Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Copa: Gwastraff
Catrin Jones Hughes
ISBN: 9781847714374 (1847714374)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2012
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 4 Fformat: Clawr Meddal, 183x120 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £2.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori am griw o 4 rhwng 15 a 17 oed sy'n ymgynnull mewn gardd goffa sydd â chofeb i filwyr o'r ddau ryfel byd. Mae dirgelwch ynglyn â hen ddyn sy'n ymweld â'r lle. Drama gyfoes, galed ond hawdd i'w llwyfannu.

A play about a gang of four 15 to 17 year-olds, who gather in a war memorial garden. Mystery surrounds an old man who visits the place. A gritty, contemporary drama, which is easy to stage.
Drama galed yn llawn dirgelwch – dyma a gawn yma. Criw o blant yn eu harddegau yn yfed dan oed ar gofeb milwyr o’r ddau ryfel byd yw’r cymeriadau sydd, yn eironig iawn, yn tybio:`Ti’m angen bręns i fynd yn sowldiwr.’

Yn glyfar iawn, yn y cefndir mae neges gryfaf y ddrama hon. Wrth i ni glywed siarad gwag, naїf y bobl ifanc yma, sydd ar adegau'n rhai ystrydebol, a'u gweld yn eistedd ar y gofeb, codir sawl cwestiwn am y byd sydd ohoni heddiw. Mae cwestiynau dyrys yn codi ym meddwl y darllenydd am beth yw gwerth bywyd pobl ifanc – yn sicr, dydy o ddim yn werth ei golli mewn rhyfel, ond nid oes gwerth chwaith mewn eistedd yn ymboeni am ddiota diangen. Yr eironi mwyaf yw bod y rhesi o enwau ar y gofgolofn yn filwyr oedd wedi brwydro a marw dros y cymeriadau hyn.

Mae Dyn yn gymeriad dirgel drwy'r ddrama, ac mae ei bresenoldeb cryf yn llechu drwy’r gwaith cyfan. Er i ni feddwl ei fod yntau yn cynrychioli’r rhyfela sydd yn atseinio yn y cefndir, gwelwn fod ‘gwastraff’ yma ar sawl lefel.

Llinos Griffin

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae Catrin Hughes Jones yn athrawes Ddrama yn Ysgol Uwchradd Bodedern a chanddi brofiad helaeth o gynhyrchu a llwyfannu dramâu.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
I Dir Neb
Eirug Wyn
£5.95
 
Prynwch
Clawdd Cam
Myrddin ap Dafydd
£7.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch