Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres yr Onnen: Ergyd drwy Amser
Elgan Philip Davies
ISBN: 9781847714589 (1847714587)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2012
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 120 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae'r stori'n dechrau'n gyffrous gyda llofruddiaeth Juan Borgia cyn y datgelir i'r darllenydd gael ei dwyllo a bod Alun, y prif gymeriad, mewn gwirionedd yn chwarae gêm gyfrifiadurol o'r enw Assassin's Creed. Cyflwynir y berthynas gyfeillgar a chwareus rhwng Alun a'i ddat-cu (y mae'n rhannu ei enw ag ef).

Grandad's words ring in Alun's ears every time he does something wrong or doesn't do it the way Grandad used to do it. But then, suddenly, Alun is transported bach through time to the year 1960, when Grandad was his age. This is his chance to see how Grandad lived.
Gyda brawddeg agoriadol iasol am gyllell yn cael ei thynnu o gorff syn llithro ir llawr, a llun bachgen yn syllu trwy sbienddrych gwn ar y clawr ar geiriau, Cododd y reiffl ac edrych drwyr ysbienddrych, mae nofel ddiweddaraf Elgan Philip Davies yn gwneud ei gorau i ddenur darllenwyr ifanc yi bwriedir ar eu cyfer.

Mae angen pwt o rybudd ar adolygydd fan hyn wrth geisio dweud digon am y nofel heb ddweud gormod. Gellir datgelu cymaint ag a ddywedir ar y clawr cefn, fod Alun, bachgen ifanc syn gaeth i gemau cyfrifiadurol, yn cael ei fwrwn l ir flwyddyn 1961 lle maen ail-fyw am gyfnod byr blentyndod ei dad-cu a fun ei syrffedu straeon am ragoriaethau pethau fel roeddan nhw flynyddoedd yn l.

Cawn ddarlun digon difyr o geisio dygymod phethau bob dydd y cyfnod cyntefig, difeicrodon, difwydydd parod, dideleffon poced hwnnw lle maer teledun ddu a gwyn ac yn ddwysianelog, ar llun yn llosgin seren ar ganol y sgrin a diflannu wrth ddiffodd y set, heb yr un sn am remote control!

Byd, yn wir, lle mae plant yn darllen llyfrau ac yn mynd allan i chwarae ar l ysgol ac yn bwyta tatws, cig a grefi yn hytrach na phrydau parod. Ac yn yr oes honno mae Alun / Tad-cu yn aelod a giang anturiaethus y Pum Panther gyda Wyn, Martyn, Gareth ac Eric. Ond er bod y byd hwn mor wahanol, mae Alun yn darganfod hefyd fod rhai pethau, fel bwlis, yr un fath ym mhob oes ac aiff yn frwydr rhwng y Pantheriaid a gang arall cyn diwedd y nofel.

Mae sylweddoliad graddol Alun o arwyddocd y gorffennol yn argyhoeddi hefyd mewn nofel sydd i hapl nid yn unig at y ei chynulleidfa fwriedig ond hefyd oedolion syn cofior dyddiau gynt pan oedd plismyn yn gallu cynnig bonclust answyddogol amserol i ddod bwlis annymunol at eu coed. Dyma'r oes pan pan oedd tadau'n mynd allan i weithio a'r mamau wedi eu tynghedu i chwysu mewn ceginau yn paratoi prydau bwyd ar gyfer y teulu.

Maer arddull yn glir ac yn uniongyrchol er y gellid fod wedi twtio ambell idiom anystwyth a brawddeg drwsgwl yma ac acw. Er yn syml a gweddol ddifwstwr maen stori ddigon gafaelgar gan awdur hynod brofiadol syn gyfarwydd ag ysgrifennu ar gyfer plant ac oedolion ac yn gwybod sut i gynnal ysbeidiau o dyndra.

Glyn Evans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Ganwyd Elgan Phillip Davies ym Mhontrhydfendigaid, Ceredigion. Mae'n ymddiddori mewn hanes a chwedloniaeth.
Gwybodaeth Bellach:
Mae Alun ym cael codwm wrth helpu dat-cu, ac yn sgil y ddamwain, ceir ei ddwyn o fyd cyffrous a threisgar, ond saff, gemau cyfrifiadurol yr oes hon yn l i 1961 ble caiff y cyfle i fod yn fwy corfforol a mentrus trwy ddringo coed a saethu gynau go iawn.

Yn y diweddglo twymgalon datgelir i ni mai Alun yr oes hon enillodd yr injan stm y mae dat-cu yn ei thrysori ac fei welir yn mynd ati am y tro cynta i ddarllen hoff lyfr dat-cu, sef Trysor y Mr-ladron gan T. Llew Jones.
Diweddarwyd ar 01 Hydref 2012
Bachgen yn Cael ei lusgo yn l i fyd heb deledu na chyfrifiaduron

Yr wythnos hon cyhoeddir nofel newydd syn darlunio bywyd bachgen ifanc heb gyfrifiaduron, teledu lloeren na iPhones. Mae Alun, prif gymeriad nofel newydd Elgan Phillip Davies, Ergyd Drwy Amser, fel llawer o fechgyn eraill y dyddiau yma, wrth ei fodd o flaen sgriniau o bob math ac yn enwedig wrth chwarae gemau cyfrifiadurol treisgar. Yn sydyn maen teithio yn l mewn amser ir chwedegau, ac ir cyfnod pan oedd ei dad-cu ei oedran ef. Maen dod i adnabod ffrindiau ei dad-cu ac yn cael blas ar anturiaethau go iawn yn yr awyr agored. Yn hytrach na saethu gelynion rhithiol maen cael ei ddwylo ar reiffl go iawn.

Ergyd Drwy Amser ywr nofel ddiweddaraf yng Nghyfres yr Onnen, sef cyfres o nofelau ymestynnol i ddisgyblion hynaf ysgolion cynradd ac ifancaf ysgolion uwchradd. Mae Elgan Philip Davies yn hen law ar ysgrifennu nofelau cyffrous a darllenadwy i oedolion ac i bobl ifanc. Yn ogystal stori fydd yn apelio maer nofel yn codi nifer o gwestiynau am yr oes yr ydym yn byw ynddi a sut mae technoleg wedi trawsnewid bywydaur genhedlaeth newydd.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ditectif Geiriau 1
Bethan Clement
£4.99
 
Prynwch
Ditectif Geiriau 2
Bethan Clement
£4.99
 
Prynwch
Ditectif Geiriau 3
Bethan Clement
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch