Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Copa: Gŵyl!
Peter Davies
ISBN: 9781847714367 (1847714366)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2012
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 4 Fformat: Clawr Meddal, 184x120 mm, 88 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £2.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Drama ar gyfer disgyblion oedran uwchradd, sy'n addas ar gyfer ysgolion a chwmnïau drama. Mae'n dilyn hynt 4 o fechgyn yn gwersylla yng Ngŵyl Glastonbury. A wnaiff eu cyfeillgarwch oroesi'r penwythnos? Mae'r awdur, Peter Davies, yn athro Drama yn Ysgol Morgan Llwyd.

A play for secondary school pupils, suitable for schools and drama companies. It follows the adventues of 4 boys as they go camping at the Glastonbury Festival. Will their friendship survive the weekend? The author, Peter Davies, is a drama teacher at Ysgol Morgan Llwyd.
Gorffen TGAU a’i hel hi am Glastonbury – dyna braf! ‘Daliwch yn sownd, mae’r lads yn dod!’ Ond ymysg y criw ffrindiau yma, mae mwy dan yr wyneb, ac a fydd y chwarae'n troi’n chwerw?

Wedi ei sgwennu yn hynod naturiol, mae hon yn gyfrol arbennig o addas i bobl ifanc yn eu harddegau ac yn sicr mae pawb yn gallu uniaethu â'r deinamics cyfnewidiol sydd rhwng aelodau criwiau fel hyn, a’r rheini yn aml yn ffrwydro pan mae pawb ar drothwy trobwynt anferth yn eu bywydau.

Mae newid byd yn beth mawr. Ac yma cawn griw o fechgyn yn gorffen eu harholiadau ac yn llawn gobeithion ac ofnau am y dyfodol, ond wrth ddal y trên o’r Rhyl, yn ddiarwybod iddyn nhw, mae eu bywydau ar fin newid am byth.

Mae Rob yn creu rhwyg rhwng pawb ac yn mynnu codi twrw; mae Gareth, ar y llaw arall, yn ei fyd diniwed ei hun â’i ben yn y cymylau; a Sioned, ei gariad, yn gymeriad ymylol ond peryglus dros ben. Cellwair, cyfrinachau a chelwydd – mae’r rhain oll yn pwyso ar nerfau gwahanol gymeriadau’r ddrama.

A phan mae pethau’n mynd o chwith, ai'r cymeriad mwyaf diniwed sydd yn gwneud y difrod mwyaf?

Llinos Griffin

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Gadael yr Ugeinfed Ganrif
Gareth Potter
£8.99
 
Prynwch
Sgint
Bethan Marlow
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Prynwch
Plant
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Prynwch