Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Tony ac Aloma - Cofion Gorau
Tony, Aloma, Alun Gibbard
ISBN: 9781847713759 (1847713750)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2011
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 216 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £14.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori Tony, stori Aloma a stori Tony ac Aloma. Cyfrol hir ddisgwyliedig gan ddeuawd a fu'n amlwg ym myd canu poblogaidd Cymru ers y chwedegau. Mae'n datgelu'r gwir am berthynas y ddau a'u bywyd ar, ac oddi ar, y llwyfan. Ar ôl rhannu eu caneuon am flynyddoedd maith, maen nhw'n barod yn awr i rannu eu stori â ni.

Tony's story. Aloma's story. Tony and Aloma's story. This is the long-awaited autobiography of the legendary duet from Anglesey. For the first time ever, they give an account of their career: from that first accidental meeting on a summer's evening in 1964 ... to the present day, where they both - along with Roy, Aloma's husband - run the famous Gresham Hotel in Blackpool.
I mi'n bersonol, pleserus a thrafferthus oedd darllen llyfr bywgraffyddol Tony ac Aloma, Cofion Gorau. Pleserus, am imi dreulio cyfnod helaeth om mywyd yn rhannu llwyfan hwy, yn profi rhin eu cyfeillgarwch ac yn mwynhau eu llwyddiannau a cheisio eu cynnal yn ystod adegau anodd. Trafferthus, am fy mod yn gorfod rhoir gorau i ddarllen y llyfr bob tro y cawn fy atgoffa o un ou caneuon. Sawl tro y bu raid i mi godi a dechrau canu neu chwibanu'r alawon, a'r rheiny'n mynd rownd a rownd yn fy mhen! Ond dyna oedd y rheswm dros lwyddiant y ddeuawd. Roedd gan Tony y ddawn brin i briodi gair ac alaw a fyddain glynu yn y cof, nid am gyfnod, ond am byth. Cyplyswch hyn phresenoldeb apelgar mab a merch a feddai ar leisiau swynol a dyna i chi lwyddiant digamsyniol. Profwyd hyn mor bell yn l chwedegaur ganrif ddiwethaf pan fyddai pob un ou recordiau yn cyrraedd brig siartiau gwerthiant gorau Y Cymro. Yn ystod cyfnod y Nadolig 2011 fe aeth y gyfrol syn olrhain hanes eu bywyd i frig y gwerthwyr gorau unwaith yn rhagor! Llwyddiant eto, a hynny ar l bron hanner can mlynedd.

Ond mae i lwyddiant ei bris. Yn ystod y cyfnod hwnnw profodd y ddau hapusrwydd a thristwch, mwynhad a chwerwedd, uchelfannau ac iselderau, a'r profiadau hyn i gyd wedi eu gweld gan y torfeydd a ddeuai iw hedmygu au caru. Yn y gyfrol hon maer ddau wedi cael y rhyddid i gyfleu eu teimladau ac i ddatgelu i ryw raddau y rhesymau dros eu llwyddiannau, eu siomedigaethau au problemau. Yn wir, maer ddau wedi llwyddo i gyfleu eu teimladau yn ddiflewyn-ar-dafod a hynny heb fynd dros ben llestri. Mae hiwmor y ddau yn cael ei amlygu yn y gyfrol a hynny yn bennaf oherwydd y rhyddid eto i gyfleu eu hunain yn dafodrydd a thafodieithol.

Maer daith faith, gymhleth a arweiniodd or cyfarfyddiad damweiniol hwnnw yn nhŷ nain Aloma yn 1964 ir Gresham yn Blackpool eleni wedi ei chofnodi'n gynnil iawn gan Alun Gibbard. Prin maer darllenydd yn sylwi ar ei ran a'i bresenoldeb yn y ddrama ac eto mae wedi llwyddo i blethur cyfan rhwng dau glawr yn effeithiol.

Mae yna un rheswm arall dros lwyddiant gwerthiant y llyfr. Pobl fusneslyd ydir mwyafrif ohonom yn y bn. Roedd pawb am gael gwybod unwaith ac am byth a oedd Tony ac Aloma yn ddau gariad! Meddai Tony am Aloma, Nid ywn hawdd yng nghwmni hon, ond haws fel mai na hebddi. Ac meddai Aloma am Tony, Ond anodd i deimlo dim drwg amdano, a hawdd iawn er hynny ydi garu o. Dau gariad? Mynnwch y llyfr, darllenwch on drwyadl ac efallai y dowch chitha i benderfyniad! Om rhan fy hun, rwy'n meddwl yr a i i rywle clyd yn y tŷ i ganu rhai ou caneuon unwaith eto. Mae gen i gariad......!

Arwel Jones (Hogiar Wyddfa)

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Diweddarwyd ar 06 Rhagfyr 2011
LANSIAD HUNANGOFIANT TONY AC ALOMA

YR wythnos hon bydd y ddeuawd chwedlonol o Ynys Mn, Tony ac Aloma, yn lansio eu hunangofiant hir-ddisgwyliedig, Cofion Gorau. Am y tro cyntaf erioed ceir hanes gonest a lliwgar y ddau eicon cerddorol a fu mor amlwg yng nghanu poblogaidd Cymru ers y 60au.

Mae stori Tony ac Aloma yn olrhain hanes y ddau yn ystod cyfnod cyffrous pan roedd cyffro'r chwedegau wedi arwain at adfywiad canu poblogaidd yn y Gymraeg.

Yn eu geiriau eu hunain clywn am gyngherddau di-ri Tony ac Aloma ar lwyfannau ar hyd a lled Cymru, gan gynnwys eu perfformiadau gyda Hogiau'r Wyddfa, Max Boyce a llu o artistiaid amlwg eraill yn ogystal 'u teithiau gyda Ryan a Ronnie.

Bydd y gyfrol hefyd yn datgelur gwir am berthynas y ddau, yn cynnwys y cyfnodau anodd a dadrithiad, problemau yfed a salwch meddwl Tony a salwch Aloma mae wedi dioddef o ME ers ugain mlynedd.

Maer ymateb pan ma pobol yn dallt nad ydi Aloma a fi n ŵr a gwraig, neu mewn perthynas o unrhyw fath, yn union fel petaen nhw newydd fod yn dyst i ysgariad, meddai Tony.

Ychwanegodd, Do, mi fuon nin ffraeo yn ddigon cyson, ac mi fu gwahanu, ond dechreuodd rwbath sbesial iawn y diwrnod y cwrddais ag Aloma, rwbath sbesial sydd wedi dod r atgofion gorau posib i nin dau.

Mae'r llyfr hefyd yn sn am eu gwesty yn Blackpool au bywyd yno erbyn hyn, gydag ymwelwyr enwog fel Ken Livingstone a Margaret Beckett, a sr y byd pop fel Gruff Rhys a Dafydd Iwan yn perfformio ac yn ymweld yn gyson.

Yn l Aloma, Mi roedd Tony a finnau yn teimlo fod hin adeg iawn ir hunangofiant, mae yn fodd o egluror berthynas a sut fath o greaduriaid ydan ni.

Mae'n stori emosiynol a geirwir, does yna ddim pwynt i hunangofiant os nad ydych chi am fod yn onest.

* Bydd Cofion Gorau yn cael ei lansio mewn noson arbennig nos Lun, 9 Rhagfyr yng Ngwestyr Gresham, Blackpool.

* Yn ogystal r lansiad bydd Tony ac Aloma yn dychwelyd i Ogledd Cymru i arwyddo llyfrau ar y dyddiadau canlynol:

DYDD LLUN, RHAGFYR 12, 4pm, Awen Menai, Porthaethwy
DYDD MAWRTH, RHAGFYR 13, 7pm, Palas Print, Caernarfon
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 35. ...
Elinor Bennett Wigley
£9.95
 
Prynwch
Caneuon Ryan
Ryan Davies
£6.95
 
Prynwch
Carolau Gilmor
Gilmor Griffiths
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch