Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Cyffro!: Herio!
Meinir Wyn Edwards
ISBN: 9781847714534 (1847714536)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2012
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Darluniwyd gan Sioned GlynAddas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 240x153 mm, 48 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hanes y Gêmau Olympaidd, a llawer mwy, mewn cartwnau Manga lliwgar. Addas i blant 7-11 oed yn bennaf.

The history of the Olympic Games, and lots more, in colourful Manga cartoons. Suitable for children between 7 and 11 years of age.
Dyma lyfr sy’n cynnwys tri hanesyn, '12 Tasg Herciwles', 'Y Gemau Olympaidd' a 'Guto Nyth Brân'.

Mae’r stori gyntaf yn sôn am Herciwles a wnaeth ladd ei wraig a’i blant. Mae Herciwles yn cael cosb sef ei orfodi i ddal sawl anifail cas – er enghraifft llew, carw a baedd. Y Gemau Olympaidd yw testun yr ail hanes. Yma ceir llawer iawn o ffeithiau difyr, er enghraifft Lasha Bataraia o Georgia yn tynnu hofrennydd â’i glust, ci sy'n gallu neidio 1.72 m o uchder ac Ashrita Fruman yn llwyddo i dorri record byd ar gefn space-hopper. Mae’r trydydd hanesyn yn sôn am Guto Nyth Brân. Guto oedd y rhedwr cyflymaf yn y byd ac yma cawn hanes ei ddiwedd trist ar ôl ras bwysig iawn.

Hoffais y llyfr hwn am ei fod yn hynod liwgar ac mae’r lluniau cartŵn yn ddifyr. Braf oedd darllen llyfr a oedd yn cynnwys straeon go iawn.

Gwen Aeron Down

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Llyfr Campus i Ddathlu’r Gêmau Olympaidd!

Mae hanes y Gêmau Olympaidd, sydd ar fin dechrau yn Llundain, ymhlith nifer o straeon lliwgar sydd i’w canfod mewn llyfr cartŵn newydd, o’r enw Herio!

Dyma’r ail gyfrol yng Nghyfres Cyffro, yn dilyn Morio! a gyhoeddwyd i gyd-fynd â chanmlwyddiant suddo’r Titanic. Yn ogystal â hanes y Gêmau Olympaidd hyd heddiw, ceir llond lle o straeon penigamp eraill yn Herio! gan gynnwys chwedl 12 tasg Herciwles a ddechreuodd yr Olympau cyntaf fel teyrnged i'w dad, Zews; Y Gêmau Paralympaidd, Gêmau’r Gaeaf, hanes y logo, masgots, y fflam Olympaidd a hanes Guto Nythbrân.

Mae’r gyfres wedi’i hanelu at blant rhwng 7 ac 11 oed, ac yn ffordd ddifyr o ddysgu hanes ac i ennyn darllen er pleser. Mae cartwnydd y gyfres, Sioned Glyn, yn athrawes gelf, dylunio a graffeg yn Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon, a hi yw'r unig un i gyhoeddi cartwnau Cymraeg yn y dull Manga, dull sy’n deillio o Siapan yn wreiddiol.

Meinir Wyn Edwards yw awdur Herio!, ac mae’n awdures brofiadol. Hyd yma mae ganddi dros 20 o lyfrau i’w henw. Daw Meinir o Sir Benfro yn wreiddiol ond erbyn hyn mae hi a’r teulu wedi ymgartrefu yn Llandre, ger Bow Street ac mae’n gweithio fel Golygydd i wasg y Lolfa.

Meddai Meinir, “Mae’r prosiect Cyfres Cyffro yn her a hanner i’w sgwennu. Gan fod y llyfrau wedi’u seilio ar ddigwyddiadau go iawn, rhaid ymchwilio’n fanwl a sicrhau bod y ffeithiau hanesyddol yn gywir. Y dasg wedyn yw ceisio crynhoi’r holl wybodaeth a’i wneud yn ddiddorol ac yn weladwy i blant. Yn Herio! penderfynais gynnwys hen chwedl Roegaidd am Herciwles i ddod â chyffro a lliw a thipyn o waed! Mae hynny wedyn yn arwain at ddechrau’r Gêmau gwreiddiol yn Olympia, ac yna at ffeithiau difyr, gwallgo a gwirion am y gemau modern a ddechreuodd yn Athen yn 1896 gyda 241 o gystadleuwyr. Erbyn heddiw mae’r nifer wedi cynyddu i dros 10,000! I ddod â gogwydd Gymreig i’r gyfrol roedd stori Guto Nythbrân yn cynnig ei hun yn naturiol - Cymro a allai roi ras i Usain Bolt unrhyw ddiwrnod!”

Bydd 3 cyfrol arall yn y gyfres yn cael eu cyhoeddi yn yr hydref, yn rhoi hanes damweiniau tanddaearol Senghennydd yn 1914 a Chile yn 2010; cymharu digwyddiadau’r Ail Ryfel Byd o safbwynt bachgen yng nghanol y Blits yn Abertawe ac Anne Frank; ac yna rhoi stori Cantre’r Gwaelod.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Straeon Bywyd ...
Siân Lewis
£4.50
 
Prynwch
Posau Hwyl
Siân Lewis
£4.50
 
Prynwch
Stori Sydyn: Cymry yn y ...
John Meurig Edwards
£1.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch