid eu galwn ynfyd.

Anaml y maer gwahanol genedlaethau yn y nofel yn clywed ei gilydd, ac mae diffyg dealltwriaeth y cymeriadau or hyn syn eu cymell i wneud a dweud yr hyn a wnnt yn bygwth y berthynas rhyngddyn nhw.

Dweud stori a fyddain rhwydo darllenwyr oedd y nod, au cadw i ddyfalu sut y dawr llwybrau at ei gilydd. Mae ynddi ddau brif lais: Efa a Patrick, au hymateb a welir ir hyn syn digwydd iddyn nhw a rhyngddyn nhw au teuluoedd a hynny mewn dau leoliad un yn y Gymru Gymraeg wledig ar llall ymhlith y di-Gymraeg yn y brifddinas. Maen ymdrin digwyddiadau dros fwy na deugain mlynedd a thair cenhedlaeth ar newidiadau anorfod yn sefyllfaoedd a chymeriadau pobl dros gyfnod mor hir, meddai Lleucu.

Ymhlith nofelau eraill Lleucu mae Siarad (2011), Wel, Gymru Fach! (2011), Stwff Guto S. Tomos (2010), Y Ferch ar y Ffordd (2009), Annwyl Smotyn Bach (2008) ac Iesu Tirion (2005). Enillodd Lleucu wobr Tir na n-Og am Annwyl Smotyn Bach yn 2009 a Stwff Guto S. Tomos yn 2011.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llwch yn yr Haul
Marlyn Samuel
£8.95
 
Prynwch
Nofelau Nawr: Tri Chynnig ...
Bethan Gwanas
£4.99
 
Prynwch
Alana Seren y Ddawns: ...
Arlene Phillips
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch