Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Pen Dafad: Alffi
Mared Lewis
ISBN: 9781847714572 (1847714579)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2012
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 182x123 mm, 112 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £3.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dyma nofel fywiog, garlamus sy'n cyflwyno Alffi Jones, cymeriad annwyl sy'n tynnu strach a miri yn ei sgil pob man yr âi. Mae tlodi a chaledi cymdeithasol yn gefnlen i'w fywyd, ond ei bersonoliaeth sydd yn pefrio drwy'r nofel drwyddi draw, a'i agwedd bositif at fywyd sy'n gyrru'r stori.

Alffi Jones is a likeable character who seems to attract all sorts of high-jinks wherever he goes. Poverty and social hardship provide the backdrop for Alffi's life, but his personality shines throughout the novel and his positive outlook on life drives the story forward.
Stori yw hon am fachgen cyffredin ym Mlwyddyn 9 or enw Alffi Jones. Maer ysgol yn mynd ar drip i Baris, ond gan fod tad Alffi newydd golli ei waith dydy Alffi ddim yn gallu fforddio mynd. Gan fod Alffi ar dn eisiau mynd, yn bennaf i greu argraff dda ar Medi Clarke (merch bert oi ddosbarth), maen chwilio am swydd ac yn llwyddo i gael un gyda Iori Iog, y dyn llaeth. Ar y dechrau, mae popeth yn wych, ond mae Iori ac Alffi yn mynd i bicil gan nad yw Iori, y dyn cŵl mewn sbectol haul, mor cŵl ag y maen ymddangos ar yr olwg gyntaf.

Maer stori yman ardderchog ac yn gyffrous o glawr i glawr, syn ei gwneud hin anodd i'w rhoi o'r neilltu! Maen cynnwys iaith ddoniol, syn addas ar gyfer pobl ifanc, a'i chlawr modern, diddorol ac atyniadol yn denur darllenydd. Mae'r broliant ar y cefn yn gwneud i chi ysu am ddarllen y cynnwys, ac rwyn argymell y llyfr hwn i ddarllenwyr yn eu harddegwyr syn mwynhau stori dda.

Gwenno Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Awdur a dramodydd. Ganed ym Malltraeth, Ynys Mon. Graddiodd yn y Saesneg ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yna treuliodd gyfnod byr yn Nghaliffornia. Mae hi bellach yn byw yn l ar y fam ynys gydai gwr ai dau fab.

Wedi gweithio fel athrawes Saesneg ac ym myd addysg a busnes, mae hi bellach yn gweithio ar ei liwt ei hun. Mae hi wedi cyfrannu nifer o sgriptiau i gyfresi fel Pobol y Cwm a Rownd a Rownd ac ir gyfres ddrama radio Rhydeglwys. Darlledwyd saith drama wreiddiol ganddi ar Radio Cymru. Bu ei nofel 'Y Maison Du Soleil' ar Restr Hir Llyfr Y Flwyddyn 2009. Yn 2012 cyhoeddodd nofel arall i oedolion, 'Min y Mr'.
Gwybodaeth Bellach:
Mae calon Alffin suddo ar l i griw blwyddyn 9 gael llythyr yn sn am drip i Baris syn cael ei drefnu yn ystod tymor yr haf ac mae ei ffrindiau i gyd yn mynd! Does 'nam ffordd o gwbl fod ei Dad nai nain yn mynd i fedru fforddio ei yrru ar drip fel hyn.

Rhaid iddo gael hyd i arian yn rhywle felly aiff tu l cefn ei Dad, a helpur dyn llefrith gydar wawr bob bore am ychydig o arian poced. Ond mae Iori Iog, y dyn llefrith, yn cymryd mantais oi weithgaredd boreol i gyflenwi rhywbeth cryfach na llefrith i ambell gwsmer yn y dre ac mae Alffi mewn cyfyng gyngor!

Dawr cyfan i binacl un bore pan benderfyna gwsmer sbeshal i Iori Iog ddal y ddau yn wystl yn ei dŷ. Beth fydd tynged Alffi?
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Welsh Learner's ...
Heini Gruffudd
£6.95
 
Prynwch
Cyfres Nofelau i'r ...
Gwen Lasarus
£3.95
 
Prynwch
Snogs a Sgribls Hogan ...
Gwen Lasarus
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch