Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Pen Dafad: Baba Hyll
Manon Steffan Ros
ISBN: 9781847714541 (1847714544)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2013
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 185x122 mm, 96 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £3.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel arall yng Nghyfres Pen Dafad ar gyfer yr arddegau cynnar. Mae Manon Steffan Ros wedi ennill Gwobr Tir na nOg 2010 (Trwy'r Tonnau) a Gwobr y Bobol Llyfr y Flwyddyn 2010 gyda'i nofel gyntaf i oedolion, Fel Aderyn. Mae hefyd wedi cyhoeddi Hunllef yn y gyfres Stori Sydyn.

Another novel in the Pen Dafad series for younger teenagers. Manon Steffan Ros won the Tir na nOg award (for Trwy'r Tonnau) and the Wales Book of the Year people's prize (for her adult novel Fel Aderyn), both in 2010. She has also published a novel, Hunllef, in the Stori Sydyn series.
Rydw i wedii ddweud e sawl gwaith ac mi ddywedaf eto mae Manon Steffan Ros yn un on hysgrifenwyr gorau yng Nghymru heddiw. Mae hin ysgrifennu'n fywiog ac yn gynnes, ac yn gwneud i chi ysu am gyrraedd ei diwedd er mwyn gweld beth yw clo'r stori.

Dywr gyfrol hon yn y gyfres Pen Dafad ddim yn eithriad. Dyma gyfres arloesol i bobl ifanc yn eu harddegau sy'n trafod ystod eang o bynciau. Stori yw Baba Hyll am daith Huw yn dychwelyd o dŷ ei ffrind. Roedd ei fam yn llawer rhy brysur iw nl a doedd e ddim wedi mynd i feic ac felly doedd dim amdani ond cerdded ar hyd y ffordd a arweiniai i fynydd Moel y Ci a chamu ir goedwig. Fel arfer, fe fyddai adre mewn dim o amser ond wrth iddo gofio am straeon ei fam am Baba Hyll, sef gwrach a drigai yn y goedwig, daeth profiad rhyfedd iawn iw ran a doedd na ddim dianc.

Ymhen hir a hwyr roedd Huw yn nhŷ Baba Hyll - ac aeth diwrnodau heibio yn ei feddwl ef beth bynnag - wrth iddo wneud pob math o bethau i Baba Hyll. Fe fun gwneud tn, golchi dillad gwely, trwsior to a bun cysgu yn ei gwely hi hefyd. Maer sefyllfa yn un oeraidd a chyfleir yr ofn sydd yn Huw yn aml ond eto mae yna gynhesrwydd yn ymwneud Huw hi. Er ei ofn cychwynnol mae en closio ati a cheir elfen o deyrngarwch rhwng y ddau. Mae yna is-wers yma sef na ddylid derbyn gair pobl eraill bob tro am rywun. Y peth doethaf yw ffurfio barn annibynnol fel y canfu Huw.

Dyma stori syn hawdd iawn iw darllen - yn addas ar gyfer plant ysgol uwchradd ond hefyd yn ddigon difyr i oedolion, fel y canfur adolygydd hwn! Manon edrychaf ymlaen at dy waith creadigol nesaf.

Sarah Down-Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Pen Dafad: Jibar
Bedwyr Rees
£2.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Ceri Grafu
Bethan Gwanas
£2.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Iawn Boi?;-)
Caryl Lewis
£2.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch