Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres y Dderwen: Dim
Dafydd Chilton
ISBN: 9781847714381 (1847714382)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2016
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 4/5 Fformat: Clawr Meddal Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel yng nghyfres y Dderwen. Stori am ymdrech dyn i oroesi mewn byd o rymoedd sy'n llawer fwy pwerus nag ef ei hun, yn benodol felly rymoedd Dyn a Natur. Sut mae dyn i ddelio â'r grymoedd hyn? Drwy wrthryfela neu drwy gydymffurfio? Adargraffiad. Cyhoeddwyd yn gyntaf yn 2012.

A novel for young adults in the Cyfres y Dderwen series. The book tells the story of one person's efforts to overcome the forces of Man and Nature. How does a man overcome these forces? Does he submit or resist? Reprint. First Published in 2012.
Byd dynol iawn a gawn yn y nofel Dim gan Dafydd Chilton. Trwy lygaid dau frawd gwelwn Gymru yn ystod ail hanner yr ugeinfed ganrif, ac yn bwysicach fyth, perthynas Cymru â Phrydain a’r byd mawr.

Magwyd y brodyr ar fferm yn ardal y Bala, ond nid mynyddoedd y Berwyn yn unig a lechai yn y cefndir; mae ffatri bomiau a phresenoldeb milwrol yn stelcian yno. Wrth i Owain a Gwyn dyfu’n hŷn, mae penderfyniadau mawr ganddynt i’w gwneud ac mae llwybr bywyd y ddau yn dra gwahanol. Beth fydd tynged y brodyr? A pha ddiben sydd i’r bywydau a ddewisant?

Mae’r nofel hon yn datgelu llawer mwy na'r hyn a ddisgwyliwch wrth ddechrau ei darllen. Mae iddi naws ddwys ac epig, ac mae'r gwrthgyferbyniad rhwng y ddau frawd yn sbarduno’r darllenydd i feddwl am y byd sydd ohoni, am Gymreictod ac am y ffin honno rhwng gwladgarwch a therfysg byd-eang. Yn yr un modd, mae’n cyferbynnu bywyd tawel cefn gwlad Cymru –‘Den ni’n dallt y mynyddoedd a ma’ nhw’n dallt ni’ – â byd gwaedlyd a threisgar, ac erbyn diwedd y nofel nid yw'r byd hwn yn ddieithr o gwbl.

Mae arddull y nofel yn eithaf trwm ond llwydda hyn i gyfleu’r neges mewn modd gafaelgar, ac mae honno'n neges rymus. Mae’r cymeriadau yn rhai o gig a gwaed, yn llawn rhwystredigaethau ac yn cael eu hysgogi i weithredu ac ymddwyn o fewn eu sefyllfa gymdeithasol.

Mae’r cyfrinachau sydd rhwng y ddau frawd yn dyfnhau’r berthynas ac mae'r trobwyntiau yn denu’r darllenwyr at y diwedd un.

Llinos Griffin

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Mae Gwyn ac Owain yn dilyn llwybrau gwahanol yn hynny o beth: Owain yn cydymffurfio â threfn Dyn a thrwy hynny’n dod i fyny yn erbyn grym Natur: Gwyn yn gwrthryfela yn erbyn trefn Dyn ac yn dysgu cydymffurfio â threfn Natur. Mae Owain yn cael ei ddinistrio am gydymffurfio â threfn sydd yn ei hanfod yn ddinistriol. Mae Gwyn yn dysgu ei le. Rydym ni i gyd yn Ddim sut bynnag y byddwn ni’n byw, ond mae mwy nac un math o Ddim.

Mae’r stori’n seiliedig ar ddigwyddiadau gwir y cyfnod rhwng yr 1960au a’r 1990au, gan gynnwys sefyllfa Gogledd Iwerddon a gwasanaethau cudd Prydain y cyfnod hwnnw.

Gobeithiai’r nofel godi cwestiynau ym meddyliau pobl ifanc am yr adeg hanesyddol yna, a sut beth oedd hi i fod yn Gymro’r adeg hynny.

*************************************

Datgan y Gwir Mewn Nofel Newydd

Datgan y gwir: dyna brif bwrpas nofel newydd Dafydd Chilton, Dim, sy’n dilyn hanes bywyd dau frawd o Gymru rhwng yr 1960au a’r 1990au. A chydag holl brif ddigwyddiadau’r stori yn rhai go iawn, mae’r awdur yn datgan y bydd cynnwys ei nofel yn ddigon i “godi gwrychyn ambell un”.

Dyma’r drydedd nofel i’w chyhoeddi'r haf hwn yng Nghyfres y Dderwen – cyfres o lyfrau i’r arddegau sydd hefyd yn addas i oedolion – gan wasg y Lolfa. Bydd cynnwys y gyfrol yn apelio at ddarllenwyr ifanc a hŷn, yn ôl yr awdur, gan fod y gyfrol yn sefyll yn driw i hanes, ac yn datgan digwyddiadau fel ag yr oeddent ar y pryd.

“Mae cyfnod y nofel yn un bwysig,” meddai Dafydd Chilton sy’n byw yn Llangernyw, “ond i bob pwrpas ymarferol, mae’n cael ei anwybyddu yn ein hysgolion. Mae nifer o faterion a phethau sy'n cael eu dweud a'u gwneud yn y stori'n debyg o godi gwrychyn ambell un, ond mae pob un o'r materion rheiny naill ai’n ddigwyddiadau gwir neu'n ddyfyniadau go iawn. Mae byd dyn yn un didrugaredd, ac mae angen amlygu hynny o bryd i'w gilydd.”

Hanes bywyd dau frawd a’r rhwystrau sy’n eu hwynebu fel Cymry a cheir yn Dim. Tra bod y naill frawd yn gadael cartref i ymaelodi â’r fyddin, mae’r llall yn aros i helpu’i ewythr ar y fferm lle magwyd y ddau, yng Nghwm Llawenog. “Mae cymeriadau’r Cwm sydd yn y stori, a’u hymddygiad, hefyd yn seiliedig ar bobl frodorol yr ardal, eu hiaith a’u ffordd o weld y byd,” eglura’r awdur.

“Yn ddigon rhyfedd, mae nifer o'r materion a drafodir yn y nofel wedi bod yn y newyddion yn ddiweddar,” ychwanega’r awdur. “Materion llosg fel y fyddin yn recriwtio Cymry, trais a bwlio mewn ysgolion bonedd, helyntion gogledd Iwerddon a'r SAS, Rhyfel y Falklands, damwain hofrennydd Kintyre, twristiaeth yng nghefn gwlad Cymru a llosgi tai haf.”

Meddai Meinir Wyn Edwards, golygydd Cyfres y Dderwen, “Dyma nofel gyffrous a fydd yn apelio at fechgyn a merched. Mae’n dangos gwrthdaro ar sawl lefel, ac mae digwyddiadau hanesyddol yng Nghymru a’r byd yn ystod ail hanner yr ugeinfed ganrif yn ei gwneud hi’n nofel bwerus y bydd llawer o drafod arni.”
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Te yn y Grug (SCD2471)
Kate Roberts
£5.99
 
Prynwch
Martha, Jac a Sianco (CD) ...
Caryl Lewis
£13.26
 
Prynwch
I Ble'r Aeth Haul y Bore?
Eirug Wyn
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch