Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Mab y Cychwr
Haf Llewelyn
ISBN: 9781847714435 (1847714439)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2012
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o Stoc Ein Pris: £7.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Mehefin 2012
Nofel hanesyddol. Dolgellau, 1603. Wedi blynyddoedd cythryblus mae Rhys ap Gruffydd wedi llwyddo i greu bywyd newydd tawel iddo'i hun fel cowmon y Nannau, ac mae yntau ac Wrsla, y weddw ifanc, yn deall ei gilydd. Ond mae'r drwgdeimlad rhwng teuluoedd bonheddig y Nannau a'r Llwyn eisioes wedi hawlio un bywyd diniwed. Daw'r hen fardd Siôn Phylip â newyddion o'r glannau.

Historical novel set in Meirionydd in 1604. A novel bursting with romance, jealousy and intrigue by the author of Y Graig.
Cedwais y nofel hon i'w darllen yn olaf o'r ddwy a gefais i'w hadolygu. Roedd hi wedi pasio prawf y frawddeg gyntaf a'm perswadio y mwynhawn hi, a rhaid i mi gyfaddef i mi wneud.

Nofel dafodieithol yw hon gan awdures o'r gogledd. Ac fel y gŵyr pawb, mae gan ogleddwyr fantais annheg yn yr ystyr fod Cymraeg tafodieithol y gogledd yn un o seiliau'r iaith lenyddol. Golyga hyn yn ei dro nad yw hi mor ddiarth i'r hwntw mwyaf anllythrennog ag y gall stori yng Nghymraeg y de fod i rywun darllengar o'r gogledd, ac felly fod tinc mwy llenyddol, llai bratieithog, i iaith y nofel. Yn wir, mae iaith ac ieithwedd y nofel hon yn codi calon hen sgriw fel fi, nad yw'n orffurfiol nac yn berffaith ei chywirdeb.

Cefais ddau beth i'w canmol yn Mab y Cychwr. Roedd hon wedi gafael o'r cychwyn cyntaf a hynny mewn iaith gywir a lliwgar, iaith a bowns canrifoedd o ddefnydd iddi. Ei gwendid mwyaf yw fod cymaint yn digwydd ynddi fel ei bod yn darllen fel sgema ac nid fel gwaith gorffenedig. Yn wir, fe allasai Haf fod wedi ymestyn a dweud mwy. Mae anghytundeb teuluoedd Nannau a'r Llwyn yn fater o record gyhoeddus ac fe fyddain braf gweld mwy o'r hanes hwnnw yn y nofel; yn yr un ffordd mae yma dyndra rhwng gweddillion bywyd pabyddol canoloesol Cymru a'r oes newydd, tyndra sy'n goferu drosodd i fywyd Meirionnydd, ond nid ymestynnir digon ar hynny. Mae hi'n nofel a gynlluniwyd yn ddigon gofalus, ac mae ganddi ddechrau, canol a diwedd amlwg, cymeriadau crwn er, efallai, y gallesid fod wedi cryfhau arnynt nid oes neb yn hollol wyn nac yn hollol ddu. Ond mae'r 'pam' yn eisiau ar dro, er enghraifft, pam roedd perthynas Mallt a Rhys a'r meudwy mor gymhleth. Oherwydd hyn mae hon ar brydiau'n darllen fel ail neu drydedd gyfrol mewn trioled o nofelau, ond nofel i sefyll ar ei phen ei hun yw hi, mae'n debyg. Yn wir, ped enillai hon Wobr Goffa Daniel Owen neu Lyfr y Flwyddyn, ni fyddwn i'n synnu gormod nac yn cwyno llawer. Gwelais waeth yn ennill.

Mae gennyf un feirniadaeth ar gynllun y nofel. Mae'r clawr yn ein hatgoffa o fwriad o hen fap a hynny'n ddigon celfydd. Ond paham na ddefnyddiwyd map Humphrey Llwyd o Gymru a fyddai, o ran dyddiad, yn ddigon agos i amser y nofel? Neu pam na ddefnyddiwyd siartau mr Lewis Morris? Yn groes i gred amryw, maer siartiau morwrol cynnar yn cynnwys cryn dipyn o wlad yr arfordir yn ogystal.

Mae Mab y Cychwr yn haeddu ei lle ymysg eich cyfrolau gwyliau haf, felly.

Lona Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Awdures o Ardudwy yn camun l mewn amser

Mae nofel hanesyddol newydd syn cael ei chyhoeddi gan wasg Y Lolfa yn tywys darllenwyr ar daith yn l mewn amser i Feirionnydd yr ail ganrif ar bymtheg ac i gyfnod o ramant, dirgelwch a drygioni di-ri.

Gan ychwanegu ffrwyth dychymyg at leoliadau, digwyddiadau a chymeriadau hanesyddol mae Mab y Cychwr gan Haf Llewelyn yn llwyddo i roi cnawd ar esgyrn sychion hanes a darparu gwledd i ddarllenwyr o bob math sydd wrth eu boddaun ymgolli mewn stori ddifyr.

Dywed Haf, a gafodd ei geni ai magu yng Nghwm Nantcol, Ardudwy, ond sydd bellach yn byw yn Llanuwchllyn ger y Bala, Dwi wrth fy modd gyda phob math o arwyddion or oes a fu, boed rheiny yn gromlechi ar ochr llethr neu hen dai bonedd. Roedd y syniad am y nofel yn fy mhen i ers sbel, roeddwn i eisiau ysgrifennu am y clerwyr ar beirdd, ac yn benodol am Sin Phylip, a foddodd ar ei ffordd yn l dros y mr o Bwllheli i Landanwg ar l bod ar daith glera. Wrth ymchwilio i hanes Sin Phylip y dois i ar draws y cymeriad yma or Nannau, sef Huw Nannau Hen. Unwaith y dechreuais i ddarllen am weithgareddau lliwgar hwnnw, ac ymweld r plasty yn Llanfachreth ger Dolgellau, roeddwn i wedi fy rhwydo.

Dywed Haf, Mae hin nofel sydd wedi cymryd digwyddiad hanesyddol ac wedi adeiladu stori ddychmygol o gwmpas y digwyddiad hwnnw. Hanes y frwydr oedd yn digwydd yn y cyfnod i gael gwella eich statws yn y byd, ar pwyslais mawr oedd yn cael ei roi ar dras a phŵer o fewn y gymdeithas; ac wrth gwrs, fel ym mhob oes, mae yna rywun yn siŵr o gael ei sathru wrth ir pwerus ddangos eu dannedd.

Nid dymar nofel gyntaf i Haf ei chyhoeddi. Yn 2010 fe gyhoeddodd Y Graig (Y Lolfa), sydd hefyd wedii lleoli yng nghalon Sir Feirionnydd ac syn adrodd hanes fferm nodweddiadol Gymreig syn wynebu argyfwng dilyniant wrth ir genhedlaeth iau dorri eu cwys eu hunain. Mae natur cymeriad pobl yn gryf yn y ddwy nofel, ond yn wahanol i Y Graig mae Mab y Cychwr yn teithio nl mewn amser, ac mae yma gyferbynnu gwleddoedd a chyfoeth y bonedd hofelau a thlodir bobl gyffredin.

Mae bywydau byrlymus y cymeriadau lliwgar yn creu arddull ysgafn syn symud yn sydyn, ond mae harddwch naturiol Meirionnydd yn arafur rhediad o bryd iw gilydd wrth ir awdures ddisgrifior lleoliadau hynod.

Ychwanega Haf, Mae rhywbeth braf mewn peidio gorfod meddwl gormod dim ond ymgolli yn y cyfnod, lleoliad a phobl. Efallai y bydd y nofel yn sbarduno ambell i un i ymchwilio mwy i hanes eu hardal hwy, neu ymweld rhai or lleoliadau yma hyd yn oed.

Dywed yr awdures adnabyddus Bethan Gwanas, Maer cyfnod, y lleoliadau ar cymeriadau mor hyfryd o fyw, don i ddim am iddi orffen campwaith!
Diweddarwyd ar 06 Gorffennaf 2012
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Byw Sy'n Cysgu, Y
Kate Roberts
£8.95
 
Prynwch
Croniclau Pentre Simon
Mihangel Morgan
£7.95
 
Prynwch
Atyniad - Enillydd Medal ...
Fflur Dafydd
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch