Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Tair Rheol Anhrefn - Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2011
Daniel Davies
ISBN: 9781847714039 (184771403X)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2019
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 195x128 mm, 272 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Rheol 1: Allwch chi ddim ennill y gêm. Rheol 2: Yr unig ganlyniad posib fydd colli'r gêm. Rheol 3: Allwch chi byth ddianc rhag y gêm. Ydych chi'n ddigon dewr i chwarae? Nofel arobryn Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a'r Fro, 2011.

Rule 1: You cannot win the game. Rule 2: The only possible result is to lose the game. Rule 3: You will never be able to escape from the game. Are you brave enough to play? This novel was awarded the Daniel Owen Memorial Prize at the 2011 National Eisteddfod.
Nofel draddodiadol glasurol yw hon, ond mewn gwisg gwbl gyfoes. Yn l cyfaddefiad yr awdur ei hun, ei hoff storau antur yw clasuron fel nofel John Buchan, The Thirty-nine Steps, a ffilmiau fel clasur Hitchcock, North by Northwest. Yr hyn syn gwneud Tair Rheol Anhrefn yn wahanol ywr ffaith mai ei chraidd yw masnacheiddiwch a phrynoliaeth. Mae hin ymwneud yn uniongyrchol r farchnad defnyddwyr syn rheoli pob agwedd on bywyd.

Yn syml, mae dau wyddonydd wedi darganfod dyfais a allai weddnewid y byd teledu, sef crisial hylifol syn creu lluniau cliriach na hyd yn oed y rhai a geir ar sgriniau plasma. Daw hyn i glustiau cwmnau a allent gael eu heffeithion andwyol. Y bwriad felly yw canfod y fformiwla. Y neges yn syml yw: rheolwch ein harferion neun dull o wylio ac fe reolwch y byd. Yma, nid y byd mawr y tu allan yn unig gaiff ei fygwth gan gyfalafiaeth. Maen bygwth hefyd y Brifysgol lle maer ddau wyddonydd yn gweithio.

Strwythur y plot yw taith ar hyd llwybr arfordirol sir Benfro gan un or partneriaid i chwilio am y fformiwla a guddiwyd gan y llall. Mae yna gliwiau cyfrwys iw dilyn. Cyflwynir ni i gymeriadau rhyfedd iawn. A dawn glir yn fuan iawn nad yw'r un ohonynt, mewn gwirionedd, yr hyn a ymddangosant. Cawn elfennau or CIA, MI6 a hyd yn oed Mossad, sef asiantaeth gudd Israel yn eu plith.

Yn ffrm ir cyfan maer daith. Honno syn cynnal ac yn gyrrur stori yn ei blaen. Ac mae ir stori fwy o droeon a throellau nag sydd ir llwybr arfordirol ei hun. Mae hin symud mor gyflym fel bod prin amser i dynnu anadl.

Eto i gyd, er gwaethaf holl gymhlethdod y plot maer rysit yn un gwbl syml: stori dda, cymeriadau cig a gwaed, dyfeisgarwch ac, yn bwysicach na dim, pinsied helaeth o hiwmor. Dengys yr awdur wybodaeth helaeth o faterion y tu allan i anghenion y plot ond ni wna unwaith syrthio ir fagl o fod yn orglyfar.

Dihangdod ywr gair addas, maen debyg. Ffuglen, yng ngwir ystyr y gair. Dymar nofel ddelfrydol ar gyfer ffoi or byd go iawn. Ond tybed? Onid nofel am y byd go iawn ydi hi? Ynddi mae llywodraethaun llawforynion ir cwmnau masnachol anferth. A phan gofiwch mai Rupert Murdoch ywr person mwyaf pwerus yn y byd, a ywr syniad yn un mor anodd hynny iw dderbyn?

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Dymestl, Y
William Shakespeare
£5.75
 
Prynwch
Cymer y Seren
Cefin Roberts
£8.95
 
Prynwch
Pan Oeddwn Fachgen
Mihangel Morgan
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch