Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Kate Roberts a'r Ystlum - A Dirgelion Eraill
Mihangel Morgan
ISBN: 9781847714411 (1847714412)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2012
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 176 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Sut fyddai Caradog Prichard yn ymdopi â cholli ei gof ar ôl ymddeol? Beth ddigwyddodd i Evan Roberts ar ôl i fwrlwm y Diwygiad ddod i ben? Beth allai fod wedi ysbrydoli Kate Roberts i feddwl am yr iaith Gymraeg fel ystlum mewn cerdd i'r Faner? Dyma rai o'r cwestiynau y mae dychymyg gogleisiol Mihangel Morgan yn ceisio'u hateb yn y casgliad hwn o straeon dyfeisgar.

How would Caradog Prichard cope with his memory loss after retiring? What happened to Evan Roberts after the Revival? What could have inspired Kate Roberts to compare the Welsh language to a bat, in a poem in Y Faner? These are some of the questions Mihangel Morgan tries to answer in this imaginative collection of stories.
Heb amheuaeth, Mihangel Morgan yw'r blaenaf o'r awduron rhyddiaith sydd yn ysgrifennu yn y Gymraeg heddiw. Dywedaf hyn er nad yw wedi ennill Gwobr Llyfr y Flwyddyn erioed (sy'n dweud rhywbeth am ddiffygion a chyfyngderau cystadlaethau o'r fath).

Kate Roberts, wrth gwrs, sydd wedi rhoi ei henw i'r gyfrol hon (ai'r cofiant gyhoeddwyd gan Wasg y Lolfa sy'n gyfrifol am hynny tybed? Fe gafodd y llyfr hwnnw lawer iawn o sylw haeddiannol yn ddiweddar, gan fwrw ei gysgod dros y flwyddyn. Ond rhaid dweud bod peth o'r diolch i beiriant cyhoeddusrwydd y wasg o Dal-y-Bont, sydd yn anghenfil eithriadol o effeithiol).

Y stori fer, wrth gwrs, oedd cryfder mawr Kate Roberts, a dyna gawn yma gan Mihangel Morgan, er ei fod ef yn dewis eu galw'n ddirgelion. Hyn, efallai, am fod rhai yn ymdebygu i hanesion yn hytrach na storau byrion. Mae nifer ohonynt yn ymwneud llenorion neu gymeriadau o fyd lln fel Kate Roberts, Caradog Pritchard, Winnie Parry, Iago Prytherch neu Heathcliff, y cymeriad tywyll o'r nofel Wuthering Heights. Mae'r awgrym mai hogyn o Gymro oedd hwnnw a ddarganfuwyd yn cardota ar strydoedd Lerpwl yn un gwerth ei ystyried.

Bu gan Mihangel Morgan ddiddordeb erioed ym mhobl yr ymylon, y rhai nad ydynt yn ffitio'n gyfforddus i batrwm arferol bywyd bob dydd, y rhai hynny sydd ychydig yn wahanol i bawb arall. Dawn arall a berthyn iddo, ac un a amlygir yn y gyfrol hon fel mewn cyfrolau blaenorol, yw'r gallu i bortreadu henaint. Fe wna hynny'n effeithiol iawn yn y straeon am Caradog Pritchard, Kate Roberts ac Iago Prytherch.

Cryfder arall o'i eiddo yw ei ddefnydd o dafodiaith. Dyna sy'n achub 'Y Gwir yn Erbyn y Byd'. Ond gyda'r stori hon cefais hi'n anodd derbyn y byddai disgynyddion J. T. Job mor ddi-glem am yr Eisteddfod Genedlaethol a'i harferion. Er hynny rwyn barod i dderbyn ei bod hi'n hawdd iawn colli gafael ar iaith a thraddodiadau rhwng y naill genhedlaeth a'r llall. Diolch, gyda llaw, i'r awdur am y 'nodiadau ar y dirgelion' yng nghefn y llyfr gan eu bod yn bwrw goleuni gwerthfawr ar ambell stori.

Mae gan Mihangel Morgan ei ffordd wahanol ac unigryw ei hun o edrych ar bethau. Mae ei fydolwg a'i weledigaeth wedi dyfnhau ein profiad ninnau o fywyd dros y blynyddoedd. Cwta flwyddyn ar l ymddangosiad Pantglas dyma gyfoethogi ein llenyddiaeth unwaith eto gyda'r 'dirgelion' hyn.

Dafydd Morgan Lewis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Mae Mihangel yn bachu rhai o brif ffigyrau lln a hanes Cymru a rhai ffigyrau ffuglennol au gosod mewn sefyllfaoedd annisgwyl neu dyngedfennol. Cawn ein gorfodi iw gweld fel bodau meidrol, yn eu holl gryfder neu wendid, a dangosair awdur na all hyd yn oed arwyr neu arwresau mwyaf uchel eu parch y Cymry ddianc rhag salwch nau meidroldeb eu hunain.

Cyfrol syn aros yn y cof yn hir wedi i chi orffen y stori olaf.
Diweddarwyd ar 22 Mawrth 2012
Sut y byddai Caradog Prichard yn ymdopi gyda cholli ei gof ar l ymddeol? Beth ddigwyddodd i Evan Roberts ar l i fwrlwm y Diwygiad ddod i ben? Beth oedd y foment allai fod wedi ysbrydoli Kate Roberts i feddwl am yr iaith Gymraeg fel ystlum mewn cerdd ir Faner? A sut un oedd hardd wreangyn Dafydd ap Gwilym, a beth oedd ei wir farn am ei feistr?

Dyma rai or cwestiynau y mae dychymyg unigryw Mihangel Morgan yn ceisio eu hateb yn ei gasgliad o straeon newydd. Yn Kate Roberts ar Ystlum maen bachu rhai o brif ffigyrau lln a hanes Cymru ac ambell gymeriad arall au gosod mewn sefyllfaoedd annisgwyl, lle cawn eu gweld fel bodau meidrol yn eu holl gryfder neu wendid. Fe fydd y straeon yn eich goglais, eich synnu, eich anesmwytho ac yn cyffwrdd ch calon.

Mae Mihangel Morgan yn ymateb yn greadigol i gynnyrch celfyddydol y gorffennol, meddai Dr Jerry Hunter am Kate Roberts ar Ystlum.

Mae yma ddwyster a digrifwch, tynerwch a thristwch, myfyrdod a menter a phob stori unigol yn gorfodir darllenydd i weld y cyfarwydd mewn ffordd gwbl wahanol. Ni allaf ddisgrifior gyfrol gyfoethog hon ond fel cydymaith ffuglennol i lenyddiaeth Cymru.

Cydnabyddir Mihangel Morgan fel un o awduron gorau a mwyaf cynhyrchiol y Gymru gyfoes, ac mae disgwyl mawr bob amser am waith newydd ganddo. Dyma ei seithfed cyfrol o straeon.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Canhwyll Marchogyon - ...
 
£4.99
 
Prynwch
Min y Môr
Mared Lewis
£8.95
 
Prynwch
Pan Oeddwn Fachgen
Mihangel Morgan
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch