Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Stori Sydyn: Cymry yn y Gêmau Olympaidd
John Meurig Edwards
ISBN: 9781847714107 (1847714102)Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 2012
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 197x130 mm, 96 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £1.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Teitl yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Mae'n olrhain hanes y Cymry a fu'n llwyddiannus yn y Gêmau Olympaidd dros y blynyddoedd - yr 20 medal aur, 11 arian ac 18 efydd, hyd yn hyn ...

A title in the short and fast-paced series Quick Reads. For such a small country, Wales has produced some outstanding Olympic athletes in the past and this book introduces us to several that have been successful in their events. The book gives an account of some of our Olympic heroes, such as Lynn Davies and Colin Jackson.
Dyma gyfrol arall yn y gyfres hynod boblogaidd Stori Sydyn gan y Lolfa. Mae nifer o’r llyfrau yn y gyfres hon yn trin a thrafod enwogion ym myd chwaraeon gyda’r bwriad o ddenu darllenwyr a fyddai, efallai, yn ei chael hi’n anodd canfod rhywbeth at eu dant ymysg cynnyrch y byd cyhoeddi Cymraeg.

Fel un sy’n ystyried agor pecyn o fisgedi siocled yn dipyn o ymrafael, roedd darllen am gampau athletwyr megis Colin Jackson a enillodd 25 medal ym mhrif gampwriaethau ei faes yn ystod ei yrfa (er mai un fedal Olympaidd sy’n eu mysg – y fedal arian a enillodd yn Seoul yn 1998), yn agoriad llygad. Felly hefyd gampau enwogion megis Lynn Davies, Tom Lucy, Geraint Thomas a David Davies. Mae’r bennod sy’n olrhain gyrfa ddisglair Tanni Grey-Thompson yn sicr o godi cywilydd ar y rhai diog yn ein mysg – mae hi wedi ennill 16 o fedalau Olympaidd, gydag 11 o’r rheini’n fedalau aur!

Nid yr enwau ‘mawrion’ yn unig sy’n cael eu crybwyll yn y gyfrol hon: ynddi ceir nifer o enwau cwbl ddieithr i mi – pobl megis Paulo Radmilovic, a adnabyddir fel ‘Siarc y Taf’, ac a enillodd nifer o fedalau am nofio ac am chwarae polo dŵr ym mlynyddoedd cynnar yr ugeinfed ganrif.

Ceir pennod fer ar ddechrau’r llyfr yn adrodd peth o hanes y gêmau Olympaidd modern. Mae pob math o gampau megis marchogaeth a bocsio yn cael eu dathlu yn y gyfrol fechan a difyr hon, ac mae’n syndod faint o Gymry sydd wedi gwneud eu marc yn y gêmau Olympaidd.

Mae’r iaith yn syml ac yn rhwydd i’w darllen. Dyma lyfr sydd wedi dysgu llawer i mi. Byddaf yn rhoi tipyn mwy o sylw i’r digwyddiadau yn Llundain ym mis Awst yn sgil ei ddarllen.

Janice Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Gwybodaeth Bellach:
Darllenwch gylchgrawn dwyieithog Stori Sydyn/Quick Reads:
http://www.cllc.org.uk/3140.file.dld
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Gwr y Gwyrthiau (DVD104)
 
£5.99
 
Prynwch
Sgôr (Nofel T)
Bethan Gwanas
£3.95
 
Prynwch
Cyfres y Teulu Boncyrs: ...
Caryl Lewis
£2.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch