Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Pen Dafad: Y Dyn Gwyrdd
Gareth F. Williams
ISBN: 9781847714558 (1847714552)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2012
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 182x123 mm, 176 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £3.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Un tro - yn reit ddiweddar, a dweud y gwir - roedd bachgen ifanc o'r enw Derwyn yn byw efo'i rieni mewn hen fwthyn yn y goedwig. Dysgai ei fam yn yr ysgol gynradd a'i dad yn yr ysgol uwchradd. Anodd iawn oedd dweud pa un ohonyn nhw oedd yn cwyno fwyaf.

One day - quite recently, in fact - a young boy named Derwyn lived in an old cottage in the woods. His parents were both teachers, his mother taught in the primary school and his father at the secondary school, but it was often difficult to tell which one complained the most.
Y tro nesa yr af am dro mewn coedwig fydda i'n siŵr o deimlo braidd yn anesmwyth. Oherwydd y goedwig, ar hyn ynddi, yw un o brif gymeriadaur nofel hon, ac fel maer cymeriadau eraill yn dweud yn gyson, maer goedwig yn crpi.

Ar un wedd, stori syml yw hon am Derwyn ai dad Tom syn byw mewn bwthyn ar gyrion y goedwig. Maer teulu mewn trafferthion ariannol ers marw mam Derwyn ac maer bwthyn yn prysur ddadfeilio. Yn y dref gerllaw mae Syr Richard Collins wedi penderfynu chwalur goedwig ac adeiladu archfarchnad ar y safle. Ond er mwyn gwneud hynny maen rhaid naill ai prynur bwthyn neu berswadio Derwyn ai dad i adael. Stori syml am y da ar drwg, y dieflig ar diniwed a geir yma.

Ond mae yna haen ychwanegol, ddifyr iawn, ir nofel elfen o ryw hud cyntefig. Mae yna ferch sydd r gallu i weld pethau na all eraill eu gweld, gallu mae hi wedi'i etifeddu gan ei hen fam-gu Romani. Mae yna hefyd leisiau yn galw or goedwig gydar nos, menyw ddieflig thafod wedi fforchio syn gallu gwneud i nadroedd ymddangos o nunlle, gwaed syn ymddangos yn annisgwyl, tylluanod syn dial ar ddrwgweithredwyr ar dyn gwyrdd ei hun, syn ymddangos yn y goedwig pan ddaw rhywun neu rywbeth i'w bygwth.

Mae yna hefyd adegau ysgafnach, llai arswydus, ac maer disgrifiadau o Jaspar Jenkins ai arfer anffodus o rechu pan mae o dan bwysau yn fythgofiadwy.

Un o gryfderaur nofel yw bod yr awdur yn ymwrthod r demtasiwn i glymu popeth at ei gilydd yn dwt ar y diwedd. Does yna ddim esboniad llwyr o bob dim sydd wedi digwydd ac oherwydd hynny mae ychydig or teimlad anesmwyth, annifyr yn parhau wedi cau cloriaur llyfr.

Cerian Arianrhod


Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Yn enedigol o Borthmadog, mae'n awdur amser llawn ers blynyddoedd. Bu'n sgriptio rhaglenni i blant gyda HTV ac mae'n un o'r rhai a greodd gyfresi teledu Pengelli a Rownd a Rownd i S4C. Mae wedi ysgrifennu 13 o sioeau cerdd ar gyfer y llwyfan. Mae wedi cyhoeddi sawl nofel boblogaidd i'r arddegau.
Gwybodaeth Bellach:
Un tro yn reit ddiweddar, a dweud y gwir roedd bachgen ifanc or enw Derwyn yn byw efoi dad mewn hen fwthyn yn y goedwig


Ond peidiwch chamddeall. Efallai bod Derwyn yn unig blentyn, ond doedd o ddim yn blentyn unig. Serch hynny, pur anaml y byddai ei ffrindiau dod draw i chwarae.

Rydan nin teimlo fod rhywun yn ein gwylio drwr amsar pan fyddwn ni yno, meddan nhw, Rhywun, neu rywbeth - rhywbeth...crpi.

Doedd bosib fod ei ffrindiaun siarad y gwir...?
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Pen Dafad: Jibar
Bedwyr Rees
£2.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Ceri Grafu
Bethan Gwanas
£2.95
 
Prynwch
Cyfres o Ddigwyddiadau ...
Lemony Snicket
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch