Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Mab y Mynydd
Gareth Wyn Jones, Elfyn Pritchard
ISBN: 9781847714442 (1847714447)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2012
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 215x140 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.95 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Hunangofiant un o sêr cynnar y gyfres deledu Fferm Ffactor, Gareth Wyn Jones. Dyma ffarmwr sy'n barod i ddweud ei farn, ac yn gymeriad adnabyddus yn y byd amaethyddol. Mae'n byw yn Llanfairfechan, yn faer ac yn ymwneud â sawl cymdeithas amaethyddol, yn arbennig rhai cwn a merlod mynydd.

Gareth Wyn Jones's autobiography. Well known locally in the Llanfairfechan area as a farmer and mayor of the town, he came to national prominence on the Fferm Factor television series on S4C and on the BBC's Snowdonia 1890 reality programme.
Rwyn hoff o Gareth Wyn Jones. Na, dydw i ddim erioed wedi torri gair r dyn, ond fe hoffwn in fawr gael treulio orig yn ei gwmni dros beint, os yw'n bosib. Er na wnaethon ni sgwrsio, teimlaf fy mod wedi dod iw adnabod yn dda wedi i mi ddarllen ei hunangofiant.

Mae Gareth Wyn Jones yn gymr. Mae e wedi byw bywyd llawn ac yn dal i wneud hynny. Mae en ddiflewyn-ar-dafod. Does ganddo ddim i'w ddweud wrth ffyliaid, ac mae en rebel. Ac rwyn hoffi rebeliaid syn herior drefn. Fel y dywedodd rhywun rywbryd: 'Dim ond pysgodyn marw syn mynd gydar llif'.

Mab y Mynydd yw un or hunangofiannau mwyaf difyr i mi ei ddarllen ers tro. Mae hi mor hawdd ei ddarllen yn un peth, ac maer diolch am hynny yn ddyledus i raddau ir rhith awdur, neur ysbryd, chwedl Gareth, sef Elfyn Pritchard. Rhennir y gyfrol yn dair pennod ar ddeg, yna rhennir y penodaun adrannau swmpus, y cyfan yn clymu ac yn ein gyrru, neun hytrach yn ein hudo, ymlaen yn ddidrafferth.

Dydir Mab y Mynydd hwn ddim or un byd thestun cerdd Eifion Wyn. Rwyn amaun fawr a dderbyniodd Eifion Wyn ei addysg rywiol yn llanc ifanc mewn carafn gan Mrs Robinson. Rwyn amau a fu Eifion Wyn yng nghanol ymladdfa chriw o grymffastiaid rygbi Seisnig. Rwyn amau a gafodd Eifion Wyn ei gyhuddo gan ei dad o fod phecyn o gondoms yn ei boced. Dyna pam mae Gareth Wyn gymaint mwy diddorol nag Eifion Wyn.

Maer gyfrol yn gyforiog o hanesion difyr a doniol. Ond cawn hefyd ein hatgoffa mai bywyd anodd yw bywyd y ffermwr mewn byd biwrocrataidd. Syniad gwych fu cael aelodau or teulu agos i gynnig eu barn eu hunain am Gareth. Cawn fewnwelediad hefyd i rai o ddirgelion y cyfryngau wedi i Gareth ddod yn enwog ar y sgrin fach.

Dyma ddarlun crwn, cyfan o ddyn teulu, ffermwr a chynghorydd o ardal y Carneddau. Dyma ddarlun o ddyn afieithus, byrlymus syn disgrifio bywyd gystal r un athronydd: A dyna fywyd, ynt? Y gwych ar gwachul, y llon ar lleddf. Hyd yn hyn dwi wedi cael mwy or gwych ar llon nag or gwachul ar lleddf, ac am hynny rydw in ddiolchgar.

Teimlaf finnaun ddiolchgar am gael cipolwg ar fywyd un mor amryddawn, mor ddynol, mor onest, mor ddifyr. I ddefnyddio dywediad or rhan yma or byd, dyma fachan syn siarad sens.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Camau bywyd ar y Carneddau

Mae cyfrol newydd syn cael ei chyhoeddi gan wasg Y Lolfa, Talybont yn adrodd hanesion dadlennol un o bersonoliaethau amlycaf y byd amaeth yng Nghymru a thu hwnt un syn ddigon parod i roi ei farn ddiflewyn-ar-dafod ar y sgrin ac, yn awr, ar bapur.

Hunangofiant yr amaethwr Gareth Wyn Jones, syn rhan o gwmni o ffermwyr syn ffermio ar y Carneddau, ywr gyfrol newydd Mab y Mynydd. Ond os mai stori neis am fywyd braf cefn gwlad yr ydych yn chwilio amdani, edrychwch eto. Stori bywyd go iawn sydd rhwng cloriau yr hunangofiant anghonfensiynol hwn; stori dyn sydd, yn ei 45 mlynedd ar y ddaear, wedi profi sefyllfaoedd na fyddair rhan fwyaf ohonom yn eu profi mewn can mlynedd a mwy.

Dywed Gareth, oedd yn un o sr cynnar y rhaglen Fferm Ffactor ar S4C, Maer llyfr yn llawn straeon difyr am fy mywyd, dim hunangofiant traddodiadol o mhlentyndod hyd at y diwrnod presennol. Dwi wedi canolbwyntio ar hanesion dwi'n meddwl y bydd pobl yn mwynhau eu darllen. Dwi'n licio ychydig o blood and guts yn bersonol ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y llyfr: straeon am gwffio, mynd ir cwrt, rhamant a thristwch colli ffrindiau agos.

Yn wreiddiol o Lanfairfechan, mae Gareth bellach yn treulio llawer oi amser yn y cyfryngau, ac mae wedi gweithio ar nifer o raglenni teledu, gan gynnwys BBC Young Farmer of the Year, Snowdonia 1890, Wales in Four Seasons a School of Hard Knocks.

Dywed Gareth, Dwin mwynhau gweithio ar raglenni teledu, ac yn cymryd balchder yn y ffaith bod pobl eisiau clywed fy marn i am faterion amaethyddol. Roedd hin ddifyr iawn cael Scott Quinnell a Will Greenwood yn dod draw i'r fferm fel rhan o raglen School of Hard Knocks.

Mi fase hi'n gwneud lles i bobl ifanc heddiw gael cyfnod o weithio ar fferm. Pan oeddwn in ifanc roedd plant y pentref i gyd yn helpu ar y fferm, ac roedd o'n gyfnod hapus a braf iawn. Mae o'n gyfle gwych i bobl ifanc gael bod allan yn yr awyr iach a mwynhau, a dod i ddeall sut yn union mae cefn gwlad Cymru yn effeithio ar fywyd pob dydd, o'r llefrith ar eich cereals i'r ham yn eich brechdan!

Cydawdur y llyfr yw Elfyn Pritchard, sydd hefyd yn gyfrifol am hunangofiannau Trebor Edwards, cymeriad adnabyddus arall o fyd amaeth Cymru, a Brian Davies, neu Yogi, a dorrodd ei wddf wrth chwarae rygbi i dm Y Bala.

Ymhell o gael [b]ywyd segur / A byw ym mirir dref, fel y bardd Eifion Wyn, maen well gan Gareth Jones hefyd garur ŵyn ar myllt / Neu lamu dros y marian / Ar l yr hyrddod gwyllt. Dyma feibion y mynydd, Y Cymry gorau gaed.
Diweddarwyd ar 11 Gorffennaf 2012
Rhoddodd Nerys Roberts o Llanddaniel Fab i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Llyfr hynod o ddiddorol. Rwyf wedi mwynhau gonestrwydd yr awdur yn ogystal 'i hiwmor gydol y llyfr. Roeddwn yn cael y teimlad wrth ei ddarllen fod Gareth Wyn Jones yn adrodd ei hanes wrthyf fi'n bersonol. "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Elystan - Atgofion Oes
Elystan Morgan
£12.95
 
Prynwch
Blasu
Manon Steffan Ros
£8.95
 
Prynwch
Cyfres y Dderwen: Bore Da
Gwennan Evans
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch